Gå till innehållet
Lääkkeet

Läkemedel

Publicerad06.06.2024
I Finland kan du köpa läkemedel endast på apoteket. Egenvårdsläkemedel, såsom värkmediciner kan du köpa utan läkarrecept. För många läkemedel behöver du dock ett recept för att köpa dem. Till exempel antibiotika är receptbelagda läkemedel.

Receptet skrivs ut av en läkare. Även en del sjukskötare har rätt att skriva ut vissa läkemedel.  

Om du har en långvarig sjukdom ska du ta med dina gamla recept till läkarmottagningen så kan läkaren beakta dessa när han eller hon skriver ut ett recept.  

Receptet är giltigt två år från den dag det skrivits ut. Ett recept som du skaffat utomlands är inte giltigt i Finland. Undantag är recept som är utskrivna i de övriga nordiska länderna och europeiska recept. De är giltiga i Finland. Du måste begära ett europeiskt recept särskilt av din läkare. Europeiska recept kan skrivas ut av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar i ett EU- eller EES-land eller Schweiz och har förskrivningsrätt. 

På läkemedelsförpackningen står det sista användningsdatumet. Om läkemedlet har föråldrats kan det inte längre användas. Släng inte föråldrade läkemedel utan lämna dem alltid till apoteket (apteekki), eftersom de är problemavfall.

Var får jag läkemedel?

Du kan köpa läkemedel på apoteket. Till apotekets tjänster hör också sidoapotek och apotekens tjänsteställen samt apotekets egen webbtjänst. I Finland får läkemedel inte säljas annanstans. Vitaminer och naturprodukter säljs också i vanliga butiker.

Apoteken har vanligen öppet från morgon till kväll. I större städer kan det finnas apotek som har öppet till sent på kvällen. På Apotekareförbundets (Apteekkariliitto) webbplats kan du söka information om apoteken på din hemort och deras öppettider.

På apoteket kan du byta ut det läkemedel som föreskrivs på receptet mot ett annat, förmånligare läkemedel om det verksamma ämnet är detsamma i båda preparaten. Den anställda på apoteket berättar för kunden om det finns ett billigare alternativ.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Apotek

Länken tar dig utanför tjänstenApotekareförbundet

Apotekens kontaktuppgifter

FPA-ersättning för läkemedel

Om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen ersätter FPA en del av kostnaderna för många läkemedel. Du får ingen ersättning för läkemedel som du köper utan recept. Man kan få ersättning först efter att den initiala självrisken har överskridits, det vill säga efter att du har köpt ersättningsgilla mediciner för 50 euro under ett kalenderår. Den initiala självrisken gäller inte barn. Den börjar gälla i början av det år då du fyller 19 år.

Du kan få ersättningen redan på apoteket. Ersättningen dras av läkemedlets pris i kassan. Du kan också söka ersättning i efterhand med en blankett. Bifoga apotekets utredning över de köpta läkemedlen och kassakvittot.

Mer information om vem som omfattas den finländska sjukförsäkringen får du på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Läkemedel från utlandet

Vissa läkemedel kan du ta med dig från utlandet till Finland för eget bruk. Importen är dock begränsad. Begränsningarna beror på vilken sorts läkemedel det är fråga om och från vilket land du tar med dig läkemedlet till Finland. Du måste också till exempel med ett recept eller ett läkarintyg kunna bevisa att läkemedlet är avsett för eget bruk.

Ta reda på begränsningarna innan du för in läkemedel i Finland. Ta reda på begränsningarna också om du vill beställa läkemedel till Finland per post.

Från EES-länderna får du ta med dig den mängd läkemedel för eget bruk som motsvarar ett års förbrukning. Per post får du från EES-länderna beställa den mängd läkemedel som motsvarar högst tre månaders förbrukning.

Från länder utanför EES-området får du ta med dig till Finland den mängd läkemedel för eget bruk som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Enligt lag får man inte beställa läkemedel per post från länder utanför EES-området.

Om läkemedlet har klassificerats som narkotika är begränsningarna strängare.

Om du är osäker på om ett visst läkemedel får föras in i Finland ska du fråga råd vid Tullen (Tulli). Du får mer information på webbplatserna för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet FIMEA (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea) och Tullen.

Om du beställer läkemedel från utlandet får du ingen ersättning från FPA (Kela) för dem.

I EU-länderna finns några webbapotek där man kan lagligt köpa egenvårdsläkemedel. Största delen av läkemedelsbutikerna på internet är dock illegala. Det kan också vara en hälsorisk att köpa läkemedel i en olaglig webbutik.