به محتویات منتقل شوید

راهنمای شما در فنلاند

وقتی که در فنلاند هستید، InfoFinland به شما کمک می کند! در اینجا اطلاعات لازم برای کار، تحصیل، اجازه اقامت، سکونت و زندگی روزمره در فنلاند را اختیار شما می گذاریم. ببینید و بیشتر بخوانید!

شهرها

در InfoFinland اطلاعاتی در مورد خدمات محلی هم وجود دارد.

InfoFinland صفحات اینترنتی چند زبانه است که اطلاعات قابل اطمینانی برای اشخاصی که در حال برنامه ریزی برای مهاجرت به فنلاند هستند و یا در اینجا سکونت دارند، ارائه می کند. InfoFinland همراه با مسئولین انجام می شود و به طور پیوسته به صفحات آن رسیدگی می گردد.

Infofinland.fi