به محتویات منتقل شوید
Tilapäinen suojelu Suomessa

حفاظت موقتی در فنلاند

منتشر شده07.02.2023
اشخاصی که از جنگ اوکراین فرار می کنند، می توانند بر اساس حفاظت موقتی در فنلاند درخواست اجازه اقامت نمایند. در این صفحه توضیح داده می شود که درخواست این اجازه اقامت چگونه انجام می گیرد و این اجازه اقامت شامل چه حقوقی می گردد.

در صورتی که که از جنگ اوکراین فرار کرده اید و یا به دلیل جنگ نمی توانید به آنجا برگردید، می توانید در فنلاند درخواست حفاظت موقتی کنید. می توانید بر اساس حفاظت موقتی، به سرعت اجازه اقامت دریافت کنید.

اشخاص زیر می توانند بر اساس حفاظت موقتی اجازه اقامت دریافت کنند:

  • توابع اوکراین که نمی توانند به دلیل حمله روسیه به اوکراین برگردند.
  • توابع کشورهای غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بطور قانونی در اوکراین اقامت داشته اند و نمی توانند بطور امن به کشور مبدأ خود برگردند.
  • اعضای خانواده اشخاص فوق الذکر، در صورت که خانواده آنها پیش از تاریخ 24/2/2022 تشکیل شده باشد

در فنلاند می توانید از پلیس یا مسئولین مرزبانی درخواست حفاظت موقتی کنید. به پلیس یا مسئول مرزبانی بگوئید که می خواهید درخواست حفاظت موقتی کنید. این درخواست رایگان است.

پس از این که درخواست حفاظت موقتی انجام دادید، می توانید در مرکز پذیرش پناهجویان زندگی کنید و از خدمات آن برخوردار گردید. بعد از این که اجازه اقامت بر اساس حفاظت موقتی دریافت کردید هم می توانید از خدمات مرکز پذیرش پناهجویان استفاده کنید.

اداره مهاجرت تصمیم اجازه اقامت را از طریق پست برای شما به مرکز پذیرش پناهجویان و یا به آن آدرسی که در درخواست خود اعلام کرده اید، ارسال می کند. اگر اجازه اقامت دریافت کنید، همزمان کارت اجازه اقامت هم دریافت خواهید کرد. تقریباً دو هفته بعد از این که درخواست را انجام دادید، تصمیم مربوط به درخواست خود را دریافت خواهید کرد.

در صفحات اداره مهاجرت اطلاعات بیشتری در مورد درخواست حفاظت موقتی وجود دارد.

مدت اعتبار اجازه اقامت

اجازه اقامتی که بر اساس حفاظت موقتی صادر شده، تا تاریخ 4/3/2024 معتبر است. در صورتی که برای شما از قبل اجازه اقامت بر اساس حفاظت موقتی صادر شده که مدت اعتبار آن پیش از تاریخ 4/3/2024 پایان می یابد، اعتبار آن بخودی خود تا تاریخ 4/3/2024 ادامه خواهد داشت. نیازی نیست شما خودتان درخواست ادامه اجازه اقامت تان را انجام دهید.

انجام کار و تحصیلات در فنلاند

بلافاصله پس از درخواست حفاظت موقتی، حق دارید در فنلاند کار و یا تحصیل کنید. پس از این که اجازه اقامت دریافت کردید، حق دارید از اداره کار هم خدمات ویژه اشخاص بیکار متقاضی کار دریافت کنید.

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

همان موقع که اجازه اقامت بر اساس حفاظت موقت دریافت می کنید، شماره شناسایی شخصی فنلاندی هم به شما داده می شود. در صورتی که اجازه اقامت دریافت کرده اید ولی شماره شناسایی شخصی فنلاندی ندارید، می توانید از طریق مرکز پذیرش پناهجویان خود و یا اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس، درخواست شماره شناسایی شخصی فنلاندی کنید. در صورتی که شاغل هستید، می توانید همزمان با درخواست برگه مالیاتی از اداره مالیات، شماره شناسایی شخصی فنلاندی هم درخواست کنید.

حق استفاده از تأمینات اجتماعی فنلاند

در صورتی که در فنلاند شاغل هستید و یا حداقل بمدت یک سال در فنلاند سکونت داشته اید، حق استفاده از مزایای کلا را دارید. پیش از آن حق استفاده از خدمات مرکز پذیرش پناهجویان را دارید. در صورتی که درآمدها و دارایی های شما یا عضو خانواده تان برای هزینه های ضروری از قبیل غذا و لباس کافی نیستند، می توانید پول پذیرش پناهجویان دریافت کنید.

برای کسب آگاهی بیشتر در باره خدمات تأمینات اجتماعی فنلاند، به صفحات تأمینات اجتماعی فنلانددر سایت  InfoFinland مراجعه کنید. 

شهر محل اقامت در فنلاند

زمانی که بیش از یک سال از صدور اجازه اقامت شما در فنلاند گذشته باشد، می توانید درخواست شهر محل اقامت کنید. در صورتی که در فنلاند مثلاً شاغل هستید یا تحصیل می کنید و قرارداد کاری یا تحصیلات شما حداقل دو سال طول می کشد، می توانید زودتر شهر محل اقامت دریافت کنید. در صورتی که یکی از اعضای خانواده شما در فنلاند شهر محل اقامت دارد و می توانید پیوند خانوادگی خود را مثلاً با عقدنامه یا گواهی تولد اصل ثابت کنید نیز می توانید زودتر شهر محل اقامت دریافت نمائید.

پس از دریافت شهر محل اقامت، همان حقوق، خدمات و وظایفی را در فنلاند دریافت می کنید که اشخاصی که در فنلاند اقامت دائم دارند، دریافت می کنند. اگر قصد دارید فعلاً در فنلاند بمانید، شهر محل اقامت برایتان مفید است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شهر محل اقامت، به صفحات شهروندی در فنلانددر سایت  InfoFinland مراجعه کنید.

از تاریخ 1/3/2023 به بعد می توانید از صفحات اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس هم شهر محل اقامت درخواست کنید. درخواست الکترونیکی فقط در صورتی ممکن است که بیش از یک سال از صدور اجازه اقامت شما در فنلاند گذشته باشد.