Gå till innehållet

Nödsituationer

Publicerad30.09.2022
Nödnumret i Finland är 112. Ring nödnumret i brådskande fall där livet, hälsan, egendomen eller miljön är i fara.

I nödsituationer får du vård även om du inte har en hemkommun i Finland. Vårdavgifter kan komma att debiteras av dig i efterhand.

Ring 112 till exempel i följande situationer:

 • Du har råkat ut för en bilolycka eller är vittne till en olycka.
 • Någon är i livsfara.
 • Du upptäcker en brand.
 • Du behöver brådskande hjälp av polisen.
 • Du upptäcker ett inbrott.

Ring inte nödnumret om ärendet inte är brådskande. Du ska inte ringa nödnumret vid vanliga sjukdomsfall. Du ska inte heller ringa nödnumret om du vill fråga polisen (poliisi) till exempel om ett tillståndsärende. Onödiga samtal kan orsaka att hjälpen kommer för sent i verkliga nödsituationer. Du kan straffas för att ha missbrukat nödnumret.

Samtalet besvaras av en utbildad nödcentraloperatör. Han eller hon ställer dig frågor och bedömer hjälpbehovet. Därefter larmar han eller hon hjälp. Operatören berättar också vad du ska göra. Operatören kopplar inte samtalet vidare, så besvara frågorna noga.

Du kan tala finska eller svenska när du ringer nödnumret. Du kan också fråga om nödcentraloperatören förstår engelska, med det är inte säkert. Vid behov bistås nödcentralen av en tolktjänst.

Du kan ringa nödnumret gratis från alla telefoner. Du behöver inget riktnummer. Du kan ringa nödnumret utan riktnummer även om du har ett utländskt mobilabonnemang. Nödnumret 112 fungerar i alla EU-länder.

Om du har installerat den kostnadsfria mobilappen 112 Suomi i din telefon, behöver du inte nödvändigtvis kunna berätta var du befinner dig. Nödcentraloperatören ser var du är, när du ringer ett nödsamtal via appen. Du kan ladda ned appen i applikationsbutiken.

När du ringer nödnumret 112:

 • uppge ditt namn
 • berätta vad som har hänt
 • ange exakt adress och kommun
 • svara på nödcentraloperatörens frågor
 • följ instruktionerna
 • avsluta inte samtalet förrän du får lov.

Mer information om nödnumret får du på Nödcentralsverkets (Hätäkeskuslaitos) webbplats.

Om du behöver information om tillståndsärenden som sköts av polisen, fordonsföreskrifter eller hur undersökningen i ett brott som skett tidigare framskrider ska du ringa polisens egna nummer under tjänstetid.

Om du misstänker att någon har förgiftats kan du fråga råd vid Giftinformationscentralen (Myrkytystietokeskus). Giftinformationscentralens telefontjänst är öppen 24 timmar om dygnet. Telefonnumret är (09) 471 977.