Gå till innehållet
Työttömyysturva

Arbetslöshetsförsäkring

Publicerad23.08.2022
Om du blir arbetslös kan du ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA eller arbetslöshetskassan. Arbetslöshetsförmånerna är inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Vem är berättigad till utkomstskydd för arbetslösa?

Du kan registrera dig som arbetssökande vid TE-byrån om

 • du har ett uppehållstillstånd som ger dig rätt att arbeta i Finland
 • ditt uppehållstillstånd inte begränsar vilken arbetsgivare du får arbeta för

eller

 • du är medborgare i ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz
 • du är familjemedlem till en medborgare i ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz och du har uppehållsrätt i Finland.

Läs mer om uppehållsrätten för familjemedlemmar på InfoFinlands sida Registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare.

När du registrerat dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån har du rätt till arbetslöshetsunderstöd om du

 • är 18–64 år gammal
 • är arbetslös och anmäld som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
 • söker heltidsarbete
 • är arbetsförmögen och tillgänglig på arbetsmarknaden
 • uppfyller villkoren för inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

För att få utkomstskydd för arbetslösa måste du aktivt söka jobb och vara beredd att ta emot ett jobb. Du måste även utarbeta en sysselsättnings- eller integrationsplan tillsammans med TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun. Dessutom måste du delta i de tjänster och åtgärder som TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun erbjuder dig.

Arbetslöshetsförmånerna är den inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Alla arbetslöshetsförmåner är skattepliktiga.

Inkomstrelaterad dagpenning

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du

 • registrerat dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
 • hör till en finländsk arbetslöshetskassa
 • uppfyller arbetsvillkoret, d.v.s. har arbetat tillräckligt länge före arbetslösheten
 • har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor innan du blev arbetslös.

Den inkomstrelaterade dagpenningen beviljas och utbetalas av den arbetslöshetskassa där du är medlem. Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas utgående från storleken på den lön som du hade innan du blev arbetslös.

Vanligtvis kan inkomstrelaterad dagpenning fås under 400 dagar. Undantag från detta är följande situationer:

 • Om du har arbetat i sammanlagt tre år eller mindre, kan du få inkomstrelaterad dagpenning i högst 300 dagar.
 • Om du har fyllt 58 år innan du blev arbetslös, kan du få inkomstrelaterad dagpenning i mindre än 500 dagar.

Läs mer om arbetslöshetskassan på InfoFinlands sida Fackförbund.

Grunddagpenning

Du kan få grunddagpenning om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland utifrån permanent boende eller arbete före arbetslösheten och

 • registrerat dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
 • uppfyller arbetsvillkoret, d.v.s. har arbetat tillräckligt länge före arbetslösheten
 • inte uppfyller villkoren för inkomstrelaterad dagpenning.

Grunddagpenningen beviljas och utbetalas av Fpa.

Vanligtvis kan du få grunddagpenning i mindre än 400 dagar. Undantag från detta är följande situationer:

 • Om du har arbetat i sammanlagt tre år eller mindre, kan du få grunddagpenning i högst 300 dagar.
 • Om du har fyllt 58 år innan du blev arbetslös, kan du få grunddagpenning i mindre än 500 dagar.

Om du får andra sociala förmåner eller arbetsinkomster under arbetslösheten, är din grunddagpenning mindre.

Arbetsmarknadsstöd

Du kan få arbetsmarknadsstöd om du

 • registrerat dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
 • bor permanent i Finland
 • inte uppfyller arbetsvillkoret, d.v.s. inte arbetat tillräckligt länge innan du blev arbetslös eller fått förvärvsrelaterad dagpenning eller grunddagpenning under maximitiden.

Om du har en gällande integrationsplan, kan du söka arbetsmarknadsstöd för den tid då du deltar i utbildningar och annan verksamhet som nedtecknats i planen.

Närmare uppgifter om integrationsplanen finns på InfoFinlands sida Integration i Finland.

Arbetsmarknadsstödet beviljas och utbetalas av Fpa. Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat. Det betyder att till exempel sociala förmåner och lön minskar arbetsmarknadsstödets belopp.

Om du är under 25 år kan det finnas villkor för att få arbetsmarknadsstöd, till exempel en väntetid på fem månader. Kontrollera villkoren på FPA:s webbplats.