Gå till innehållet
Asettuminen Kokkolaan

Att bosätta sig i Karleby

Publicerad19.05.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Rådgivning och integration för invandrare

Welcome Office Kokkola

Vid Welcome Offices rådgivning får du information om sådant som anknyter till t.ex. invandring, det finska samhället, offentlig service, språkkurser och rekrytering.

Råd och handledning får du i bl.a. följande frågor:

 • Uppehållstillstånds- och registreringsärenden
 • Arbetsliv och rekrytering
 • Språkkurser
 • Myndighetstjänster och samhälle
 • Boende
 • Utbildning
 • Fritid
 • Dokument och ifyllande av blanketter

Tjänsten är öppen och gratis för alla oberoende av bakgrund eller orsak till invandringen. Rådgivningen fungerar utan tidsbokning. Du kan också boka tid. Vi kan använda tolk. Du kan kontakta Welcome Office via telefon eller e-post. Tiderna kan du kontrollera på Welcome Offices webbplats.

Welcome Office Kokkola

Storgatan 3
67100 Karleby
tlf. 0504095620
e-post: welcome.office(@)kokkola.fi

Länken tar dig utanför tjänstenKokkolan kaupunki

Welcome Office Kokkola

TE-tjänster

Då du flyttar till Finland kan du använda dig av TE-byråns (arbets- och näringsbyrån) tjänster som hjälper dig att göra dig hemmastadd i Finland och hitta en arbetsplats. Tjänster särskilt avsedda för invandrare är:

 • handledning och rådgivning för invandrare
 • inledande kartläggning
 • integrationsplan
 • integrationsutbildning

Österbottens TE-byrå
Långbrogatan 15
67100 Karleby
Telefonväxel: 0295 025 500

Karleby evangelisk-lutherska församlingssammanslutnings invandrararbete stöder invandrares integrering i det finländska samhället.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsbyråns tjänster

Offentliga arbets- och näringstjänster

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby evangelisk-lutherska församlingssammansutning

Karleby evangelisk-lutherska församlings invandrararbete

Inledande kartläggning och integrationsplan

En inledande kartläggning och integrationsplan utarbetas för dig i arbets- och näringsbyrån. Om du kommit till Finland som flykting utarbetas en inledande kartläggning och integrationsplan för dig vid utlänningsbyrån. Du kan fråga mer om kartläggningen och integrationsplanen vid utlänningsbyrån eller TE-byrån.

Utlänningsbyrån
Vasavägen 6 C
67100 Karleby

Läs mer: Integration i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Utlänningsbyrån

Behöver du en tolk?

Om du måste sköta ärenden med finländska myndigheter, men inte kan finska eller svenska och det inte heller finns något annat språk som både du och myndigheten talar, kan du i vissa fall ha rätt till tolkning. Myndigheten beställer tolken om du på förhand uppgett att du behöver en tolk. I detta fall är det gratis för dig att använda dig av tolk.

Du kan använda tolken när du själv önskar om du betalar kostnaderna och beställer tolken själv.

Läs mer: Behöver du en tolk?