Gå till innehållet
Kielikurssien tasot

Språkkursernas nivåer

Publicerad26.03.2024
I Finland nivåindelas språkkurserna på samma sätt som i de övriga EU-länderna. Innan du söker till en språkkurs, kontrollera vilken nivå som är rätt för dig.

Den gemensamma europeiska referensramen

Språkkursernas nivåer delas vanligtvis in enligt den gemensamma europeiska referensramens bedömningsskala (CEFR). Enligt denna är den lägsta nivån grundnivån A1.1 och den högsta nivån C2.2.

Kursens startnivå avser den nivå som kursen börjar på och med kursens målnivå avses den nivå som man vill uppnå på kursen.

Ibland beskrivs kursnivåerna på andra sätt. Om kursens nivå är Startnivå 0 är kursen avsedd för personer som inte kan någon finska alls.

Information om nivåerna

Startnivå 0

Inga kunskaper i finska

Grundnivån (A1.1−A2.2)

I början av grundnivå A1.1 – Grundläggande språkkunskaper

Grundnivå A1.2 – Grundläggande språkkunskaper

Grundnivå A1.3 – Du klarar av enkla situationer som inte är knutna till arbetslivet. Du kan skriva lite.

Grundnivå A2.1 – Du klarar av de vanligaste kommunikationssituationerna.

Grundnivå A2.2 – Du förstår språket i ganska många bekanta ämnesområden. Du skriver enkla uttryck.

Medelnivån (B1.1−B2.2)

I början av medelnivå B1.1 – Måttliga språkkunskaper i vanliga situationer i arbetet och på fritiden.

Medelnivå B1.2 – Obehindrade språkkunskaper i vanliga situationer i arbetet och på fritiden.

Medelnivå B2.1 – Grundnivån för självständiga språkkunskaper.

Medelnivå B2.2 – Fungerande självständiga språkkunskaper.

Den högsta nivån (C)

Den högsta nivån (C) – Skicklig språkanvändare eller språkkunskaper på modersmålsnivå. Kurserna på C-nivån delas också in i C1.1, C1.2, C2.1 eller C2.2.

I bedömningen av språkkunskaperna används nivåindelningen för allmän språkexamen. På InfoFinlands sida Officiellt intyg över språkkunskaper hittar du information om hur du kan jämföra kursnivåerna med språkexamensnivåerna.