Gå till innehållet
Yhdistykset

Föreningar

Publicerad04.10.2022
I Finland finns det många föreningar sett till befolkningens storlek. Enligt lagen har alla rätt att verka i föreningar. Föreningsfriheten gäller också utlänningar.

En förening kan till exempel vara ett idrottssällskap, en kulturförening, en vänskapsförening eller en religiös förening.

Registrerade föreningar är ideella föreningar. En förening bör inte grundas i syfte att idka en näring.

I Finland finns också många föreningar som grundats av invandrare. En invandrarförening eller det egna landets vänskapsförening kan hjälpa till att bevara och utveckla den egna kulturen i det nya samhället och samarbeta med myndigheter och andra organisationer. Du kan söka olika föreningar i patent- och registerstyrelsens tjänst Föreningsregistret.

I Monihelis nätverk ingår över 100 organisationer för invandrare. Du hittar informationen om dessa på Monihelis webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenPatent- och registerstyrelsen

Föreningsnätet

Riksomfattande föreningar för invandrare

Att grunda en förening

Grundandet av en förening sker i praktiken i tre steg:

  • beslut om att grunda en förening
  • upprättande av stadgar
  • registrering av föreningen.

Registrering av föreningen

Det lönar sig att registrera sin förening. Då är föreningen en juridisk person vars medlemmar inte personligen bär ansvar för föreningens verksamhet. En registrerad förening kan ansöka om finansiering och bidrag samt samarbeta med andra föreningar och myndigheter. Föreningen registreras med anmälan till Patent- och registerstyrelsen.

Länken tar dig utanför tjänstenPatent- och registerstryrelsen

Föreningsregister

Att grunda en förening när stiftarna är utlänningar

Också utlänningar, d.v.s. personer som inte har finskt medborgarskap, kan grunda en registrerad förening. I detta fall ska både ordföranden och vice ordföranden ha sin hemort i Finland.

Om ordföranden eller vice ordföranden har sin hemort utomlands kan föreningen ansöka om dispens hos patent- och registerstyrelsen.

Föreningens verksamhet

Föreningar bedriver sin verksamhet vanligen ett år i taget. De planerar sin verksamhet och sin ekonomi ett år fram i tiden. Ekonomin och bokföringen ska granskas i slutet av perioden.

I en förening är det medlemmarna som har makten. De viktigaste besluten fattas på föreningsmöten som är öppna för alla medlemmar.

Föreningens styrelse

För föreningen väljs en styrelse på föreningsmötet dit alla föreningsmedlemmar sammankallas. Styrelsen ska bestå av minst ordföranden och två medlemmar. Styrelsens storlek kan föreskrivas i stadgarna. Styrelsen har som uppgift att sköta ärenden enligt lagar, föreningens stadgar och föreningens beslut.

Upplösning av föreningen

Föreningen upplöses när merparten av medlemmarna fattar beslut om detta på föreningens möte.

När beslutet om upplösning har fattats och tillgångarna överlåtits görs en anmälan om upplösning av föreningen till registerstyrelsen.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Flyktinghjälp

Organisationssmedjan