به محتویات منتقل شوید
Kotoutuminen Suomeen

سازگاری با فنلاند

منتشر شده19.06.2024
در فنلاند خدمات متفاوتی وجود دارد که به شما در وفق یابی، اشتغال و یادگیری زبان کمک می کنند. این خدمات از جمله عبارتند از بررسی اولیه شرایط ( (alkukartoitus، برنامه وفق یابی (kotoutumissuunnitelma) و تحصیلات وفق یابی (kotoutumiskoulutus). اگر اعضای خانواده شما همراهتان به فنلاند مهاجرت کنند، آنها نیز می توانند حق استفاده از این خدمات را داشته باشند.

خدماتی که در وفق یابی کمک می کنند

اطلاعات پایه از فنلاند

همه مهاجرین حق دریافت اطلاعات پایه از فنلاند را دارند. هنگامی که اجازه اقامت دریافت می کنید و یا حق اقامت خود را ثبت می کنید، همزمان اطلاعات کتبی در باره این مسائل به شما داده می شود

  • در مورد با جامعه فنلاند و کار در فنلاند
  • در مورد حقوق و وظایف
  • خدماتی که به شما در وفق یافتن کمک می کنند.

مشاورت و راهنمائی مهاجرین

مشاورین مهاجرین در شهرستان ها و اداره های کار و امور کسب معیشت موجود می باشد. اینها به شما در وفق یافتن در فنلاند کمک می کنند. از این مشاورین می توانید مثلاً در موارد زیر کمک بگیرید

  • در مورد وفق یابی و خدماتی که به وفق یابی کمک می کنند
  • در مورد زندگی کاری
  • در مورد تحصیلات و درس خواندن.

بررسی اولیه شرایط

در بررسی اولیه شرایط، کارمند مسئول همراه با شما ارزیابی می کند که چه خدماتی می توانند به وفق یابی شما کمک کنند. در بررسی اولیه شرایط، کارمند مسئول مثلاً تحصیلات شما، تجربه کاری شما و مهارت زبان شما مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. اداره کار یا شهر محل اقامت، بررسی اولیه شرایط را انجام می دهد. این بررسی می تواند در مکان دیگر نیز انجام گیرد، مثلاً در آموزشگاه. این بستگی به شهرستان محل اقامت تان دارد.

می توانید مثلاً از اداره کار و امور کسب معیشت یا از شهر محل اقامت خود تقاضا کنید که برای شما ارزیابی اولیه شرایط انجام شود. می توانید از مشاورین مهاجرین در مورد ارزیابی اولیه شرایط و در مورد این که این ارزیابی در شهرستان محل اقامت شما چگونه انجام می شود، اطلاعات دریافت کنید.

برنامه وفق یابی

در صورتی که برای وفق یابی به کمک احتیاج داشته باشید، کارمند مسئول پس از انجام بررسی اولیه شرایط، همراه شما برایتان برنامه وفق یابی تنظیم می کند. برنامه وفق یابی همیشه در موارد زیر انجام می شود

  • بیکار متقاضی کار هستید، یا
  • کمک هزینه امرار معاش دریافت می کنید، یا
  • سنتان کمت از 18 سال است و در فنلاند سرپرست ندارید.

مسائلی که به شما در وفق یابی کمک می کنند، در برنامه وفق یابی شما نوشته می شوند. مثلاً یادگیری زبان فنلاندی، دروس دیگر و کارآموزی ممکن است بخشی از برنامه وفق یابی باشد. برنامه وفق یابی را در اداره کار یا در شهر محل اقامت خود انجام دهید. 

برنامه وفق یابی باید حداکثر ظرف مدت سه سال از دریافت اولین مجوز اقامت شما یا به‌ثبت رسیدن حق اقامت‌تان، تنظیم شود. طول برنامه وفق یابی به این بستگی دارد که تا چه مدت برای وفق یابی به کمک احتیاج دارید. برنامه وفق یابی معمولاً تا سه سال اعتبار دارد. در برخی شرایط ویژه، برنامه وفق یابی می تواند تا پنج سال اعتبار داشته باشد.

هنگامی که برنامه‌ی وفق‌یابی شما تنظیم شد، بسیار مهم است که مطابق با آن عمل کنید و پیش بروید.

اداره‌ی کار و اشتغال (TE-toimisto) یا دولت محلی (Kunta)، در صورت لزوم، شما را به کورس‌های آموزشی دوره‌ی وفق‌یابی راهنمایی خواهند کرد. یادگیری زبان فنلاندی یا سوئدی و همچنین آشنایی با جامعه، فرهنگ و زندگی کاری جزئی از دوره‌های آموزشی هستند. علاوه بر این‌ها ممکن است سایر مواد آموزشی و دوره‌های تمرین کار هم جزئی از دوره‌ی آموزشی باشند.

اداره‌ی کار و اشتغال (TE-toimisto)، اداره‌ی ملی مستمری‌بگیران (Kela) و یا دولت محلی (Kunta) بررسی خواهند کرد که آیا طی دوره‌ی برنامه‌ی وفق‌یابی حق برخورداری از مزایای بیکاری یا کمک‌هزینه‌ی امرار معاش را دارید.

چنانچه شما مشغول به کار باشید، گاهی ممکن است که کارفرمایتان در وفق یابی به شما کمک کند. به عنوان مثال کارفرما می تواند برای شما دوره آموزشی زبان فنلاندی جستجو کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد از کارفرمای خود سؤال کنید.

تحصیلات وفق یابی

هنگامی که برنامه وفق یابی انجام شده است، می توانید تحصیلات وفق یابی دریافت نمائید. آموزشگاه های مختلف دوره های وفق یابی را برگزار می کنند. اداره های کار و امور کسب معیشت یا شهرستان شما را برای شرکت در تحصیلات وفق یابی راهنمائی می کنند. برنامه وفق یابی معمولاً دربرگیرنده آموزش زبان فنلاندی یا سوئدی است. در این تحصیلات با جامعه فنلاند، فرهنگ فنلاند و زندگی کاری در فنلاند نیز آشنا می شوید.

آموزش زبان فنلاندی یا سوئدی

در قسمت زبانهای فنلاندی و سوئدی سایت InfoFinland می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آموزش زبان فنلاندی یا سوئدی کسب کنید.

ااطلاعات در جای دیگر در اینترنت

اطلاعات محلی