Gå till innehållet
Yrittäjän sosiaaliturva

Företagarens sociala trygghet

Publicerad11.03.2024
I Finland kan du som företagare ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa om din företagsverksamhet upphör. Om du vill få inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa, ska du ansluta dig som medlem i företagarnas arbetslöshetskassa. För företagare finns det massor av kostnadsfri rådgivning runt om i Finland.

Företagarens utkomstskydd för arbetslösa

Också företagaren har rätt till utkomstskydd för arbetslösa. En företagare är arbetslös när han eller hon har lagt ned sin företagsverksamhet eller sålt sin andel av företaget. Företagandet kan också upphöra om företaget säljs, avvecklas, går i konkurs, försätts i likvidation eller på grund av skilsmässa. Företagaren betraktas som arbetslös också om man har haft ett uppehåll på minst fyra månader i företagsverksamheten.

Om du måste lägga ned din företagsverksamhet, ska du omgående anmäla dig som arbetslös arbetssökande via TE-byråns webbtjänst. Du kan få arbetslöshetsersättning tidigast från den dag då du gjort anmälan vid TE-byrån.

Inkomstrelaterad dagpenning (ansiopäiväraha)

Om du vill få inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa, ska du ansluta dig som medlem i företagarnas arbetslöshetskassa (yrittäjien työttömyyskassa). Om din företagsverksamhet upphör, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning (ansiosidonnainen päiväraha) vid arbetslöshetskassan.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från företagarnas arbetslöshetskassa om du har bedrivit företagsverksamhet och varit medlem i kassan tillräckligt länge innan du blev arbetslös. Den inkomstrelaterade dagpenningen är större än grunddagpenningen eller arbetsmarknadsstödet. Hur stor inkomstrelaterad dagpenning du får beror på hur stora förvärvsinkomster du angett som grund för arbetslöshetsförsäkringen.

Grunddagpenning

Fpa kan betala grunddagpenning (peruspäiväraha) för en arbetslös företagare som inte är medlem i en arbetslöshetskassa. Om du uppfyller arbetsvillkoret för företagare och omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan du få grunddagpenning. På FPA:s webbplats finns en räknare som du kan använda för att beräkna om du uppfyller arbetsvillkoret för företagare.

Arbetsmarknadsstöd

Om du inte har rätt till grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning, men omfattas av den sociala tryggheten i Finland, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd. Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat, vilket betyder att dina andra inkomster och din situation som en helhet påverkar dess belopp.

Företagarens företagshälsovård

En företagare och andra som arbetar åt sig själv kan ordna företagshälsovård för sig själv om de så önskar. Företagare måste inte ordna företagshälsovård för sig själv, men däremot måste de ordna det för sina anställda. Företagshälsovård kan ordnas på den lokala hälsovårdscentralen (terveyskeskus) eller till exempel en privat läkarstation. Läs mer på InfoFinlands sida Arbetshälsa och sjukdomsfall.

Om en företagare blir sjuk

Om du blir sjuk, kan du få sjukdagpenning (sairauspäiväraha) från Fpa. Den ersätter inkomstbortfallet på grund av arbetsoförmåga när arbetsoförmågan varar mindre än ett år. Betalningen av dagpenning inleds efter en självrisktid (omavastuuaika). För företagare är självrisktiden oftast dagen för insjuknandet och följande tre vardagar.

Ekonomisk rådgivning

Företagsfinland erbjuder en gratis telefontjänst där du får sakkunnig rådgivning om ditt företag har ekonomiska svårigheter. Rådgivning ges på finska och svenska.

Ekonomihjälp-rådgivningen

  • på finska, tfn 029 502 4880
  • på svenska, tfn 029 502 4881

Tjänsten har öppet måndag till fredag kl. 9.00–16.00.