Gå till innehållet
Muutto Vaasaan

Flytta till Vasa

Publicerad14.04.2023

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Tillståndsärenden

Migrationsverket Maahanmuuttovirasto (Migri) sköter ärenden som gäller uppehållstillstånd samt registreringar av medborgare i Europeiska unionen. Utomlands kan du ta kontakt med Finlands beskickning.

Migrationsverkets serviceställe i Vasa:

Korsholmsesplanaden 45,

65100 Vasa

Till Migris serviceställe kan du gå och identifiera dig då du har lämnat in en ansökan på webbtjänsten EnterFinland. Du kan lämna in en ansökan om uppehållstillstånd i pappersform eller tilläggsutredningar och andra dokument till din redan inlämnade ansökan.

Det lönar sig alltid att boka tid på förhand i Migrationsverkets elektroniska tidsbokningstjänst.

Allmän information hittar du på Flytta till Finland och Flytt till Finland, komihåglista.

Länken tar dig utanför tjänstenMigrationsverket

Migrationsverket

Länken tar dig utanför tjänstenMigrationsverket

Boka en tid

Länken tar dig utanför tjänstenMaahanmuuttovirasto

EnterFinland

Registrering

När du flyttar till Finland och Vasa, ska du registrera din boendekommun. Du kan registrera dig som invånare i kommunen med ett personligt besök på Vasas serviceställe inom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Digi- ja väestötietovirasto:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Västra Finland

Wolffskavägen 35 B, 2 vån.

65200 Vasa

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för Digitalisering och Befolkningdata

Registrering i Vasa

Flyttanmälan

Alltid när du flyttar och byter adress, ska du göra en flyttanmälan.

Du kan göra flyttanmälan elektroniskt hos Posti Posti eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Digi- ja väestötietovirasto. Du kan också göra ett personligt besök på Vasas serviceställe inom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Västra Finland

Wolffskavägen 35 B, 2 vån.

65200 Vasa

Tills vidare får man kundbetjäning endast genom tidsbokning på förhand.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata

Boka en Tid

Welcome Office

Welcome Offices rådgivning ger information och hjälper i alla frågor som anknyter till flytten till Finland och Vasa samt livet här. Vi har mångårig erfarenhet av olika slags frågor, och vi betjänar dig på flera språk. Du kan kontrollera öppettiderna på Welcome Offices webbplats. Servicen kostar ingenting och är öppen för alla oberoende av bakgrund och orsak till invandringen.

Länken tar dig utanför tjänstenVaasan Kaupunki

Welcome Office

Problem med uppehållstillståndet

Om du har problem med eller oklarheter i uppehållstillståndet, kan du ta kontakt med Migrationsverket Maahanmuuttovirasto. Du kan också fråga råd på Welcome Office.

Migrationsverket (Migri)

Korsholmsesplanaden 45

65100 Vasa

Welcome Office,

Ekården Teräsgränd 1

65100 Vasa