Gå till innehållet
Yliopistot

Universitet

Publicerad04.12.2023
I Finland finns flera universitet på olika håll i landet. Utbildning på hög nivå erbjuds inom till exempel medicin, handelsvetenskap, samhällsvetenskap, juridik, humaniora och tekniska branscher. Högskolestudier kan du avlägga inte bara på universiteten, utan även vid yrkeshögskolorna.

Ansök om studieplats

Du kan söka till ett universitet om du har avlagt en finländsk studentexamen, en utländsk examen som motsvarar studentexamen eller en yrkesinriktad slutexamen. Sök till ett universitet i den gemensamma ansökan till högskolor. Läs mer på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning.

Vilka yrken kan studera till?

Vid universitet kan man studera i många olika studieområden. De som har utexaminerats från en högskola eller ett universitet arbetar i många slags arbetsuppgifter.

En del universitetsstudier leder direkt till ett yrke. Sådana yrken är till exempel:

 • lärare
 • jurist
 • läkare
 • skådespelare
 • diplomingenjör
 • bildkonstnär

Andra universitetsstudier leder inte till ett visst yrke. Till exempel studerande vid den samhällsvetenskapliga eller den humanistiska fakulteten utexamineras inte nödvändigtvis till ett yrke. Dessa människor arbetar till exempel i följande arbetsuppgifter:

 • forskare
 • journalist
 • statlig tjänsteman

Studier vid universitet

Du kan avlägga lägre högskoleexamen (kandidatexamen) (alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto)) och högre högskoleexamen (magisterexamen) (ylempi korkeakoulututkinto (maisterin tutkinto)). Vid vissa universitet har olika examen olika namn. Till exempel är tekniska högskolors motsvarighet till magisterexamen diplomingenjörsexamen (diplomi-insinööri).

När du får en studieplats får du rättighet att avlägga båda examina. Du kan också avsluta studierna efter lägre högskoleexamen.

Kandidatstudierna pågår ungefär tre år, magisterstudierna ungefär två år. Hur fort studierna framskrider beror på dig själv.

Du kan också söka till ett separat magisterprogram. Magisterprogrammet är ett studieprogram som leder till högre högskoleexamen. För att kunna studera i ett magisterprogram ska du ha avlagt lägre högskoleexamen. Magisterprogrammen pågår i cirka två år. Vid dem studerar ofta människor från många olika vetenskapsområden.

Utexaminering från universitetet

När du är klar med dina studier får du antingen kandidatexamen eller magisterexamen. Om du vill kan du efter magisterexamen söka till fortsatta studier.

Öppna universitet

De öppna universiteten tillhandahåller universitetskurser. Vem som helst kan studera vid ett öppet universitet. Du kan studera vid ett öppet universitet även om du inte har någon examen. Läs mer på InfoFinlands sida Studier som hobby.

Vetenskaplig fortbildning vid universitet

Vetenskaplig fortbildning vid universitet är examensinriktad fortbildning. Sådan utbildning förbereder dig till exempel för forskaryrket. Vid universitetet kan du avlägga licentiatexamen (lisensiaatti) eller doktorsexamen (tohtori). De flesta studerande som bedriver fortsatta studier avlägger doktorsexamen.

Man kan ansöka till fortsatta studier vid universitet några gånger per år. Universitet och institutioner har olika ansökningstider. Kontrollera ansökningstiden vid den institution där du vill bedriva fortsatta studier.

I Finland måste de som bedriver fortsatta studier ofta finansiera studierna själva. Du kan ansöka om stipendier hos olika stiftelser (säätiö).

Vägledning i högskolestudier

Vid högskolornas SIMHE-tjänster kan du söka hjälp och information om högskoleutbildning i Finland och om hur du ansöker till högskoleutbildning. Du kan även få information om andra utbildningsmöjligheter för personer som avlagt högskolestudier.

Du kan få vägledning via SIMHE-tjänsterna om

 • du har flyttat till Finland
 • du är intresserad av högskolestudier och
 • du har avlagt högskolestudier eller högskoleexamen utomlands.

Vägledning kan ges individuellt eller i grupp.

Yrkeshögskolor

Studierna vid en yrkeshögskola (ammattikorkeakoulu) är praktiskt inriktade. När du utexamineras från en yrkeshögskola får du ofta ett yrke. 

Läs mer om yrkeshögskolor på InfoFinlands sida Yrkeshögskolor.