Gå till innehållet
Muutto Espooseen

Flytta till Esbo

Publicerad04.10.2022
När du flyttar till Esbo kan du sköta tillståndsärenden på nätet via Migrationsverkets Enter Finland eller på servicestället. Registrering som invånare sker vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Tillståndsärenden

På Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors kan du ansöka om uppehållstillstånd och registrera EU-medborgarens uppehållsrätt.

Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors :

Handelstået 10
00770 Helsingfors
Öppet: mån.–fre. klockan 8–16.

Du kan också ansöka om många slags uppehållstillstånd och EU-registrering på internet i tjänsten Enter Finland. Om du inte är van vid att använda en dator, fyll i en ansökan på papper och lämna in den på Migrationsverkets tjänsteställe.

Dät är alltid bra att boka en tid i förväg på tjänstestället. Du kan boka en tid på Migrationsverkets tidsbokningstjänst. Observera att tjänstestället inte kan ge rådgivning om tillståndsärenden.

Läs mer: Flytta till Finland.

Registrering som invånare

Om du flyttar ditt stadigvarande boende till Esbo, ska du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan registrera dig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Helsingfors.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Fågelviksgränden 2
00530 Helsingfors
Tfn 0295 536 320

När du går till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du ta med dig

 • legitimation (till exempel pass)
 • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
 • registreringsintyget över uppehållsrätten (oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus) om du är EU-medborgare.
 • äktenskapsintyg
 • dina barns födelseattester.

Observera att utländska handlingar ska vara legaliserade och översatta till finska, svenska eller engelska.

Du kan också ansöka om personbeteckning vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer: Registrering som invånare, Hemkommun i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Registrering av utlänningar

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du vid International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster på ett och samma besök. Du kan få:

 • kostnadsfri rådgivning och information kring att flytta på flera olika språk
 • registrering av uppehållsrätten om du är EU-medborgare
 • en finländsk personbeteckning, registrera dig som invånare och anmäla din adress
 • skattekort och rådgivning om beskattningen
 • information om den sociala tryggheten och sociala förmåner
 • rådgivning om arbets- och näringslivstjänsterna och om att komma igång med jobbsökningen
 • rådgivning om arbetspension och om A1-intyget
 • rådgivning för företag och arbetsgivare

Adress
Fågelviksgränden 2 D, vån. 2
00530 Helsingfors