Gå till innehållet
Työ ja yrittäjyys Vaasassa

Arbete och entreprenörskap i Vasa

Publicerad28.02.2023

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Var får du jobb?

Du kan leta efter arbetsplatser på internet och i dagstidningarna. Skriv i sökmotorns textfält ”lediga arbetsplatser” så hittar du länkar till de lediga arbetsplatser som bjuds ut. På flera arbetsplatssidor kan du lämna in en arbetsansökan och meritförteckning (CV) så att arbetsgivare kan se dem. Du kan ta direkt kontakt med arbetsgivare och sända en öppen ansökan till en arbetsgivare som intresserar dig.

Du kan också leta efter arbetsplatser via sociala medierna (Facebook, LinkedIn). Det är också bra att utnyttja egna nätverk.

Österbottens TE-byrå

På Österbottens arbets- och näringsbyrå (TE-byrå) får du hjälp med ditt arbetssökande. TE-byrån hjälper vid arbetssökande och på TE-tjänsternas arbetsplatssidor finns tusentals arbetsplatser på olika håll i Finland.

Österbottens TE-byrå kan du ta kontakt med elektroniskt, per telefon eller genom ett besök på byrån i Vasa.

TE-tjänsternas adress i Vasa är

Wolffskavägen 35 B

65200 Vasa

Via den riksomfattande TE-telefonservicen får du information, råd och handledning gällande TE-tjänsterna samt stöd i användningen av nättjänsterna.

Läs mera: Arbete i Finland?

För ungdomar – personligt stöd på Navigatorn

Ungdomar under 30 år får råd och handledning i sysselsättnings- och utbildningsfrågor vid Vasas Navigator.

Navigatorn Ohjaamo

Teräsgränd 1, Ekgården

65100 Vasa

Grunda ett företag

Hjälp och stöd i att grunda ett företag får du av nyföretagscentrum Startia som finns i samband med Vasaregionens utveckling Oy Vasek Ab. Boka tid för rådgivning som är gratis.

Vasaregionens utveckling Vasek Ab – Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK - Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia

Nedre torget 1 A, 3 vån.

65100 Vasa

Läs mera: Att grunda ett företag i Finland

Beskattning

För att kunna arbeta behöver du ett skattekort. Du får det på Vasa skattebyrå Vaasan verotoimisto. Ett skattekort kan du också beställa på skatteförvaltningens webbplats.

Skattebyråns kontaktuppgifter:

Vasa skattebyrå

Wolffskavägen 35

65100 Vasa

Läs mera: Beskattning

Länken tar dig utanför tjänstenSkatteförvaltningen

Vasa Skattebyrå

Om du blir arbetslös

Medborgare i EU- och EES-länder kan anmäla sig som arbetssökande elektroniskt på TE-tjänsternas webbplats i delen ”Mina e-tjänster”.

Om du inte kan anmäla dig som arbetssökande på nätet eller om du inte är finsk medborgare, gör ett besök på TE-byrån.

TE-byrån i Vasa:

Wolffskavägen 35 B

65200 Vasa

När du har anmält dig som arbetssökande hos TE-byrån, kan du ansöka om arbetslöshetsunderstöd (arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd) hos FPA. Inkomstrelaterad dagpenning kan du ansöka om hos arbetslöshetskassan, om du är medlem i kassan och/eller i ett fackförbund.

Läs mera: Arbetslöshetsförsäkring

Pension

Pension betalas ut av arbetspensionsanstalterna och FPA. Information om pensioner och om hur man ansöker om pension hittar du på FPA:s webbplats samt på InfoFinlands webbplats Pension.