Gå till innehållet
Kun muutat

När du flyttar

Publicerad25.05.2022
När du flyttar till ett nytt hem måste du ordna med många viktiga saker, till exempel flyttanmälan, elavtal och hemförsäkring.

Checklista för dig som flyttar

När du flyttar i Finland från en bostad till en annan:

 • Kom ihåg att göra flyttanmälan (muuttoilmoitus). Du kan göra flyttanmälan högst en månad före flyttningsdagen, men den bör göras senast en vecka efter att du har flyttat.
 • Du ska alltid göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Digi- ja väestötietovirasto). Du kan göra anmälan
  • på internet eller
  • med en blankett som du får vid postkontoret eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe.
 • Om du bor i höghus eller radhus ska du alltid också komma ihåg att meddela husets disponent (isännöitsijä) att du flyttar.
 • Meddela din nya adress till alla instanser som skickar dig post. Vissa organisationer och företag får din nya adress direkt från befolkningsregistret. Du har ändå själv ansvaret för att dina fakturor skickas till rätt adress och betalas i tid.
 • Om du bor i en hyresbostad ska du komma ihåg att säga upp din gamla bostad i tid. Det är bäst att göra uppsägningen skriftligt. Kontrollera hur lång uppsägningstid du har för bostaden. Vanligen är den en kalendermånad. Läs mer på InfoFinlands sida Hyresavtal.
 • Om du har barn ska du se till att skaffa dem nya dagvårds- och skolplatser. Du måste meddela daghemmet och skolan när barnen slutar där. Samtidigt är det bra att anmäla barnen till det nya daghemmet eller den nya skolan.
 • Kom ihåg att skaffa eventuell flytthjälp i tid. Bland annat vid månadsskift och på veckoslut är flyttfirmorna alltid upptagna.
 • Avtala med din tjänsteleverantör om överföringen av din internetanslutning i god tid så att det inte blir ett avbrott i servicen.
 • Säg upp ditt gamla elavtal innan du flyttar och gör upp ett nytt. Det lönar sig att jämföra olika elbolags priser så att du hittar det förmånligaste. Du får ett elavtal genom att ringa upp elbolaget och meddela ditt namn och din nya adress.
 • Om du flyttar till ett egnahemshus ska du också komma ihåg att teckna andra avtal, såsom avtal om vattenförsörjning och avfallshantering. Om huset värms upp med olja ska du komma ihåg att kontrollera oljemängden.
 • Kontrollera om dina nuvarande försäkringar, som hemförsäkringen, är tillräckliga även för den nya bostaden. Om du till exempel flyttar från höghus till egnahemshus behöver du förmodligen en annorlunda försäkring.
 • Städa den gamla bostaden innan du flyttar och töm vinden, källarförrådet och garaget på saker.
 • Om du bor i en hyresbostad ska du ge ägaren eller disponenten alla nycklar till den gamla bostaden.

Länken tar dig utanför tjänstenEnergimarknadsverket

Jämför elpriser

Länken tar dig utanför tjänstenSuomimuutto Oy

Flyttjänster

Länken tar dig utanför tjänstenMuuttopalvelu Niemi

Flyttjänster

När du flyttar till Finland

Om du planerar att flytta till Finland, hittar du information på InfoFinlands sida Flytta till Finland. Om du vill ha information om praktiska frågor i anslutning till att du flyttar till Finland, läs mer på sidan Komihåglista för dig som flyttar till Finland.

Om du nyligen har flyttat till Finland, måste du registrera dig som invånare. Lär mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

Flytta från Finland

Planerar du att flytta från Finland till ett annat land? Läs mer på InfoFinlands sida Flytta från Finland.