Gå till innehållet
Tietoa Vaasasta

Information om Vasa

Publicerad28.02.2023

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Basinformation

Vasa är centrum i Österbottens landskap och belägen vid Bottniska vikens kust. Den unika Kvarkens skärgård utanför Vasa är Finlands enda naturarvsobjekt på Unescos internationella världsarvslista.

Vasa är en internationell stad med cirka 120 nationaliteter och 100 modersmål. Staden har cirka 67 000 invånare, av vilka finskspråkiga är knappt 70 %, svenskspråkiga drygt 20 % samt andra cirka 10 %. När man räknar med invånarantalet i de närliggande kommunerna, har Vasaregionen cirka 113 000 invånare.

I Vasa finns sex högskolor. Staden har 12 000 högskolestuderande och 4 000 yrkesskolstuderande.

Vasaregionen är centrum för Nordens energiteknik. I Vasa finns ett positivt flöde som ses både i näringslivet och i människors vardag och stadens utveckling. Nordens energihuvudstad är en unik kombination av modern internationalism, ung entusiasm, innovativt kunnande och lugn och ro.

Trafiken i Vasa

Läs mera Trafiken i Finland

Lokalbussar

De lokala bussarna är ett bra sätt att röra sig på i Vasa. Mera information om stadens interna trafik, resande, biljetter och priser hittar du på webbplatsen för Vasas kollektivtrafik. Reseplanerartjänsten Digitransit ger råd om hur du tar dig från en plats till en annan med buss.

Länken tar dig utanför tjänstenKollektivtrafik

Mobilbiljett

Länken tar dig utanför tjänstenKollektivtrafik

Rutter och zoner

Cykla och promenera

Vasa är en vacker stad att cykla i. Av Vasaborna bor 81 % på cykelavstånd, dvs. under 5 kilometer från centrum. 179 km cykelvägar garanterar att det är behändigt att röra sig på cykel i Vasa. I appen Vasas cykelkarta hittar du cyklingsrutter.

Tåg-, flyg och färjetrafik

Trafikförbindelserna till Vasa är utmärkta. Det är enkelt att komma hit både från närregionen och fjärran ifrån. Flygplatsen ligger endast 10 minuters väg från centrum av Vasa, och järnvägen alldeles i kärncentrum. Dagligen går en färja mellan Umeå och Vasa.

Länken tar dig utanför tjänstenWasaline

Frakt

Beslutsfattande och påverkan

I Vasa beslutar fullmäktige, som består av 55 ledamöter, om stadens ärenden, såsom verksamhet och ekonomi. Vasaborna röstar in ledamöterna i fullmäktige i kommunalval vart fjärde år.

Fullmäktige väljer stadens styrelse, som övervakar stadens intresse och representerar den, leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige.

Vasas stadsdirektör leder stadens förvaltning och ekonomi underställd stadsstyrelsen.

I Vasa finns också flera nämnder och direktioner. De övervakar och leder verksamheten inom sitt uppgiftsområde. Ungdomarnas frågor behandlas av Vasas ungdomsfullmäktige och frågor som gäller personer med funktionsnedsättning av Rådet för personer med funktionsnedsättning.

Medborgare i andra länder än Finland eller övriga medlemsländer i EU eller Island eller Norge har rösträtt, om de har bott i Finland i två år och i kommunalvalet i Vasa har de rösträtt, om Vasa har varit hemkommun 51 dagar innan valdagen.

Länken tar dig utanför tjänstenVasa Stad

Stadsfullmäktige

Religion

I Vasa finns flera olika religiösa samfund.

Du kan söka information om de religiösa samfunden i Vasa på webbplatsen uskonnot.fi.

Länken tar dig utanför tjänstenVaasa Församlingskonsortium

Vasa Svenska Församling

Läs mera: kulturer och religioner i Finland

Historia

På området där Vasa numera ligger har det funnits bosättning redan på 1300-talet. Finland var en del av Sveriges rike från slutet av 1200-talet fram till år 1809. Konung Karl IX grundade år 1606 Mustasaari stad på den plats där Gamla Vasa finns idag. Vasa fick sitt nuvarande namn år 1611 efter den svenska regentsläkten Vasa.

År 1809 blev Finland ett ryskt storfurstendöme, och under åren 1855–1917 var Vasas officiella namn Nikolaistad efter Nikolai I. Finland förklarade sig självständigt år 1917.

År 1918 utbröt inbördeskrig i Finland. Landet delades ideologiskt i två delar och Vasa blev huvudstad för den ena parten. Senatens sessioner hölls i det som numera är stadshuset i Vasa. Finlands frihetsstaty finns i Vasa. Den står på en synlig plats på salutorget.