به محتویات منتقل شوید
Lasten ja nuorten oikeudet ja velvollisuudet

حقوق و وظایف کودکان و جوانان

منتشر شده26.03.2024
اشخاص زیر سن 18 سال در فنلاند کودک هستند. بر اساس قانون اساسی فنلاند، با کودکان باید رفتار برابر داشت. کودکان باید بتوانند در مورد مسائلی که مربوط به آنها می باشند تأثیرگذار باشند. هر چقدر سن کودک بیشتر باشد، باید بیشتر نظر او را مورد توجه قرار داد. نماینده حقوقی پارلمان و همچنین نماینده امور کودکان در فنلاند بر محقق شدن حقوق کودکان در فنلاند نظارت می کنند.

6 سالگی

 • حقوق و وظایف:

  • کودک باید در دوره پیش دبستانی شرکت کند.
  • کودک می تواند در صورت داشتن اجازه ویژه، مدرسه ابتدایی را آغاز کند.

7 سالگی

 • حقوق و وظایف:
  • آغاز مدرسه (آموزش اجباری). در بعضی از موارد خاص مدرسه می تواند دیرتر آغاز شود.

12 سالگی

 • حقوق:
  • نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان را نمی توان بدون موافقت خود او تغییر داد.
  • نمیتوان کودک یا نوجوان را بدون موافقت خود وی، وارد هیچگونه فرقه مذهبی کرد. همچنین برای جدا شدن از یک فرقه مذهبی نیز نیاز به اجازه خود او می باشد.
  • فرزندان طلاق حق دارند که از ملاقات یکی از والدین خود امتناع کنند.
  • بدون موافقت خود کودک نمی توان او را به فرزند خواندگی پذیرفت.
  •  در صورتیکه در داخل خانواده مشکلاتی وجود داشته باشد، فرزند خانواده می تواند درخواست کند که تحت سرپرستی افرادی غیر از والدین خود قرار گیرد. بدین مفهوم که کودک یا نوجوان در جایی غیر از نزد والدین خود، سکونت می کند.
 • وظایف:
  • پس از رسیدن به این سن، کودکان حق ندارند در پیاده روها دوچرخه سواری کنند.

14 سالگی

 • حقوق:
  • نوجوان چهارده ساله می تواند هر روزه بمدت چند ساعت کار سبکی را انجام دهد، البته در صورتیکه انجام کار مذکور به سلامتی و تحصیل وی لطمه ای نزند. برای عقد قرارداد کاری نیاز به امضای سرپرست وی میباشد.

15 سالگی

 • حقوق:
  • نوجوان می تواند شخصاً قرارداد کاری عقد کند. البته والدین وی میتوانند قرارداد کاری فرزند خود را درصورتیکه فرزندشان در این باره به آنها خبر نداده باشد، لغو کنند.
  • نوجوان حق باز کردن حساب را داشته و می تواند بر دارایی حاصل از انجام کار خود نظارت داشته باشد.
  • نوجوان می تواند در این سن گواهینامه رانندگی با موتور گازی، تراکتور و قایق موتوری را بگیرد.
  • نوجوان پانزده ساله اجازه دارد که ضمن دوچرخه سواری، کودکان دارای سن کمتر از 10 سال را روی ترک دوچرخه خود سوار کند.
  • در این سن، نوجوان می تواند با داشتن اجازه کتبی از والدین خود، به فرقه ای مذهبی ملحق شده و یا از آن جدا شود.
 • وظایف:
  • جوان پانزده ساله در مقابل جرایمی که انجام می دهد، مسئول میباشد. در صورتیکه فرد جوان مرتکب جرمی شود، ممکن است که مورد اتهام قرار گرفته و بر علیه وی حکم صادر شود.

16 سالگی

16 سالگی، مرز سنی محافظت جنسی کودکان می باشد. مفهموم این امر این است که هر گونه رابطه جنسی با فردی که زیر 16 سال سن دارد، قابل مجازات می باشد (از جمله موارد استثناء در این رابطه، وجود رابطه جنسی ما بین دو فرد جوانی است که تقریبا در یک مرحله از رشد، قرار دارند). خریداری رابطه جنسی با فردی که زیر 18 سال سن دارد، جرم محسوب می شود.

 • حقوق:
  • در این سن میتوان گواهینامه A را که برای راندن موتورسیکلت های سبک لازم می باشد را دریافت کرد.
  • فرد جوان شانزده ساله، از حق دریافت کارت شخصی بیمه درمانی برخوردار است. بدین مفهموم که جوان 16 ساله، در مقابل کهولت، بیکاری و عدم توان انجام کار، بیمه می باشد و بعنوان مثال، مبلغهای جبرانی بیمه درمانی، به والدین وی پرداخت نشده بلکه به خود شخص جوان پرداخت می شوند.

17 سالگی

 • حقوق:
  • حق دریافت کمک هزینه فرزندان نیز در این سن به پایان میرسد.
  • شخص جوان هفده ساله می تواند از اداره بیمه بازنشستگی ملی Kela، کمک هزینه تحصیلی درخواست کند. درآمد والدین شخص جوان، بر روی تعلق گرفتن کمک هزینه تحصیلی به او و مبلغ آن، تاثیر می گذارد.

18 سالگی

رسیدن به سن کامل قانونی

 • فردی که به سن قانونی رسیده است، از حقوق زیر برخوردار است:
  • حق ازدواج
  • حق رای در انتخابات دولتی و محلی
  • حق دریافت پاسپورت شخصی
  • حق ملحق شدن به یک فرقه مذهبی و یا جدا شدن از آن
  • حق تصمیم گیری درباره استفاده از دارایی شخصی
  • حق گرفتن گواهینامه رانندگی (مثلا گواهینامه رانندگی موتورسیکلت و اتومبیل سواری)
  • حق دریافت تابعیت (بین سنین 22 – 18 سالگی)، اگر شخص مورد نظر بمدت طولانی در فنلاند زندگی کرده باشد، از این حق برخوردار است.
  • در صورتیکه شخص جوان قبلا تحصیلات اجباری را باتمام نرسانیده باشد، در این سن تحصیلات اجباری به پایان میرسد.
 • وظایف:
  • در مورد مردان، از وظایف این سن، رفتن به خدمت سربازی میباشد (خدمت در ارتش و یا ارئه خدمات اجتماعی جایگزین آن)

برای مطالعه دقیق تر درباره حقوق و وظایف افراد دارای سن قانونی، به سایت اینترنتی InfoFinland و حقوق و وظایف شما در فنلاند، مراجعه کنید.

اطلاعات محلی