Gå till innehållet

Fortsatt uppehållstillstånd

Publicerad08.02.2024
Om giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd snart går ut och du vill förlänga din vistelse i Finland behöver du ett nytt, tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det är viktigt att du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd innan ditt tidigare uppehållstillstånd går ut. Du kan endast ansöka om fortsatt uppehållstillstånd om du befinner dig i Finland.

Om ditt tidigare uppehållstillstånd går ut under behandlingen av din ansökan får du uppehålla dig i Finland och vanligtvis har du även rätt att arbeta under den tid som ansökan behandlas. Om du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd först efter att ditt tidigare uppehållstillstånd gått ut, får du uppehålla dig i Finland under tiden då ansökan behandlas men har inte rätt att arbeta innan du erhållit fortsatt uppehållstillstånd.

Migrationsverket beviljar dig fortsatt uppehållstillstånd om grunden som diit första tillsånds baserades på fortfarande gäller. Du kan även ansöka om fortsatt uppehållstillstånd med någon annan grund än det första uppehållstillståndet. Kom ihåg att du måste uppfylla kriterierna för detta uppehållstillstånd.

Läs mer på InfoFinlands sida: Om orsaken för din vistelse i Finland ändras.

Tillräckliga inkomster

För att kunna få ett fortsatt uppehållstillstånd i Finland, måste du ha tillräckliga inkomster för din försörjning. Om även dina familjemedlemmar ansöker om fortsatt uppehållstillstånd gäller kravet om tillräckliga inkomster dem. I vissa fall slopar Migrationsverket kravet om tillräckliga inkomster. På Migrationsverkets webbplats kan du kontrollera vem som ska ha inkomster och hur stora inkomsterna ska vara.

Om du ansöker om ett fortsatt uppehållstillstånd får Migrationsverket uppgifter om dina inkomster från inkomstregistret. Kontrollera att dina inkomstuppgifter i inkomstregistret är korrekta innan du ansöker om uppehållstillstånd.

Tänk på att ändringar i din livssituation kan påverka ditt uppehållstillstånd. Ett tidsbundet uppehållstillstånd kan dras in om grunderna som tillståndet baserades på inte längre existerar.

Läs mer på InfoFinlands sida: Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd?

Så här ansöker du om fortsatt uppehållstillstånd

Ansök om uppehållstillstånd i tjänsten Enter Finland:

  1. Logga in i tjänsten. Autentisera din identitet med nätbankskoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat.
  2. Fyll i ansökningsblanketten och lägg till erforderliga bilagor. Information om vilka bilagor som behövs finns på Migrationsverkets webbplats. Betala också handläggningsavgiften för uppehållstillståndet.
  3. När du skickar in din ansökan, meddelar tjänsten Enter Finland dig om du behöver besöka Migrationsverkets tjänsteställe för att styrka din identitet och lämna fingeravtryck.
  4. Besök Migrationsverkets tjänsteställe om du måste styrka din identitet och visa upp bilagorna i original. Besök tjänstestället inom tre månader. Boka en tid i tidsbokningstjänsten på Migrationsverkets webbplats.
  5. Kontrollera ditt Enter Finland-konto regelbundet. Du får ett meddelande på ditt konto om det behövs ytterligare utredningar till din ansökan. Du får också ett meddelande om beslutet.

Om du inte kan eller inte vet hur du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd på internet:

  1. Ansök om fortsatt uppehållstillstånd med en pappersansökan.
  2. Skriv ut rätt ansökningsblankett på Migrationsverkets webbplats och fyll i den noga. En felaktigt ifylld ansökan tas inte emot.
  3. Boka i förväg en tid på tjänstestället via tidsbokningstjänsten som finns på Migrationsverkets webbplats.
  4. Ta med dig din ifyllda ansökan, bilagorna och bilagskopior samt ditt pass och ett passfoto till tjänstestället.
  5. Du ska betala en handläggningsavgift när du lämnar in din ansökan.

Om du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd

Om du har flytt från kriget i Ukraina och fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, förlängs ditt tillstånd automatiskt fram till den 4 mars 2025. Du behöver inte själv ansöka om förlängning av uppehållstillståndet.