Gå till innehållet
Miten Suomen kansalaisuutta voi hakea?

Hur kan man ansöka om finskt medborgarskap?

Publicerad31.01.2024
När du har bott i Finland i 4–7 år och lärt dig ett lokalt språk kan du ansöka om finskt medborgarskap. Vilka saker bör du beakta när du avser ansöka om medborgarskap?

För att få finskt medborgarskap genom en medborgarskapsansökan krävs något av följande:

  • Du kan tillförlitligt intyga din identitet.
  • Du är minst 18 år gammal eller gift.
  • Du har bott i Finland tillräckligt länge. Hur lång boendetid som krävs beror på din situation, vanligtvis ska du ha bott här minst 4–7 år.
  • Du har inte begått brott.
  • Du har inte lämnat till exempel skatter, böter, underhållsbidrag eller sjukhusavgifter obetalda.
  • Du kan redogöra för hur du försörjer dig i Finland.
  • Du kan finska, svenska eller det finska eller finlandssvenska teckenspråket åtminstone nöjaktigt. Läs mer om att bevisa dina språkkunskaper på InfoFinlands sida Officiellt intyg över språkkunskaper. Läs mer om att studera finska och svenska på InfoFinlands sida Finska och svenska språket.

Du kan ansöka om medborgarskap elektroniskt i tjänsten Enter Finland. Fyll i en ansökan och lägg till bilagorna. För en ansökan behöver du åtminstone följande dokument:

  • Ett giltigt identitetsbevis
  • En utredning om dina språkkunskaper
  • En utredning om ditt uppehälle.

Betala samtidigt också ansökningens handläggningsavgift.

När du fyllt i ansökningen i tjänsten har du tre månader på dig att styrka din identitet. Boka en tid vid Migrationsverkets tjänsteställe på Migrationsverkets webbplats. När du besöker tjänstestället för att styrka din identitet ska du ta med dig ditt identitetsbevis och ansökningsbilagorna i original.

Om du även ansöker om medborgarskap för ditt barn ska barnet följa med till tjänstestället för att styrka sin identitet.

När du fyllt i ansökningen, kom ihåg att följa ditt konto i Enter Finland-tjänsten. Om Migrationsverket behöver ytterligare utredningar av dig, meddelas detta i Enter Finland-tjänsten. Ansökningen kan avslås om du inte lämnar in begärda utredningar i tid. När ett beslut har fattats får du ett meddelande.

Om du inte kan ansöka om medborgarskap elektroniskt eller inte vet hur man gör det kan du även ansöka om medborgarskap med en pappersblankett. Skriv ut blanketten på Migrationsverkets webbplats och fyll i den färdigt. Lämna den ifyllda ansökningen och ansökningsbilagorna personligen till Migrationsverkets tjänsteställe.

Mer information om medborgarskapsansökan och om annat som rör medborgarskap får du på Migrationsverkets webbplats.

Finskt medborgarskap är inte samma sak som uppehållstillstånd. Om du först planerar att flytta till Finland, läs mer på InfoFinlands sida Flytta till Finland.