Gå till innehållet
Terveys Kauniaisissa

Hälsa i Grankulla

Publicerad12.04.2024

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Nödsituationer

Ring nödnumret 112 om det är fråga om en brådskande nödsituation. Ring nödnumret till exempel vid en allvarlig olycka eller när någon drabbas av en sjukdomsattack. Ring inte nödnumret om det inte är en nödsituation.

Om du har din hemkommun i Grankulla, kan du utnyttja de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna. Offentliga hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls till exempel vid hälsostationer, tandkliniker, rådgivningsbyråer och sjukhus. I Grankulla ordnas social- och hälsovårdstjänsterna för området av Västra Nylands välfärdsområde.

Om du inte har rätt att använda de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna, kan du söka dig till en privat läkarstation. På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv.

Läs mer: Hälsa

Hälsovårdstjänsterna i Grankulla

I Grankulla tillhandahålls offentliga hälso- och sjukvårdstjänster på hälsostationen. På hälsostationen finns läkarens, sjukskötarens och hälsovårdarens mottagningar. Hälsostationen har öppet vardagar kl. 8.00–16.00. Om du behöver vård under samma dag ska du kontakta hälsostationen direkt på morgonen när hälsostationen öppnar.

Grankulla hälsostation
Stationsvägen 19
02700 Grankulla
Tfn 09 8789 1300

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Hälsostationerna

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Coronavaccinationer

Privata hälsotjänster

Information om privata hälsotjänster hittar du på sidorna Hälsa i Esbo och Hälsa i Helsingfors.

Läkemedel

Du kan köpa läkemedel på apoteket. Adressen till apoteket i Grankulla är Kyrkovägen 15, Grankulla.

Läs mer: Läkemedel.

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla Apotek

Apotek

Länken tar dig utanför tjänstenApotekareförbundet

Apotekens kontaktuppgifter

Hälsovård för papperslösa

Om du vistas i Finland utan uppehållstillstånd och befinner dig i Grankulla kan du få de nödvändiga hälsovårdstjänsterna. För mer information, kontakta Grankulla hälsostation på numret 09 8789 1300.

Global Clinic i Helsingfors ger kostnadsfri hälsorådgivning åt papperslösa. 
Tel. 044 977 45 47.
E-post: globalclinic.finland@gmail.com (Link opens default mail program).

Länken tar dig utanför tjänstenGlobal Clinic

Kontaktuppgifter

Jour

Kvällstid och under veckoslut har hälsostationen stängt. Då vårdas akuta sjukdomar och olycksfall på jourmottagningen. Den närmaste jourmottagningen finns vid Jorv sjukhus i Esbo.

Ring den kostnadsfria Jourhjälpen på tfn 116 117 innan du kommer till jourmottagningen.

Jouren vid Jorv sjukhus
Åbovägen 150
02740 Esbo

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS

Jour

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland

Barns hälsa

I hälso- och sjukvården av barn under skolåldern får man hjälp av rådgivningens hälsovårdare och läkare. Dem kan du fråga om råd och få stöd i föräldraskapet och fostran av barn. På rådgivningsbyrån följs barnets hälsa och tillväxt.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Rådgivningsbyråer

När barnet blir sjukt ska du vid behov kontakta Grankulla hälsostation.
Tfn 09 8789 1300

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Hälsostationerna

Skolhälsovårdaren tar hand om skolbarns hälsa.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Information om hälsovården för skolbarn

Under kvällar och veckoslut finns jourmottagningen för barn under 16 år vid Jorvs sjukhus i Esbo och vid Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS

Jourmottagning för barn

Läs mer: Barns hälsa

Tandvård

Tidsbeställningen till tandkliniken vid Grankulla hälsostation mån–fre:
Tfn 029 151 2810

Under kvällar och veckoslut finns tandvårdsjouren i Helsingfors. Ring jourmottagningen på förhand.
Tfn 09 471 71110

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Mun- och tandhälsovården

Privat tandvård

I Grankulla finns också privata tandläkare. Om om du inte har rätt att använda de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna, kan du gå till en privat tandläkare. Privat tandvård är dyrare än offentlig tandvård.

Länken tar dig utanför tjänstenPlusTerveys

Privat tandläkare

Läs mer: Tandvård

Mental hälsa

Om du behöver psykisk hjälp och psykiskt stöd kan du kontakta hälsostationen.

Grankulla hälsostation
Stationsvägen 19
02700 Grankulla
Tfn 09 8789 1300

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Information om mentalvårdstjänsterna

Om du behöver krishjälp snabbt, ta kontakt med Västra Nylands social- och krisjour. Krisen kan till exempel ha med våld, parförhållandet eller barnens problem att göra.

Västra Nylands social- och krisjour
Vitikka 1 C
02630 Esbo
Tfn 029 151 2221
Öppet alla dagar dygnet runt.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Social- och krisjouren

Läs mer: Mental hälsa

Sexualhälsa

Du får råd om sexuell hälsa och preventivmedel hos preventivmedels- och sexualrådgivningen.

Måndag–fredag
kl. 12–13
Tfn 09 8789 1344

I Grankulla är preventivmedel kostnadsfria för personer under 20 år.

Könssjukdomar behandlas på hälsostationen och på polikliniken för könssjukdomar i Helsingfors. .

Läs mer: Sexuell lhälsa och prevention.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Hälsostationerna

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Polikliniken för könssjukdomar

Graviditet och förlossning

Vid mödrarådgivningen följs moderns, fostrets och hela familjens hälsotillstånd under graviditeten. Kontakta rådgivningsbyrån när du upptäcker att du är gravid.

Tidsbokning vardagar kl. 12–13
Tfn 09 8789 1344

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Rådgivningsbyråer

Läs mer: Graviditet och förlossning

Det närmaste förlossningssjukhuset är Esbo sjukhus i Esbo. Om du vill kan du även föda barnet på något annat sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS

Val av förlossningssjukhus

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossningssjukhusens jourmottagning

Handikappade personer

Du kan beviljas tjänster för personer med funktionsnedsättning om din funktionsnedsättning eller sjukdom orsakar problem till exempel med boendet, rörligheten eller med att klara sig hemma.

Om du har frågor om stödtjänsterna för personer med funktionsnedsättning, kontakta funktionshinderservicen i Västra Nylands välfärdsområde.

Tfn 029 1512 425
e-post: vammaispalvelut.espoo-kauniainen@luvn.fi (Link opens default mail program)

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Funktionshinderservice

Läs mer: Handikappade personer