Gå till innehållet
Kotikunta Suomessa

Hemkommun i Finland

Publicerad06.02.2024
Kommunerna tillhandahåller många tjänster för sina invånare. Till kommunens tjänster hör till exempel hälsovård, utbildning och småbarnspedagogik. Om du har en hemkommun i Finland, har du vanligen rätt att använda dig av den kommunens tjänster.

Det lönar sig för dig att utreda om du och de andra medlemmarna i din familj har rätt till en hemkommun i Finland. Rätten till en hemkommun i Finland bestäms enligt hemkommunslagen. Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på din hemort kan du ta reda på om du har rätt till en hemkommun i Finland.

För att du ska kunna få en hemkommun i Finland måste du flytta till och vara stadigvarande bosatt i Finland. Om du bor i Finland tillfälligt, till exempel om du flyttar till Finland för studier eller jobb under högst ett år, kan du vanligen inte få en hemkommun i Finland.

Hur kan du få en hemkommun i Finland

Du har möjlighet att få en hemkommun i Finland om:

 • du är finsk medborgare
 • du är medborgare i ett nordiskt land
 • du är medborgare i EU, Schweiz eller Liechtenstein och du har registrerat din uppehållsrätt i Finland
 • du har permanent (P) eller kontinuerligt (A) uppehållstillstånd som är i kraft
 • du är familjemedlem till en person som har en hemkommun i Finland
 • Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd (B-tillstånd) som är i kraft kan du få en hemkommun om du kan påvisa att det är din avsikt att bo stadigvarande i Finland.

Stadigvarande boende kan påvisas till exempel genom följande omständigheter:

 • du har en arbetsplats i Finland och ditt arbetskontrakt är i kraft minst två år
 • du studerar i Finland och dina studier räcker minst två år
 • du är av finländsk härkomst
 • du har tidigare haft en hemkommun i Finland
 • du har varit fortlöpande bosatt i Finland under minst ett års tid.

Din hemkommun är vanligen den kommun du bor i. Om du inte har en bostad eller om du har bostäder på flera kommuners område är din hemkommun den kommun som du själv uppfattar som din hemkommun och som du har någon fast förbindelse till, till exempel genom familjeförhållanden eller arbetsplats.

Om du vill att en hemkommun registreras för dig i befolkningsdatasystemet, måste du alltid besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata personligen. Om hela din familj ska registreras, ska alla familjemedlemmar besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd

Om du har flytt från kriget i Ukraina och du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, kan du ansöka om hemkommun om du har bott i Finland under ett år och ditt uppehållstillstånd har gällt under ett år. Läs anvisningarna på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

Lokalinformation