Gå till innehållet
Jätteet ja kierrätys

Avfall och återvinning

Publicerad31.01.2024
Sortera dina sopor hemma innan du slänger dem i sopkärlet. I Finland källsorteras vanligtvis papper och kartong, glasförpackningar, metall, plast, blandavfall, farligt avfall, el- och elektronikapparater och batterier. När soporna sorteras rätt kan materialet användas för att tillverka nya produkter.

Anvisningarna för sorteringen skiljer sig något från varandra i olika delar av landet. Anvisningarna finns vanligtvis vid sopbehållarna vid ditt eget hus. Om inte kan du kontakta kommunen eller din hyresvärd. Kasta inte avfallet ut genom fönstret, i skogen eller på gatan.

Hela saker är inte avfall. Du kan sälja dem på lopptorg eller på internet eller donera dem till välgörenhet eller återvinningscentraler. I Finland är det vanligt att köpa använda saker och lätt att hitta använda saker i gott skick.

Hur sorteras avfall?

Sortera avfallet enligt material.

Lägg inte skräp, mat eller kemikaler i avloppet (WC:n). För alltid farligt avfall till insamlingsställe.

Vid alla hus finns inte alltid samtliga insamlingskärl. Du får inte föra ditt eget avfall till insamlingskärl avsedda för ett annat hus. Du får inte heller lägga avfall från exempelvis ditt företag i sopkärlen avsedda för ditt eget hus.

Information om allmänna insamlingsställen finns på adressen kierratys.info.

Insamlingskärl som ofta finns vid husbolaget

Bioavfall (biojäte)

JA: matavfall, även härsken mat, kaffesump, hushållspapper, skal från frukter etc.

NEJ: kemikalier, glas, metall, kattsand

Bioavfall komposteras till mylla. I vissa kommunerer separeras inledningsvis biogas från avfallet för att producera el och värme.

Papper (paperi)

JA: tidningar, reklam, kuvert etc.

NEJ: vått eller mycket smutsigt papper, böcker, presentpapper, kartong, papp

Av pappret görs dagstidningar eller wc-papper.

Kartong (kartonki)

JA: mjölkförpackningar, papp, papperspåsar, kartongförpackningar

NEJ: våt eller mycket smutsig kartong, presentpapper

Av kartong görs exempelvis papprullar för hushållspapper. Aluminium i förpackningarna återvinns även.

Glas (lasi)

JA: glasförpackningar (flaskor och matburkar)

NEJ: glasföremål, glaskärl, speglar, porslin, kapsyler, burklock

Av glaset tillverkas nya glasförpackningar.

Metall (metalli)

JA: metallföremål och förpackningar som till största delen utgörs av metall

NEJ: elapparater, batterier, stora metallföremål som inte ryms i insamlingsbehållaren

Olika metaller sorteras maskinellt och används för att tillverka nya produkter.

Plast (muovi)

JA: tomma matförpackningar av plast, tomma tvättmedelsflaskor och schampoflaskor, plastpåsar, tomma plastburkar

NEJ: PVC-förpackningar med märkningen 03, förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen såsom målarfärg eller kemikalier, plastföremål, leksaker, tandborstar, vattenkannor och så vidare

Av plastförpackningarna tillverkas nya plastprodukter.

Blandavfall (sekajäte) eller övrigt avfall

JA: Allt avfall som du inte kan eller önskar sortera.

NEJ: farligt avfall

Blandavfall bränns vanligtvis vid avfallsverk för att producera el och värme.

Övriga insamlingsställen

Farligt avfall (vaarallinen jäte)

JA: batterier, ackumulatorer, målarfärger, lim, lysrör, energibesparingslampor, kemikalier med ett varningsmärke på förpackningen

VAR: Insamlingsställen för farligt avfall, se kierratys.info

Batterier (paristot)

JA: hemmets stora och små batterier, mobiltelefonens batteri

VAR: röda batteriinsamlingslådor i butiker och kiosker

Metallen i batterierna årervinns och de farliga ämnena hanteras på ett säkert sätt.

Elapparater (sähkölaitteet) och elektronik (elektroniikka)

JA: alla leksaker och utrustning som fungerar med el eller batteri

VAR: små elapparater i butiker som säljer elektronik och större apparater vid insamlingsställen för elskrot, se kierratys.info.

Metall från elapparater (t.ex. guld) återvinns.

Panta flaskor och burkar

Det lönar sig att lämna tillbaka tomma flaskor och burkar till automaten i mataffären. Du får pengar för de flesta flaskorna och burkarna. Sätt på korken på flaskorna när du ska panta dem.

Flaskorna och metallen som burkarna består av kan återanvändas. I Finland pantar människorna över 90 procent av dryckesförpackningarna.

Hur kan man minska mängden avfall?

  • Frys ned mat som blir över. Förvara maten rätt.
  • Drick kranvatten, det är gott och säkert i Finland.
  • Köp endast sådana saker du behöver.
  • Köp hållbara produkter. Om du senare vill sälja dem kan du få betalt för dem.
  • Köp och sälj använda produkter.
  • Ta hand om dina saker och förvara dem enligt anvisningarna.

Lokalinformation