Gå till innehållet

Studier som hobby

Publicerad31.01.2024

Studierna är inte alltid inriktade på att skaffa ett yrke. Du kan också ha studier som hobby. Du kan studera vid flera olika läroanstalter: öppna universitetet (avoin yliopisto) eller öppna yrkeshögskolan (avoin ammattikorkeakoulu), sommaruniversitetet (kesäyliopisto), senioruniversitetet (ikäihmisten yliopisto), medborgarinstitut (kansalaisopisto), arbetarinstitut (työväenopisto) och folkhögskolor (kansanopisto). Studierna är vanligen avgiftsbelagda.Många av dessa läroanstalter tillhandahåller undervisning i finska och svenska för invandrare. Läs mer på InfoFinlands sida Finska och svenska språket. Du kan även studera flera andra språk, såsom engelska eller franska.

Vid folkhögskolor kan du även avlägga yrkesexamen.

Öppna universitetet och öppna yrkeshögskolan

Öppna universitetet (avoin yliopisto) och öppna yrkeshögskolan (avoin ammattikorkeakoulu) ordnar universitets- och yrkeshögskolekurser. Vem som helst kan studera vid de öppna högskolorna. Du kan studera vid öppna högskolor fastän du inte har någon examen.

Du kan studera vid öppna högskolor

  • om du vill studera som hobby
  • om du vill bli antagen för studier i ett visst ämne vid en högskola
  • när du vill utöka din yrkeskunnighet och dina kunskaper

Till de öppna högskolorna ordnas inga inträdesprov. Du kan anmäla dig till vårens kurser i början av året och till höstens kurser i slutet av sommaren. Anmäl dig direkt till kurserna. Du kan välja enskilda kurser eller större studiehelheter.

Vid öppna högskolor är studierna flexibla. Du kan delta i kurser under dagtid, på kvällar eller på veckoslut. Du kan också studera på internet.

Studierna vid öppna högskolor är inte heltidsstudier. Du får därför inget studiestöd (opintotuki) och inga studentrabatter när du studerar vid öppna högskolan.

Du kan avlägga studier vid öppna högskolan fastän du får arbetslöshetsersättning (työttömyyskorvaus). Betalningen av arbetslöshetsersättningen avbryts inte på grund av studierna.

Du har nytta av studierna vid öppna högskolan när du studerar vidare. Om du blir antagen till yrkeshögskolan behöver du inte avlägga de kurser som du redan har avlagt vid öppna yrkeshögskolan. Om du har studerat vid öppna universitetet och söker till universitetet ansöker du via separat ansökan (erillinen haku).

Sommaruniversitetet

Kurserna vid sommaruniversitetet (kesäyliopisto) påminner mycket om kurserna vid öppna universitetet. Man kan studera vid sommaruniversitetet även under andra tider än på sommaren. Utöver universitetskurser ordnar sommaruniversiteten också annan undervisning, till exempel:

  • Yrkesinriktad fortbildning (täydennyskoulutus)
  • Arbetskraftsutbildning (työvoimakoulutus)
  • Abiturientkurser (abikurssi) för gymnasieelever som förbereder sig för studentskrivningarna
  • finskakurser för invandrare

Kursutbudet varierar. Fråga närmare uppgifter om undervisningen vid närmaste sommaruniversitet.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands sommaruniversitet

Information om sommaruniversitetet

Senioruniversitetet

Senioruniversitetet (ikäihmisten yliopisto) är avsett för dem som har fyllt 60 år. Studietillfällena är dock öppna för alla. Undervisningen vid senioruniversitetet är en del av öppna universitetets verksamhet.

Senioruniversitetet ordnar föreläsningsserier, kurser och studieresor. Fråga mer om senioruniversitetet i kansliet för närmaste öppna universitet.

Medborgarinstitut och arbetarinstitut

I Finland finns många medborgarinstitut (kansalaisopisto) och arbetarinstitut (työväenopisto). Vid dem kan du studera bland annat språk, handarbete, idrott, bildkonst och matlagning. Medborgarinstituten och arbetarinstituten erbjuder hobbystudier. Vid dem kan man inte avlägga yrkesinriktade studier.

Medborgarinstituten och arbetarinstituten ordnar finskakurser för invandrare. Fråga närmare uppgifter om kurserna vid närmaste medborgarinstitut eller arbetarinstitut.

Ansökningspraxis varierar. Vanligen ansöker man till vårens undervisning i början av året och till höstens undervisning på sensommaren. Fråga om ansökningstiderna vid medborgarinstitutets eller arbetarinstitutets studiebyrå.

Folkhögskolor

Folkhögskolorna (kansanopisto) erbjuder både hobbystudier och yrkesinriktad utbildning. Folkhögskolan kan drivas av en organisation eller också kan de vara självständiga institut.

Vid folkhögskolan kan du utbilda dig till ett yrke. Vid folkhögskolan kan man till exempel avlägga djurskötarexamen eller massörexamen.

Folkhögskolorna ordnar mycket undervisning för invandrare. Vid folkhögskolan kan du studera finska eller delta i förberedande utbildning.

Folkhögskolorna ordnar vanligen två olika slags undervisning, kortkurser (lyhytkurssi) och långa utbildningslinjer (pitkä opintolinja). Kortkurserna är öppna för alla och till dem behöver du inte söka. Det räcker med att du anmäler dig.

De långa utbildningslinjerna är ofta yrkesinriktade studier. De pågår vanligen från ett halvår till ett år. Till de långa utbildningslinjerna måste man söka separat. Folkhögskolornas ansökningspraxis och ansökningstider varierar. Fråga mer om antagningen vid folkhögskolans studiebyrå.

Länken tar dig utanför tjänstenStudieinfo.fi

Info om folkhögskolor

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands folkhögskolförening

Information om folkhögskolor

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands folkhögskolförening

Kurser vid folkhögskolor för invandrare