Gå till innehållet
Kotoutuminen Suomeen

Integration i Finland

Publicerad25.03.2024
I Finland finns olika tjänster som hjälper dig att etablera dig, hitta sysselsättning och lära dig språket. Sådana tjänster är till exempel den inledande kartläggningen, integrationsplanen och integrationsutbildningen. Också dina familjemedlemmar kan ha rätt till dessa tjänster om de flyttar till Finland med dig.

Integrationsfrämjande tjänster

Grundläggande information om Finland

Alla invandrare har rätt att få grundläggande information om Finland. När du får uppehållstillstånd eller registrerar din uppehållsrätt, får du samtidigt skriftlig information om

  • det finländska samhället och arbetslivet,
  • dina rättigheter och skyldigheter
  • tjänster som främjar din integration.

Invandrarrådgivning

Arbets- och näringsbyråerna och kommunerna tillhandahåller invandrarrådgivning. De hjälper dig att integrera dig i Finland. Rådgivarna ger dig information om t.ex.

  • integration och integrationsfrämjande tjänster
  • arbetslivet
  • utbildning och studier.

Inledande kartläggning

Vid den inledande kartläggningen utvärderar myndigheten med dig vilka tjänster som kan främja din integration. Vid den inledande kartläggningen utreder myndigheten till exempel din utbildning, din arbetserfarenhet och dina språkkunskaper. Arbets- och näringsbyrån eller kommunen gör den inledande kartläggningen. Den kan också göras på ett annat ställe, till exempel vid en läroinrättning. Detta beror på vilken kommun du bor i.

Du kan begära en inledande kartläggning av till exempel arbets- och näringsbyrån eller din hemkommun. Invandrarrådgivningen ger dig närmare information om den inledande kartläggningen och hur den ordnas i din hemkommun.

Integrationsplan

Om du behöver stöd för din integration, utarbetar myndigheten med dig en integrationsplan efter den inledande kartläggningen. Integrationsplanen görs åtminstone om du

  • är arbetslös arbetssökande eller
  • får utkomststöd eller
  • inte har fyllt 18 år och inte har en vårdnadshavare i Finland.

I integrationsplanen antecknas åtgärder som främjar din integration. Planen kan till exempel inkludera studier i finska, andra studier eller arbetspraktik. Du kan göra en integrationsplan vid AN-byrån eller i din hemkommun.

Integrationsplanen ska utarbetas senast tre år efter att du fått ditt första uppehållstillstånd eller din uppehållsrätt registrerades. Integrationsplanens längd beror på hur lång tid du behöver stöd för din integration. Integrationsplanen gäller vanligen i högst tre år. I vissa specialfall kan den gälla i fem år.

När en integrationsplan har utarbetats för dig, är det viktigt att du följer planen.

TE-byrån eller kommunen anvisar dig vid behov till integrationsutbildning. I utbildningen ingår studier i finska eller svenska och introduktion i det finländska samhället och arbetslivet samt den finländska kulturen. I utbildningen kan även andra studier och praktik ingå.

TE-byrån, FPA eller kommunen utreder din rätt till arbetslöshetstförmån eller utkomststöd under integrationsplanen.

Om du har en arbetsplats kan din arbetsgivare eventuellt stödja din integration. Arbetsgivaren kan till exempel söka dig en kurs i finska. Fråga mer om detta från din arbetsgivare.

Integrationsutbildning

När en integrationsplan utarbetats kan du få integrationsutbildning som ordnas av olika läroanstalter. Arbets- och näringsbyrån eller kommunen hänvisar dig till integrationsutbildningen. Integrationsutbildningen omfattar vanligen studier i finska eller svenska. I utbildningen bekantar du dig med det finländska samhället och arbetslivet och den finländska kulturen.

Studier i finska och svenska

På InfoFinlands sida Finska och svenska språket hittar du information om möjligheterna att studera finska eller svenska.

Information på webben

Lokalinformation