Gå till innehållet
Asuminen Kauniaisissa

Boende i Grankulla

Publicerad27.06.2023

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Hyresbostad

Hyresbostäderna är dyra i huvudstadsregionen. Stadens hyresbostäder är förmånligare än bostäder som hyrs ut av företag och privatpersoner.

Privata hyresbostäder

Du hittar bostäder som hyrs ut av företag och privatpersoner via bostadssidor på internet.

Stadens hyresbostäder

Om du vill söka en av stadens hyresbostäder ska du fylla i en ansökningsblankett för hyresbostäder. Du hittar blanketten på Grankulla stads webbplats eller kan hämta den vid informationsdisken i Grankulla stadshus. På stadens webbplats hittar du också anvisningar om hur du söker hyresbostad.

Skicka din ansökan till adressen:

Grankulla stad
Hyresbostäder
PB 52
02701 Grankulla

Om du är studerande kan du få en hyresbostad via Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS.

Läs mer: Hyresbostad

Köpa bostad

På internet finns många annonser om bostäder som är till salu. Bostäderna i Grankulla är tämligen dyra.

Information om köp av bostad hittar du på InfoFinlands sida Köpa bostad.

Krisboende

Om du blir bostadslös på grund av en kris eller en olycka, ska du kontakta socialbyrån.

Om någon i din familj utövar våld mot dig eller hotar dig med våld, kan du kontakta ett skyddshem.

Huvudstadens skyddshem
Steniusvägen 20
00320 Helsingfors

Du kan ringa skyddshemmet dygnet runt, telefonnumret är 09 4777 180. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer.

Om du är ung och har problem hemma, kan du kontakta Finlands Röda Kors De ungas skyddshus. Det närmaste skyddshuset finns i Esbo.

De ungas skyddshus
Bläckslagargränden 2 A 14
02650 Esbo
Tfn 09 819 55360
turvatalo.espoo(at)redcross.fi

Länken tar dig utanför tjänstenHuvudstadsregionens skyddshem rf

Hjälp till offer för familjevåld

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Röda Kors

De ungas skyddshus

Stöd- och serviceboende

Personer som har svårt att klara av de dagliga sysslorna utan hjälp, till exempel äldre eller personer med funktionsnedsättning, kan få ta del av hemvårdens stödtjänster.

Läs mer: Stöd- och serviceboende

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Funktionshinderservice

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Seniorinfo

Avfall och återvinning

På InfoFinlands sida Avfall och återvinning hittar du information om sopsortering.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingforsregionens miljötjänster

Avfall och återvinning