به محتویات منتقل شوید
Lomat ja vapaat

تعطیلات و مرخصی ها

منتشر شده08.02.2024
وقتی که در فنلاند شاغل هستید، بر اساس قانون حق مرخصی سالانه و مرخصی ها در شرایط مختلف زندگی دارید. در این صفحه اطلاعاتی در مورد مرخصی های خانوادگی، مرخصی تحصیلی و مرخصی بدون حقوق هم گردآوری شده است.

وقتی که در فنلاند شاغل هستید، بر اساس قانون حق مرخصی سالانه دارید. بابت مرخصی سالانه، حقوق دریافت می کنید. علاوه بر این، در صورتی که در قرارداد شرایط کار تعیین شده باشد، می توانید پول مرخصی، یعنی به اصطلاح فوق العاده مرخصی دریافت می کنید.

بر اساس قانون، در شرایط مختلف زندگی هم می توانید مرخصی بگیرید. چنین شرایطی عبارتند از مثلاً بارداری، تولد کودک، مراقبت از کودک خردسال و بیمار شدن کودک خردسال. در قانون خواسته شده که در طی زندگی شغلی هم امکان تحصیل و پیشرفت شخصی در اختیار کارکنان باشد و اطمینان حاصل شود که توانائی کاری حفظ می گردد.

در مورد شرایط آن از کارفرما یا سرپرست تان سؤال کنید. می توانید از قراردادشرایط کار، اتحادیه صنفی یا نماینده کارکنان محل کار هم در مورد شرایط سؤال کنید.

مرخصی سالانه

در صورتی که در ماه حداقل 14 روز یا 35 ساعت کار کنید، برایتان مرخصی سالانه جمع می شود. اگر کمتر کار کنید، حق تعطیلات و مزایای مرخصی که بابت مدت تعطیلات پرداخت می شود را دارید.

تعداد روزهای مرخصی سالانه از اول آوریل هر سال تا 31 مارچ سال بعد محاسبه می شود. (مثلاً از 1/4/2023 تا 31/3/2024) طول مدت استخدام شما بر روی این که بابت هر ماه تقویمی چند روز مرخصی سالانه برایتان جمع می شود، تأثیر می گذارد. به عنوان مثال در صورتی که در روز اول ماه مه کار جدیدی را شروع کنید، و استخدام شما فقط شش ماه طول بکشد، بابت هر ماه کاری دو روز مرخصی برایتان جمع می شود، یعنی مجموعاً 12 روز مرخصی. به شرط این که در ماه حداقل 14 روز یا 35 ساعت کار کرده باشید. در مورد تعداد دقیق روزهای مرخصی از کارفرمای خود و اتحادیه صنفی سؤال کنید.

معمولاً در رابطه استخدامی کوتاه، نظیر کار تابستانی، روزهای مرخصی در ارتباط با آخرین پرداخت حقوق، به صورت پول پرداخت می گردد.

دوره مرخصی از دوم ماه مه تا 30 ماه سپتامبر می باشد. مرخصی تابستانی باید معمولاً در طول این دوره گرفته شود. بیشتر مردم در فنلاند مرخصی سالانه خود را در ماه ژوئیه می گیرند. به کارفرمای خود اطلاع دهید که چه زمانی مایلید مرخصی سالانه خود را بگیرید. به هر حال کارفرمای شما تعیین می کند که چه زمانی می توانید مرخصی سالانه خود را بگیرید.

در زمان مرخصی سالانه، به شما حقوق مرخصی سالانه پرداخت می شود. کارفرما باید همزمان به شما فیش حقوق مرخصی هم بدهد. در صورتی که رابطه استخدامی شما پایان یابد، حق دارید بابت مرخصی یا تعطیلاتی که هنوز نگرفته اید، پول جبرانی مرخصی دریافت کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTyösuojeluhallinto

مرخصی سالانه

مرخصی بدون حقوق

در صورتی که مایلید به دلیل دیگری غیر از مراقبت از کودک یا تحصیل، مرخصی بدون حقوق (palkaton vapaa) بگیرید، باید با کارفرمای خود در این مورد توافق کنید. قرارداد را بطور کتبی انجام دهید.

کارفرما حق دارد از قبول کردن مرخصی بدون حقوق خودداری کند. و بر عکس – کارفرما حق ندارد شما را مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق کند.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

مرخصی ها