Gå till innehållet
Jos jäät työttömäksi

Om du blir arbetslös

Publicerad27.02.2023
Om du blir arbetslös i Finland kan du få arbetslöshetsförmån om du bor här stadigvarande och omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Du måste även anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande

Anmäl dig genast som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån om du blir arbetslös. Anmäl dig också om du blir permitterad, om din utbildning avslutas eller om ditt jobb med lönesubvention upphör. Du få arbetslöshetsförmån endast för den period då du är arbetssökande.

Du har rätt till arbetslöshetsförmån om du bor stadigvarande i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Även om du inte bor stadigvarande i Finland eller omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan du ha rätt till grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning. Läs mer om arbetslöshetsförsäkringen på InfoFinlands sida Arbetslöshetsförsäkring.

Anmäl dig som arbetssökande via arbets- och näringsbyråns webbtjänst, vid den närmaste arbets- och näringsbyrån eller telefonledes. Hur du ska anmäla dig beror på i vilket land du är medborgare. Du kan anmäla dig telefonledes om du har varit kund vid arbets- och näringsbyrån redan tidigare. Då spelar ditt medborgarskap ingen roll.

Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa dig vidare till sysselsättningstjänsterna i din hemkommun. Då får du hjälp med jobbsökningen vid sysselsättningstjänsterna i din kommun.

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land

Du kan anmäla dig via arbets- och näringsbyråns webbtjänst om du är medborgare i ett EU- eller EES-land. Logga in med finländska webbankskoder eller identitetskort med chip. Du behöver inte ringa eller besöka arbets- och näringsbyrån om du inte uttryckligen ombes göra detta.

Om du saknar webbankskoder eller identitetskort med chip ska du anmäla dig som arbetssökande vid den närmaste arbets- och näringsbyrån.

Om du är medborgare i ett land utanför EU eller EES

Anmäl dig som arbetssökande med blanketten i arbets- och näringsbyråns webbtjänst om du är medborgare i ett land utanför EU eller EES. Om du har varit kund vid arbets- och näringsbyrån redan tidigare, anmäl dig telefonledes. Du behöver ett giltigt uppehållstillstånd för att anmäla dig som arbetssökande.

Om du inte kan fylla in blanketten på internet, besök den närmaste arbets- och näringsbyrån för att anmäla dig.

När du går till TE-byrån ska du ta med dig:

  • alla dina arbetsintyg och studiebetyg
  • identitetshandling
  • giltigt uppehållstillstånd

Ansök om arbetslöshetsförmån från arbetslöshetskassan eller FPA

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande granskar TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun den information som du har uppgett. De utreder om villkoren för arbetslöshetsförmånen uppfylls i ditt fall och gör ett utlåtande om huruvida du har rätt till arbetslöshetsförmån. De skickar också utlåtandet till den som betalar förmånen, det vill säga arbetslöshetskassan eller FPA. Utan detta utlåtande kan du inte få arbetslöshetsförmån.

Ansök om arbetslöshetsförmånen vid arbetslöshetskassan eller FPA när du har varit arbetslös i två veckor. Om du är medlem i arbetslöshetskassan ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning vid kassan. Om du inte är medlem i kassan ska du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd vid FPA. Läs mer om olika arbetslöshetsförmåner på InfoFinlands sida Arbetslöshetsförsäkring.

Du får råd kring arbetslöshetsförsäkringen vid arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringslivstjänsternas rådgivning om arbetslöshetsförsäkringen:

  • på finska: 0295 020701
  • på svenska: 0295 025510
  • på engelska: 0295 030713
  • på ryska: 0295 020715

Läs också InfoFinlands sida: Arbetslöshetsförsäkring.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Om du blir arbetslös

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Utkomstskydd för arbetslösa

Semester, studier eller arbete under arbetslösheten

Om du börjar arbeta eller studera när du är arbetslös ska du meddela detta till TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun. Du får anvisningar om hur detta påverkar din arbetslöshetsförsäkring.

Om du reser inom landet eller utomlands ska du se till att du alltid kan nås. Lämna till exempel ditt telefonnummer och din adress till TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun och ange hur länge du ämnar vistas på resmålet.

Du kan ändå inte tacka nej till ett jobb som erbjuds till dig på grund av en utlandsresa.

Om du startar ett företag när du är arbetslös, kan du få arbetslöshetsförmån under de fyra första månaderna.

Karens

Du kan förlora din rätt till arbetslöshetsdagpenning för en viss tid om du själv har förorsakat arbetslösheten. Du kan sättas i karens till exempel om:

  • du inte söker ett jobb som TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun föreslår för dig
  • du inte tar emot ett jobb som erbjuds till dig
  • du säger upp dig från ditt jobb utan en godtagbar anledning

Karenstidens längd varierar från 15 dagar till 90 dagar. Längden beror på orsaken till karensen. I vissa fall kan du förlora rätten till utkomststöd för arbetslösa tillsvidare.

Lokalinformation