Gå till innehållet
Yrityksen perustaminen Suomessa

Att grunda ett företag i Finland

Publicerad03.01.2023
Du kan grunda ett företag i Finland oavsett ditt medborgarskap. Det viktiga är att du har uppehållsrätt i Finland, de yrkeskunskaper som krävs och tillräckliga kunskaper i finska.

Kom på en affärsidé

Processen för att grunda ett företag är likadant som för finska medborgare.

När du vill grunda ett företag ska du noga fundera på om du har en bra affärsidé. Fundera också på om du har tillräckliga yrkeskunskaper och erfarenhet. Det är viktigt att du känner väl till din bransch och de lagar som styr företagande. Det är också viktigt att känna till sina kunder och försäljningsmetoder.

Kom ihåg att företagande även medför risker. Tillräcklig finansiering och noggrann planering är nödvändiga.

Gör en affärsverksamhetsplan

I affärsverksamhetsplanen funderar du på styrkorna och svagheterna i ditt kunnande och egenskaperna hos den produkt, vara eller tjänst som du erbjuder. Fundera på vilka som är dina kunder och vilka önskemål de har. Fundera också på vilka som är dina konkurrenter och hurdana produkter och verksamhetssätt de har.

Den viktigaste delen i affärsverksamhetsplanen är verksamhetsplanen för ditt eget företag. Fundera noga hur företaget drivs och var och hurdana lokaler företaget har. Fundera på vilka produktionsmedel eller vilken arbetskraft du behöver. Vilka reklammedel ska du använda för att främja försäljningen? Ta också reda på om försäkringar täcker de risker som förknippas med verksamheten.

Fundera också på hur du ordnar bokföringen och planerar ekonomin. Hur avser du följa upp hur dina planer förverkligas? Anteckna allt detta i din affärsverksamhetsplan.

Hjälp med att upprätta en affärsverksamhetsplan

Du får närmare anvisningar om hur du upprättar en affärsverksamhetsplan vid företagsrådgivningscentra. På deras webbplatser kan du även ladda ned företagarguider åtminstone på finska och engelska. Där får du även en mall för affärsverksamhetsplanen och andra dokumentmallar.

Fråga om råd på företagsrådgivningen

I Finland har alla möjlighet att få kostnadsfri företagsrådgivning. Rådgivning erbjuds vid till exempel:

 • Nyföretagarcentraler
 • Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna)
 • Arbets- och näringsbyråer (TE-byråer)
 • FöretagsFinland (via webbplatsen och per telefon)

När du får en bra affärsidé, kontakta närmaste företagsservicecenter. Där hjälper experterna dig att utveckla affärsidén, göra en marknadsundersökning, beräkna lönsamheten och kartlägga finansieringen. Du får även stöd när du funderar på om du ska starta ett företag.

Företagsrådgivning fås på finska och svenska och åtminstone i de större städerna även på engelska. Ibland kan det finnas möjlighet att få rådgivning även på något annat språk.

Länken tar dig utanför tjänstenFöretagsFinland

Företagsrådgivning

Företagarkurser

Olika instanser ordnar företagarkurser och informationsmöten som är mycket nyttiga för dig som ska grunda ett företag. På kurserna behandlas till exempel upprättande av affärsverksamhetsplan, start av företagsverksamheten, bokföring, företagsbeskattning, juridiska frågor, marknadsföring, försäljning och kundtjänst.

Ordna finansiering

Planera företagets finansiering noga innan du grundar företaget. Det är viktigt att du har tillräckligt stort kapital i början. En del av företagets finansiering kan bestå av en gåva eller ett lån. När du ansöker om finansiering måste du ha en ordentlig affärsverksamhetsplan färdig.

Lån

Banker och Finnvera beviljar lån till företagare som startar ett företag. Finnvera är ett finansieringsbolag som ägs av finska staten. Det ger lån till nya företag och redan aktiva företag. Om ditt företag har förutsättningarna för en lönsam verksamhet men du inte har tillräckligt mycket pengar eller säkerheter för att få ett banklån, ska du fråga om du kan få ett lån eller borgen hos Finnvera.

Startpenning

När du blir företagare, kan du få startpenning för att trygga försörjningen när företagsverksamheten precis har börjat.

Du ansöker om startpenning vid den arbets- och näringsbyrå där du är kund. Du kan få startpenning för högst 18 månader.

När du ansöker om startpenning utreder arbets- och näringsbyrån om företagande är ett lämpligt alternativ för dig.

Du kan få startpenning om

 • du är arbetslös arbetssökande
 • du inte är arbetslös, men går från till exempel lönearbete, studier eller hemmaarbete till företagare
 • du har företagande som bisyssla och utvidgar företagsverksamheten till din huvudsyssla.

Förutsättningar för att få startpenning är till exempel:

 • företagande som huvudsyssla
 • tillräckliga kunskaper, färdigheter och resurser för den företagsverksamhet som du planerar
 • arbets- och näringsbyrån uppskattar att företagsverksamheten kan vara lönsam
 • du behöver startpenningen för din försörjning
 • Företagsverksamheten startas först när stödet har beviljats.

Om du avser ansöka om startpenning ska du kontakta arbets- och näringsbyrån i ett så tidigt skede som möjligt.

Det finns även andra stödformer för nya företagare. FöretagsFinland ger dig information om olika finansieringsalternativ.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Information om startpengen

Välj företagsform

När du ska grunda ett företag, måste du välja företagsform och ett namn för företaget samt ange bransch. När du väljer företagsformen ska du beakta bland annat antalet grundare, behovet av kapital, fördelningen av ansvar och beslutsmakt samt finansiering och beskattning.

Olika företagsformer i Finland är firma, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag och andelslag.

När du funderar på vilken företagsform du ska välja, är det absolut tillrådligt att du kontaktar företagsrådgivningen.

Läs mer på InfoFinlands sida Företagsformer.

Lokalinformation