Gå till innehållet
Hintataso Suomessa

Prisnivån i Finland

Publicerad20.05.2024
I Finland är lönerna, levnadskostnaderna och skatterna något högre än genomsnittet i EU. Många tjänster finansieras emellertid med skattemedel och är därför förmånligare för invånarna än i många andra länder.

Förmånliga och kostnadsfria offentliga tjänster

Utbildning

Förskoleundervisning, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet är kostnadsfria i Finland. Även studier på högskola i Finland är oftast kostnadsfria. Om du emellertid flyttar från ett land utanför EU till Finland för att studera och studierna är på engelska, måste du betala terminsavgift.

Avgifterna för småbarnspedagogik bestäms utifrån familjens inkomster. Inom den kommunala småbarnspedagogiken är avgiften högst ungefär 300 € per månad för det första barnet. Om du har fler barn i småbarnspedagogiken betalar du en lägre avgift för de yngre syskonen.

Länken tar dig utanför tjänstenUndervisnings- och kulturministeriet

Avgifterna inom småbarnspedagogiken

Offentliga hälsovårdstjänster

Om du har en hemkommun i Finland, kan du utnyttja de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna. Priserna varierar mellan olika orter. Till exempel kostar ett besök på läkarmottagningen vanligtvis ungefär 20 euro vid en social- och hälsocentral och ungefär 50 euro på en poliklinik. Sjukhusvård kostar ungefär 50 euro per dygn. Avgifterna kan totalt uppgå till högst ungefär 760 euro per år. Tjänsterna vid mödrarådgivningen och barnrådgivningen är kostnadsfria för kunden.

Läkemedel måste man i huvudsak betala själv, men för många läkemedel kan man få ersättning. Ersättningen betalas ur skattemedel. När du har lagt ut ungefär 600 € på läkemedel under ett kalenderår betalar du endast mycket låga priser för läkemedlen. Detta gäller dock bara ersättningsgilla läkemedel.

Läs mer om rätten att använda de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna på sidan Hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Avgifterna inom hälso- och sjukvården

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Kostnaderna för läkemedelsbehandling

Bibliotek

Bibliotekets tjänster är kostnadsfria för klienten. Flerspråkiga biblioteket har material på över 80 språk. Böcker från Flerspråkiga biblioteket kan lånas från hela Finland.

Läs mer på sidan Bibliotek.

Förmåner för barnfamiljer

Om du bor stadigvarande i Finland, kan du ansöka om många förmåner för barnfamiljer hos FPA.

Läs mer på sidan Ekonomiskt stöd till familjer.

Konsumentpriser i Finland

Vad kostar maten i Finland?

Prisnivån för den privata konsumtionen är ungefär 26 procent högre i Finland jämfört med EU:s genomsnitt. Prisnivån varierar även inom landet.

Alkoholdrycker kostar ungefär 120 procent mer än genomsnittet i EU.

Några exempel på genomsnittliga matpriser i Finland (december 2023):

 • 400 g nötfärs: 4 €
 • 300 g kycklingfiléstrimlor: 3 €
 • 1 kg gräddost: 7,50 €
 • 1 l fettfri mjölk: 0,90 €
 • 1 l apelsinsaft: 1,80 €
 • 1 kg makaroner: 0,40 €
 • 500 g bryggkaffe: 5,70 €
 • 1 kg finländsk potatis: 0,90 €
 • 1 kg morötter: 1,10 €
 • 1 kg bananer: 1,60 €
 • 1 kg äpplen: 1,20 €
 • 1 kg apelsiner: 1,90 €
 • 500 g vindruvor: 3,20 €

(Källa: Helsingin Sanomat)

Kläder, varor och tjänster

Kläder är något dyrare i Finland jämfört med genomsnittet i EU. Många lågpriskedjor har inte butiker i Finland. Tänk också på att du behöver olika kläder och skor på sommaren och på vintern och under perioderna mellan dessa.

Många saker kan köpas begagnade i Finland. Då kostar de mindre. Till exempel möbler och kläder kan köpas i många second hand-butiker och på loppmarknader. Det finns även många webbplatser på internet där det säljs begagnade saker. Utbudet av välhållna begagnade saker är stort.

Boendekostnaderna i Finland

Priset för boendet varierar mycket i Finland. I genomsnitt lägger finländarna ungefär en femtedel av sin nettoinkomst på boende. Priserna för hyresbostäder varierar mellan 10 och 30 euro/m². Ägarbostäder kostar i Finland i genomsnitt 2 300 euro/m², men i de stora städerna är bostäderna mycket dyrare. I egnahemshus är uppvärmningen ofta den största enskilda kostnadsposten.

Det är också bra att teckna en hemförsäkring. Många hyresvärdar har det som krav. Fråga om priserna vid olika försäkringsbolag.

Läs mer om boendepriserna på sidan Boende i Finland.

Trafik

I de större städerna fungerar kollektivtrafiken ofta bra. På mindre orter behöver du möjligtvis en egen bil. Om du har en bil måste du teckna en trafikförsäkring. På vintern måste du använda vinterdäck. Dessutom betalar du skatter för bilen.

Läs mer på sidan Trafiken i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Information om fordonsbeskattning