Gå till innehållet
Koulutus Espoossa

Utbildning i Esbo

Publicerad24.01.2024
Esbo stad erbjuder barnen mångsidig småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Staden har många grundskolor och gymnasier. På Omnia kan du studera yrken. Vid yrkeshögskolorna kan du välja mellan många olika branscher. Vid Aalto-universitetet kan du studera konst, teknik och ekonomi.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Dagvård

I Esbo finns både kommunala och privata daghem. I Esbo finns dessutom familjedagvårdare. Dagvård fås på finska och på svenska.

Ansök om dagvårdsplats minst fyra månader innan barnet ska börja i dagvården. Om du till exempel oväntat får arbete eller en studieplats kan du ansöka om vårdplats senare.

När du ansöker om vårdplats ska du fylla i en ansökningsblankett. Blanketten får du på daghemmen, vid dagvårdens servicecenter (päivähoidon palvelukeskus) eller vid samservicepunkterna (yhteispalvelupiste) i Esbo. Du kan också söka dagvårdsplats via Internet.

Rådgivning

Om du har frågor om daghemmen eller skolorna i Esbo, kontakta informationsstället Hello Espoo. Du får hjälp på finska, svenska eller ditt eget språk.

tfn 040 636 8097
e-post: hello.es%70oo@espoo.fi " rel="nofollow"> hello.espoo@espoo.fi

Läs mer: Småbarnspedagogik

Förskoleundervisning

I Esbo ordnas förskoleundervisning i daghemmet eller skolan. Förskoleundervisning ges på finska och svenska.

Ansökan till förskoleundervisning görs via Esbo stads webbplats. Förskoleundervisningen börjar i augusti. Ansökningstiden är vanligtvis i januari.

Om du har frågor gällande barndagvården eller förskoleundervisningen kan du kontakta småbarnspedagogikens servicestyrning.

tel. 09 816 31000
e-post:  vaka.palveluohjaus@espoo.fi

Läs mer: Förskoleundervisning.

Grundläggande utbildning

I Esbo finns finsk- och svenskspråkiga grundskolor. Undervisning kan även fås på engelska.

Skolan börjar vanligtvis det år då barnet fyller sju år. Anmälan till grundskolan ska göras i förväg. Anmälningstiden är oftast i januari. På stadens webbplats hittar du skolornas kontaktuppgifter och mer information om anmälningen.

En elev som ännu inte kan finska börjar studierna i förberedande undervisning.

Om du har frågor kring hur man söker till den grundläggande utbildningen, kontakta Esbo stads enhet för finskspråkig utbildning.

Tfn 040 5070 817, årskurserna 1–6
Tfn 040 5056 107, årskurserna 7–9

Läs mer: Grundläggande utbildning.

Hemspråksundervisning för invandrare

Barn med invandrarbakgrund och barn från tvåspråkiga familjer kan få hemspråksundervisning (oman äidinkielen opetus) om tillräckligt många barn anmäler sig till gruppen för det egna språket. Undervisning ges två timmar i veckan. Anmälan till hemspråksundervisning görs varje år i mars.

Mer information hittar du på Esbo stads webbplats.

Yrkesutbildning

Omnia Koulutus ordnar yrkesutbildning i Esbo. Vid Omnia kan man studera många olika yrken. 

Vid Omnia ordnas även utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) (TUVA). Den är avsedd för ungdomar och vuxna som vill förbereda sig på studier på andra stadiet (gymnasium eller yrkesutbildning). I Hux (TUVA) kan du även förbättra dina kunskaper i finska eller svenska. 

Esbobor kan också ansöka till yrkesinriktad utbildning i Helsingfors eller Vanda.

Läs mer: Yrkesutbildning

Gymnasium

I Esbo finns elva finskspråkiga och ett svenskspråkigt gymnasium (lukio). I två av gymnasierna i Esbo finns en engelskspråkig IB-linje.

Ungdomar från Esbo kan också söka till gymnasier i andra städer.

I Esbo finns ett vuxengymnasium (aikuislukio) där vuxna kan avlägga gymnasie- och studentexamen. På gymnasiet kan man även höja vitsorden i sitt avgångsbetyg eller studera enskilda ämnen. Invandrarungdomar kan dessutom studera finska och avlägga grundskolans lärokurs.

I gymnasiet Leppävaaran lukio ordnas för invandrare och utlänningar utbildning som förbereder dem på gymnasiet. Utbildningen är avsedd för unga som vill studera på gymnasiet, men vars språkkunskaper inte är tillräckliga för gymnasiestudier.

Läs mer: Gymnasium

Högskoleutbildning

I Esbo finns tre högskolor:

  • Aalto-universitetet
  • yrkeshögskolan Laurea
  • yrkeshögskolan Metropolia.

Vid högskolorna kan du avlägga högskoleexamen. Mer information finns på Aalto-universitetets, Laureas och Metropolias webbplatser.

Också i Helsingfors finns det universitet och yrkeshögskolor där man kan studera inom många områden. Mer information hittar du på Helsingfors stads webbplats.

Läs mer: Yrkeshögskolor

Läs mer: Universitet

Stöd och handledning för unga

Om du är under 30 år gammal kan du få råd och handledning via Ohjaamo-tjänsten. Ohjaamos personal hjälper dig om du inte har ett arbete eller en studieplats. Du kan även fråga om andra saker, som till exempel boende eller ekonomiska frågor.

Kontaktuppgifter:

Fågelbergavägen 2 A
02650 Esbo
Puh. 040 126 7513
Sähköposti: ohjaamotalo@espoo.fi

Länken tar dig utanför tjänstenEspoon kaupunki

Ohjaamo

Stöd och handledning för vuxna

Om du behöver information om olika utbildningsalternativ eller råd om kompetensutveckling, kontakta Omnias karriärvägledning. Tjänsten tillhandahålls på finska och engelska. Du kan också delta med en egen tolk.

tfn 092 319 8360
e-post: info@omnia.fi

Om du har en högskoleexamen eller vill studera vid en finsk högskola, kan du få karriärvägledning vid Metropolias SIMHE-tjänst.

e-post: simhe@metropolia.fi

Andra studiemöjligheter

Vid Esbo arbetarinstitut (Espoon työväenopisto) kan du studera till exempel språk, handarbete och matlagning eller delta i ledd motion. Kurserna är avgiftsbelagda. Kurser anordnas både dagtid och kvällstid. Vid arbetarinstitutet kan vem som helst studera.

Vid Esbo bildkonstskola (Espoon kuvataidekoulu) kan barn och unga studera bildkonst. Studierna är avgiftsbelagda.

Vid Esbo musikinstitut (Espoon musiikkiopisto) kan barn och vuxna studera musik.

Läs mer: Studier som hobby