به محتویات منتقل شوید
Kun lapsi syntyy Suomessa

هنگامی که کودک در فنلاند متولد می شود

منتشر شده06.06.2024
هنگامی که در فنلاند کودکی در یک خانواده به دنیا می آید، در بیمارستان در سیستم اطلاعات جمعیت ثبت می شود. والدین باید خودشان نام و زبان مادری کودک را به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاع دهند. این که کودک تابعیت کدام کشور را دریافت می کند، به تابعیت والدین بستگی دارد.

تولد کودک در بیمارستان ثبت می شود

هنگامی که کودک به دنیا می آید، تولد او در بیمارستان در سیستم اطلاعات جمعیت فنلاند ثبت می شود. همزمان شماره شناسایی شخصی (henkilötunnus) به کودک داده می شود. این امر در شرایطی صورت می گیرد که:

 • مادر کودک دارای شهروندی در فنلاند باشد و
 • مادر کودک دارای شماره شناسایی فنلاندی باشد.

در صورتی که مادر کودک در فنلاند ثبت نشده باشد، بیمارستان نمی تواند تولد کودک را ثبت کند. در این صورت از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس درخواست راهنمایی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شدن مادر می توانید به صفحه ثبت شدن به عنوان ساکن در سایت InfoFinland مراجعه کنید.

اطلاع دادن مشخصات کودک

مشخصات کودک با فرم اطلاع داده می شوند. اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس به زودی پس از تولد کودک، فرم را برای مادر به خانه ارسال می کند. شماره شناسایی کودک در فرم ذکر شده است.

با فرم این اطلاعات را اعلام می کنید:

 • اسامی کودک
 • زبان مادری.

فرم مذکور را با دقت تکمیل کرده و آن را امضاء کنید. اگر والدین رسماً ازدواج کرده باشند یا والد بودن آنها تأیید شده باشد، هر دو سرپرست باید این فرم را امضاء کنند.

این فرم را در عرض سه ماه پس از تولد کودک به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس برگردانید. در صورتی که کودک به عضویت یک گروه مذهبی در می آید، فرم را به گروه مذهبی مربوطه بر گردانید. می توانید فرم را از طریق پست یا به صورت پیوست پست الکترونیکی ارسال کنید و یا آن را به نزدیکترین اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس ببرید.

اطلاعات فرم در سیستم اطلاعات جمعیت ثبت می شود و کارت کلای کودک را از طریق پست دریافت خواهید کرد.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردDigi- ja väestötietovirasto

اطلاع دادن مشخصات کودک

نام کودک

در فنلاند قانونی مربوط به اسامی وجود دارد. بر اساس این قانون، همه افراد باید نام خانوادگی و 4-1 نام کوچک داشته باشند. نام کوچک آنها بایستی مطابق قانون فنلاند باشد. مثلا نباید اولین نام کوچک فرزندان یک خانواده یکسان باشد.

کودک نام خانوادگی خود را از والدینش می گیرد.

 • در صورتی که والدین دارای نام خانوادگی یا ترکیب نام خانوادگی یکسان باشند، نام خانوادگی کودک نیز همان خواهد شد.
 • در صورتی که کودک فقط یکی از والدین را داشته باشد، نام خانوادگی آن ولی را می گیرد.
 • اگر والدین از قبل دارای فرزندان مشترک باشند، فرزندان زیر سن قانونی آنها بایستی دارای نام خانوادگی یکسان باشند.
 • اگر والدین کودک از هم جدا شده اند، سرپرست کودک درباره نام او تصمیم می گیرد.
 • در صورتی که والدین نتوانند در مورد نام خانوادگی فرزندشان به توافق برسند، فرزند آنها نام خانوادگی مادرش را خواهد گرفت.

در شرایطی که نام خانوادگی والدین کودک متفاوت باشد، نام خانوادگی کودک بسته به شرایط تعیین می شود.

 • در صورتی که والدین کودک با هم ازدواج کرده باشند، می توانند نام خانوادگی هر کدام را یا ترکیبی از نام خانوادگی را برای فرزند خود انتخاب نمایند.
 • در صورتی که والدین با هم ازدواج نکرده باشند، چنانچه پدری تأیید شده باشد یا مادری آن مادری که کودک را متولد نکرده است، تأیید شده باشد، کودک می تواند نام خانوادگی هر کدام از والدین را دریافت کند. در صورتی که والد بودن تأیید نشده باشد، کودک نام خانوادگی مادر را دریافت می کند.
 • به اولین فرزند مشترک والدین می توان نام ترکیبی که از نام های خانوادگی والدین تشکیل شده است، و یا نام دوم نام خانوادگی ترکیبی یکی از والدین را داد.

زبان مادری کودک

هنگامی که کودکی متولد می شود، باید برای او یک زبان مادری ثبت نمود. می توانید فقط یک زبان را برای ثبت در سیستم اطلاعات نفوس، به عنوان زبان مادری کودک انتخاب کنید. اگر بعداً بخواهید می توانید زبان انتخاب شده را تغییر دهید.

فکر کنید که چه زبانی را می خواهید برای فرزند خود ثبت نمائید. این موضوع ممکن است روی این که فرزند شما به چه زبانی بتواند در مدرسه تحصیل کند، تأثیر بگذارد.

در صورتی که زبان مادری فرزند شما زبانی غیر از فنلاندی یا سوئدی باشد، او زبان فنلاندی یا سوئدی را به عنوان زبان دوم، در کلاس S2 می آموزد. علاوه بر این، فرزند شما می تـواند آن زبانی که به عنوان زبان مادری او ذکر شده را نیز تحصیل کند. آموزش زبان مادری در مدارس اختیاری است.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردOpetushallitus

زبان خود-فکر خود

دین کودکان

دین و مذهب کودک موضوع خصوصی خانواده . خود شما می توانید درباره دین فرزند خود تصمیم بگیرید. اجباری در اطلاع دادن دین کودک نیست. در صورتی که یکی از والدین تنها سرپرست کودک باشد، او می توان به تنهایی در مورد مذهب کودک تصمیم بگیرد.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردOpetus- ja kulttuuriministeriö

آزادی دین

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردVapaa-ajattelijain liitto ry

آزادی دین برای کودکان و جوانان

کودک چه تابعیتی را دریافت می کند؟

کودک در موارد زیر در هنگام تولد تابعیت فنلاندی دریافت خواهد کرد:

 • مادر کودک دارای تابعیت فنلاندی است.
 • پدر کودک دارای تابعیت فنلاندی است و با مادر کودک ازدواج رسمی کرده است.
 • کودک در فنلاند به دنیا می آید، پدر او دارای تابعیت فنلاندی است و پدر بودن مورد تأیید قرار گرفته است.
 • کودک در فنلاند در نتیجه فناوری کمک باروری برای یک زوج هر دو مؤنث به دنیا می آید که مادری که او را متولد نکرده است دارای تابعیت فنلاندی است و مادر بودن مورد تأیید قرار گرفته است.
 • پدر کودک قبل از به دنیا آمدن کودک فوت کرده است، ولی هنگام فوت دارای تابعیت فنلاندی و ازدواج رسمی با مادر کودک بوده است.
 • پدر کودک قبل از به دنیا آمدن کودک فوت کرده است، کودک در فنلاند در خارج از رابطه ازدواج رسمی به دنیا آمده است و رابطه پدری مورد تأیید قرار گرفته است.

علاوه بر این، زمانی که کودک در فنلاند به دنیا می آید و از والدین خود تابعیت هیچ کشور دیگری را دریافت نمی کند هم می تواند تابعیت فنلاند را دریافت کند. در چنین شرایطی اداره مهاجرت نوع تابعیت کودک را تعیین می کند.

کودک می تواند در عین حال دارای تابعیت فنلاند و کشور دیگری نیز باشد. این امر بستگی به این دارد که آیا کشور دوم داشتن تابعیت چند گانه را می پذیرد. در این خصوص از نمایندگی یا سفارت کشور خود سؤال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه تابعیت فنلاند(Link leads to external service)در InfoFinland مراجعه کنید.

در صورتی که کودک تابعیت فنلاند را دریافت نکند

اگر کودک بعد از تولد تابعیت فنلاندی را دریافت نکند، برای او از سفارت کشور خود پاسپورت درخواست کنید. برای این منظور به گواهی سیستم اطلاعات جمعیت از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس نیاز دارید. ممکن است برای درخواست گذرنامه برای فرزند خود به مدارک دیگری هم احتیاج داشته باشید. دستورالعمل ها و مدارک مورد نیاز را از صفحات اینترنتی نمایندگی کشور خود نگاه کنید.

اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاعات مربوط به تابعیت کودک را برای سیستم اطلاعات جمعیت احتیاج دارد. اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس در صورت نیاز حداکثر سه ماه پس از تولد کودک تابعیت او را از اداره مهاجرت پرسیده و معلوم می کند. خودتان هم می توانید وقتی که برای کودک گذرنامه گرفتید، تابعیت او را به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاع دهید.

موضوعات مربوط به صدور مجوزها

وقتی گذرنامه آماده شد، به اجازه اقامت و یا ثبت حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز دارید.

 • اگر کودک بتواند تابعیت یکی از کشورهای اتحادیه اروپا را دریافت کند، برای او از طریق خدمات الکترونیکی Enter Finland اداره مهاجرت و یا با مراجعه به مرکز خدمات اداره مهاجرت، ثبت حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را درخواست کنید.
 • اگر کودک تابعیت یکی از کشورهای دیگر را دریافت می کند، برای او از طریق خدمات الکترونیکی Enter Finland اداره مهاجرت و یا با مراجعه به مرکز خدمات اداره مهاجرت، درخواست اجازه اقامت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه‌ اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اتباعکشورهای خارج از اتحادیه اروپا در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

خدمات تأمین اجتماعی کودک

اگر کودک تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی فنلاند باشد، او کارت Kela، یعنی کارت بیمه درمانی اجتماعی را دریافت خواهد کرد. پس از این که اطلاعات کودک در سیستم اطلاعات جمعیت ثبت شد، کلا کارت را به خانه ارسال می کند.

به طور جداگانه از کلا درخواست مزایای خانوادگی کنید. برای مطالعه بیشتر درباره این موضوع به InfoFinland و کمک های مخصوص مادران باردار و کمک پس از تولد کودک مراجعه کنید.

پذیرش پدر بودن

اگر والدین کودک دارای ازدواج رسمی باشند، در این صورت نیازی به تشخیص و معین کردن پدر نیست.

اگر مادر و پدر کودک دارای ازدواج رسمی نبوده و پدر کودک مشخص نگردد، در این صورت کودک مورد نظر رسماً بدون پدر قلمداد می شود.

پذیرش پدر بودن می تواند در دوران بارداری در مرکز بهداشت مادران و یا بعد از تولد کودک و در نزد کارمند ناظر بر موضوعات کودکان شهر محل اقامت شما صورت گیرد. چنانکه تشخیص و معین کردن پدر قبل از به دنیا آمدن کودک درخواست شود، بررسی آن پس از گذشت 30 روز از تاریخ تولد کودک آغاز می شود. تشخیص و معین کردن پدر بودن توسط اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس تأیید می شود.

در صفحات InfoFinland در مورد زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی بیشتر بخوانید.

تشخیص و معین کردن مادر بودن

در فنلاند قانون مادر بودن وجود دارد که بر اساس آن کودک می تواند دو مادر داشته باشد. زنی که کودک را به دنیا آورده است همیشه مادر او محسوب می شود. در موارد زیر می توان برای کودک مادر دوم تشخیص و معین نمود:

 • کودک در نتیجه فناوری کمک باروری برای یک مادر و زوج مؤنث او، یا همسر بدون ازدواج رسمی او به دنیا می آید.
 • هر دو والدین به فناوری کمک باروری رضایت داده اند و
 • نمی توان برای کودک پدر تأیید نمود.

در مواقعی که والدین با هم ازدواج رسمی کرده اند هم باید مادری را تشخیص و معین و تأیید نمود.

پذیرش مادر بودن می تواند در دوران بارداری در مرکز بهداشت مادران و یا بعد از تولد کودک و در نزد کارمند ناظر بر موضوعات کودکان شهر محل اقامت شما صورت گیرد. مسئولیت تأیید مادری بر عهده اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس است.

در صفحات InfoFinland در مورد زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی بیشتر بخوانید.

کودک باید سرپرست داشته باشد

در فنلاند فرد دارای زیر سن 18 سال، قانوناً طفل به حساب می آید. افراد زیر 18 سال همواره بایستی حداقل یک سرپرست داشته باشند. معمولا والدین خود کودک سرپرست او می باشند.

سرپرست کودکانی که در رابطه زناشویی توأم با ازدواج رسمی به دنیا آمده اند، هر دوی والدین آنها می باشند.

در صورتی که والدین با هم ازدواج رسمی نکرده باشند و پدر بودن یا مادر بودن تشخیص و معین نشده باشد، سرپرست کودک مادری است که او را به دنیا آورده است. در این صورت مادر به تنهایی در مورد تمام مسائل کودک تصمیم گیری می کند، حتی اگر والدین کودک با هم زندگی کنند.

در صورتی که پدر یا مادر بودن، پیش از تولد کودک در کلینیک یا مرکز بهداشت مادران تشخیص و تعیین شده باشد، پدر یا دومین مادر در هنگام تأیید والد بودن، سرپرستی کودک را دریافت خواهد کرد. در صورتی که پدر یا مادر بودن پس از تولد کودک در نزد کارمند ناظر بر حقوق اطفال تشخیص و معین شود، والدین باید برای این که هر دو سرپرست کودک باشند، با هم قرارداد سرپرستی مشترک انجام دهند. قرارداد سرپرستی نزد کارمند ناظر بر موضوعات کودکان انجام می شود. برای اطلاعات بیشتر به خدمات حقوقی خانواده شهر محل اقامت خود مراجعه کنید.