Gå till innehållet
Tietoa Kauniaisista

Information om Grankulla

Publicerad03.10.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Trafik

Huvudstadsregionen har goda kollektivtrafikförbindelser. I Grankulla finns en järnvägsstation och i staden finns många busslinjer.

Du kan söka information om rutterna i tjänsten Reseplaneraren. Tjänsten ger dig förslag på olika kollektivtrafikförbindelser från ett ställe till ett annat.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingforsregionens trafik HRT

Reseplanerare

I kollektivtrafiken kan du betala resan med HSL-applikationen på mobilen eller med ett resekort. Också många butiker och kiosker säljer biljetter. Du kan också köpa biljetten i en biljettautomat. Biljetten kan inte köpas av föraren.

Du kan köpa resekortet på Grankulla stadshus.

Stadshuset

Grankullavägen 10

Den närmaste flygstationen är Helsingfors–Vanda flygplats.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors-Vanda

Flygplatsen

Läs mer: Trafiken i Finland.

Beslutsfattande och påverkan

I Grankulla beslutas ärenden av stadsfullmäktige. I stadsfullmäktige sitter 35 ledamöter som representerar olika politiska grupper. Fullmäktige väljs var fjärde år genom kommunalval.

På Grankulla stads webbplats kan du skicka respons till förvaltningen. Du kan också lämna initiativ och ställa frågor samt kommentera ärenden på finska och på svenska. Även engelskspråkiga frågor besvaras.

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla stad

Delta och påverka

Religion

Många religiösa samfund är verksamma i Esbo och Helsingfors. I tjänsten Uskonnot Suomessa kan du söka information enligt det religiösa samfundet och orten.

Länken tar dig utanför tjänstenUskonnot.fi

Religiösa samfund

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors ortodoxa församling

Ortodoxa församlingen

I Grankulla finns en evangelisk-luthersk kyrka med två församlingar, en finskspråkig och en svenskspråkig. I Grankulla finns också en svenskspråkig metodistförsamling.

Läs mer: Kulturer och religioner i Finland.

Grundläggande information

Grankulla är en av de fyra kommunerna i huvudstadsregionen. Den ligger mitt i Esbo, 15 kilometer västerut från Helsingfors.

Grankulla har cirka 10 000 invånare, varav 60 procent har finska, 32 procent svenska och 9 procent ett annat språk som modersmål. Grankullas areal är 6,0 km2.

Historia

År 1906 grundades ett aktiebolag i Grankulla som sålde villatomter till invånarna i huvudstadsregionen. Området hade en direkt förbindelse till Helsingfors. År 1920 blev villasamhället en köping. Till en början var största delen av invånarna svenskspråkiga. År 1972 fick köpingen stadsrättigheter.