Gå till innehållet
Suomen kieltä internetissä

Finska språket på internet

Publicerad17.06.2024
På internet hittar du många kurser i finska på olika nivåer. Du kan titta på videoklipp, lyssna på podcaster eller ladda ned appar. Du kan lära dig grammatik och vokabulär, göra övningar och spela spel. Vanligtvis är instruktionsspråket i webbmaterialen finska eller engelska.

Appar

Du kan lära dig finska med hjälp av appar. Vissa appar kan kosta pengar. Exempel på appar:

  • Suomipassi
  • Duolingo
  • WordDive

Podcaster

Exempel på podcaster:

  • Finnishpod101
  • Finking Cap 

Nybörjarnivån

Vi lär oss och övar på språkets grunder. Vi behandlar ämnen som rör enkla situationer, dock inte arbetslivet. Du lär dig vokabulär som används vid vanliga ärenden, du förstår bekanta ämnen ganska bra och skriver på en enkel nivå.

Grundnivån

Vi lär oss och övar på språkets grunder. Vi behandlar ämnen som rör enkla situationer, dock inte arbetslivet. Du lär dig vokabulär som används vid vanliga ärenden, du förstår bekanta ämnen ganska bra och skriver på en enkel nivå.

Självständiga språkanvändare

Uppgifterna är kopplade till en fungerande och naturlig språkanvändning. Du blir bättre på att använda språket självständigt.

Länken tar dig utanför tjänstenRandomfinnishlesson.blogspot.com

Random Finnish Lesson

Avancerade språkanvändare

Övningarna ger stöd åt språkkunskaper på modersmålsnivån.

Länken tar dig utanför tjänstenSpråkcentret vid Jyväskylä universitet

Lyssna på finska dialekter

Grammatik

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för de inhemska språken

Grammatiken Iso suomen kielioppi på nätet