به محتویات منتقل شوید
Yrittäjäksi Suomeen

مهاجرت به فنلاند برای شغل آزاد و کارآفرینی

منتشر شده25.03.2024
وقتی می خواهید در فنلاند به عنوان صاحب کسب و کار فعالیت کنید، و تبعه کشوری غیر از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای نوردیک هستید، به اجازه اقامت مبتنی بر کسب و کار نیاز دارید. در صورتی که می خواهید در فنلاند شرکت start-upتأسیس کنید، به اجازه اقامت start-up نیاز دارید. تقاضای اجازه اقامت را باید پیش از این که به فنلاند بیایید انجام دهید.

فعالیت صنفی و تجاری شما بایستی سود آفرین باشد و هزینه امرارمعاش شما با درآمد حاصل از شرکت شما تأمین شود. در صورتی که شرکت شما یک شرکت استارتاپ است که هنوز درآمد ندارد، می توانید امرار معاش کافی را با درآمدهای دیگر نشان دهید.

اجازه اقامت بر مبنای این که صاحب یک شرکت هستید، صادر نمی شود. برای این که اجازه اقامت دریافت کنید، باید خودتان در فنلاند در شرکت خود کار کنید.

مطالعه درباره نحوه تاسیس شرکت با مراجعه به InfoFinland تاسیس شرکت در فنلاند.

اجازه اقامت مبتنی بر کسب و کار

موارد زیر جزو فعالیت صنفی و تجاری محسوب می شوند:

  • صاحب کسب و کار شخصی (شرکت تویمی نیمی toiminimi)
  • فرد شریک در شرکت شراکتی (avoin yhtiö)
  • فرد تحت مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود (kommandiittiyhtiö)
  • آن دسته از اعضای شرکت تعاونی (osuuskunta) که تعهد نامحدود در پرداخت هزینه های اضافی شرکت دارند
  • صاحب شرکت سهامی

شما باید پیش از درخواست اجازه اقامت مبتنی بر کسب و کار، شرکت خود را در ثبت تجاری مؤسسه حقوق انحصاری و ثبت (Patentti- ja rekisterihallitus) به ثبت برسانید. در صورتی که صاحب کسب و کار شخصی هستید، یعنی شرکت تویمی نیمی (toiminimi) دارید، برای اجازه اقامت نیاز به شماره شناسایی شرکت ها (Y-tunnus) دارید. اگر درخواست اولین اجازه اقامت را می کنید و هنوز به فنلاند نیامده اید، نیاز به شماره شناسایی شرکت ها (Y-tunnus) ندارید.

بررسی درخواست اجازه اقامت شامل دو مرحله دارد. مثلاً مرکز ELY (مرکز امور معیشت، حمل و نقل و محیط زیست) میزان سود دهی شرکت تان را از جمله بر اساس برنامه تجاری و سرمایه گذاری شما ارزیابی می کند. سپس اداره کل مهاجرت درباره اجازه اقامت تصمیم گیری می کند.

اجازه اقامت استارتاپ

اگر می خواهید در فنلاند شرکت نوپا یا استارتاپ تأسیس کنید، می توانید اجازه اقامت استارتاپ را که مختص شرکت های رو به رشد می باشد درخواست کنید. برای اینکه بتوانید اجازه اقامت استارتاپ را دریافت کنید، شما بایستی برنامه تجاری مشخصی داشته باشید.

شرکت های start-up شرکت های کوچک و متوسط تازه پایی هستند که هدف آنها رشد سریع در مقطع بین المللی است. مرکز بیزنس فینلند (Business Finland) این را مورد ارزیابی قرار می دهد که آیا می توان شما را در رده صاحب شرکت start-up قرار داد یا خیر.

درخواست اجازه اقامت استارتاپ دارای دو مرحله است.

  1. در ابتدا شما به دریافت موافقتنامه از مرکز بیزنس فینلند (Business Finland) نیاز دارید. مرکز بیزنس فینلند (Business (Finlandمدل فعالیت تجاری و مهارت و توانایی شرکت شما را در توسعه دادن فعالیت تجاری، مورد ارزیابی قرار می دهد. بدون داشتن موافقتنامه از مرکز بیزنس فینلند (Business Finland) ، نمی توانید اجازه اقامت استارتاپ را دریافت کنید.
  2. پس از دریافت موافقتنامه مرکز بیزنس فینلند (Business Finland)، می توانید از اداره مهاجرت درخواست اجازه اقامت کنید. موافقتنامه مرکز بیزنس فینلند (Business Finland) دو ماه اعتبار دارد.

تقاضای اجازه اقامت

می توانید از طریق خدمات Enter Finland به ‌صورت آنلاین، اجازه اقامت صاحبین کسب و کار را درخواست کنید.  

 بعد از تکمیل درخواست شما بایستی برای اثبات هویت خود و ارائه نسخه های اصلی مدارک پیوست درخواست، به نزدیکترین کنسولگری فنلاند مراجعه کنید. شما از زمان انجام درخواست آنلاین خود تا سه ماه فرصت دارید که به کنسولگری مراجعه کنید. بررسی درخواست شما، پس از مراجعه شما به کنسولگری آغاز می شود. باید از قبل از کنسولگری وقت بگیرید.

به یاد داشته باشید که در هنگام درخواست، همه پیوست های لازم را ضمیمه کنید. این موجب تسریع بررسی درخواست شما می شود.

حساب کاربری Enter Finland خود را بطور منظم بازبینی کنید. اگر برای درخواست شما نیاز به مدارک و توضیحات بیشتری باشد، درباره آنها در حساب کاربری شما اطلاع داده می شود.

بررسی تقاضای اجازه اقامت هزینه ای را در بر دارد. مبلغ مربوطه را باید هنگام تحویل دادن تقاضای خود پرداخت نمایید. مبلغ مربوط به درخواست خود را می توانید از طریق خدمات Enter Finland پرداخت کنید.

اگر نمی توانید از طریق اینترنت درخواست را انجام دهید، می توانید تقاضای فرم کاغذی درخواست را نمایید. فرم درخواست تکمیل شده را همراه با همه پیوست های لازم به نزدیک ترین نمایندگی فنلاند بیاورید. برگه درخواست را می توانید از وب سایت اداره مهاجرت پرینت کنید. باید از قبل از کنسولگری وقت بگیرید.

درخواست اجازه اقامت startup و صف کوتاه

اجازه اقامت startup همانند اجازه اقامت صاحبین کسب و کار درخواست می شود. از طریق صف کوتاه هم می توان اجازه اقامت startup درخواست نمود. زمان بررسی درخواست با استفاده از صف کوتاه تر حداکثر دو هفته است. برای این که درخواست شما را بتوان با استفاده از صف کوتاه بررسی کرد، باید به طور الکترونیکی در خدمات Enter Finland درخواست اجازه اقامت کنید. شما باید مبلغ درخواست را هم در خدمات Enter Finland بپردازید. 

در صورتی که همسر و فرزندان شما همزمان با شما درخواست اجازه اقامت می کنند، آنها هم می توانند در صف تسریع شده درخواست کنند.

پس از این که درخواست را انجام دادید، باید در عرض پنج روز از لحظه ارسال درخواست، برای شناسایی به نزدیکترین نمایندگی فنلاند مراجعه کنید.

ویزای D

بلافاصله پس از این که به درخواست اجازه اقامت شما جواب مثبت داده شد، حتی اگر کارت اجازه اقامت را دریافت نکرده باشید هم می توانید وارد فنلاند شوید. کارت اجازه اقامت را می توان برای شما به فنلاند هم پست کرد. با این حال، اگر هنوز کارت اجازه اقامت نداشته باشید، ممکن است برای آمدن به فنلاند نیاز به ویزا داشته باشید.

در صورتی که برای آمدن به فنلاند نیاز به ویزا داشته باشید، می توانید درخواست ویزای (D-viisumi) D کنید. بلافاصله پس از این که اجازه اقامت شما پذیرفته شد، می توانید با ویزای D بدون داشتن کارت اجازه اقامت به فنلاند بیائید.

می توانید در Enter Finland، همزمان با درخواست اجازه اقامت، ویزای D درخواست کنید. رسیدگی به درخواست ویزای، هزینه های مربوط به خود را در بر دارد.

هنگامی که اداره مهاجرت برای شما اجازه اقامت صادر می کند، ویزای D در نمایندگی فنلاند به گذرنامه شما الصاق می شود. ویزای D صد شبانه روزاعتبار دارد. 

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

در صورتی که به شما اجازه اقامت در فنلاند تعلق گیرد، شما به طور خودکار در سیستم اطلاعات نفوس نیز ثبت خواهید شد. همزمان به شما شماره شناسایی شخصی فنلاندی داده می شود.

پس از این که به فنلاند مهاجرت کردید، باید به محل خدمات دیجیتالی و نفوس (Digi- ja väestötietovirasto) مراجعه کنید و به عنوان ساکن ثبت شوید. مطالعه بیشتر در InfoFinland و از صفحه ثبت شدن به عنوان ساکن.

سکونت در فنلاند به عنوان صاحب کسب و کار

در صفحه کار و مشاغل آزاد در وب سایت InfoFinland اطلاعات بیشتری برای کارمندان و کارآفرینان وجود دارد.