به محتویات منتقل شوید
Suomen kieltä internetissä

زبان فنلاندی در اینترنت

منتشر شده31.01.2024
می توانید از اینترنت انواع دوره های آموزشی زبان فنلاندی را در سطوح مختلف بیابید. می توانید ویدیو تماشا کنید، پادکست گوش کنید یا برنامه نصب نمائید. می توانید گرامر و لغات بیاموزید، تمرین نمائید و بازی کنید. زبان آموزش مطالب اینترنتی معمولاً فنلاندی یا انگلیسی است.

برنامه‌ها

می توانید زبان فنلاندی را با استفاده از برنامه ها بیاموزید. بعضی از برنامه ها ممکن است رایگان نباشند. مثال هایی از برنامه ها:

  • Suomipassi
  • Duolingo
  • WordDive

پادکستها

مثال هایی از پادکستها:

  • Finnishpod101

مقدمات زبان

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردRovalan settlementti

Moninet

سطح پایه و ابتدایی

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردEiran aikuislukio

Kiitäjät kotopolulla

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردYle

Asiointisuomea

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردKonepajan aikuisopisto

Koto-Suomi

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردYle

تمرینات YKI

سطح زبان شخصی که بطور خودساخته به امور خود رسیدگی میکند

سطح زبان در حد عالی

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردJyväskylän yliopiston kielikeskus

لهجه های مختلف زبان فنلاندی را گوش کنید

دستور زبان