به محتویات منتقل شوید

در زمان استخدام

منتشر شده07.02.2024
وقتی که در فنلاند شروع به کار می کنید، چه مسائلی را مهم است که بدانید؟ شما به عنوان یک کارگر یا کارمند، چه حقوق و وظایفی دارید و در این مورد از کجا می توانید اطلاعات بیشتری دریافت کرد؟ در صفحات ما با این موضوع آشنا شوید.

قبل از این که کار خود را شروع کنید، اطمینان حاصل کنید که حق کار کردن در رشته مربوطه را دارید. کارفرما هم موظف است اطمینان حاصل کند که شما در کل مدت زمان رابطه استخدامی خود، حق انجام کار را دارید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه حق انجام کار در فنلاند در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید. 

پیش از شروع به کار در محل کار جدید، با کارفرمای خود قرارداد کتبی انجام دهید. در قرارداد کاری، وظایف کاری، حقوق، زمان کار، روز شروع کار، زمان آزمایشی احتمالی و شرایط دیگر و مزایای استخدامی، ذکر می شوند. قراداد کار را در اولین روز کار یا پیش از آن امضاء کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه قرارداد کاری و شرایط رابطه استخدامی در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید. 

آغاز کار جدید

وقتی که محل کار را قبول کردید و در مورد شرایط رابطه استخدامی توافق نمودید، در مورد زمان آغاز به کار، حقوق و این که چه کسی در روز اول کار به استقبال شما می آید، سؤال کنید.

کارت مالیاتی (verokortti) و شماره بانکی IBAN خود را به کارفرمایتان بدهید. کارت مالیاتی را می توانید از اداره مالیات (Verohallinto) دریافت کنید. حقوق به حساب بانکی شما پرداخت می شود. برای باز کردن حساب بانکی، به گذرنامه و یا مدرک شناسایی رسمی نیاز دارید. اگر شماره شناسائی فنلاندی (suomalainen henkilötunnus) داشته باشید، باز کردن حساب بانکی آسان تر است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حساب بانکی و کارت مالیاتی فنلاندی، به صفحات زندگی روزمره در فنلاند و کارت مالیاتی در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

اسناد و مدارک دیگر

مدارک کاری مربوط به کارهای قبلی تان یا مدارک دیگری که کارفرما خواسته را همراه بیاورید. برخی از کارفرمایان ممکن است بر مبنای مدارک کاری پیشین تان، به شما فوق العاده تجربه کاری پرداخت کنند.

گاهی اوقات کارفرما باید اطمینان حاصل کند که وضعیت سلامت شما برای کار مورد نظر مناسب است. در این صورت، کارفرما شما را به بخش مراقبت های بهداشت کار می فرستند. بخش مراقبت های بهداشت کار، برای کارفرما یک گزارش در مورد این که آیا شما برای کار مورد نظر مناسب هستید یا نه، می نویسد. این موضوع هزینه ای برای شما در بر ندارد. در این گزارش مثلاً در مورد بیماری های شما چیزی ذکر نمی شود.

در برخی رشته ها، معاینات پزشکی دیگری نیز مورد نیاز است. کارفرما هزینه های مربوط به معاینات و دیگر مدارک پزشکی را پرداخت می کند. در صورتی که کار شما در ارتباط با کودکان است، ممکن است کارفرما از شما گواهی عدم سوء پیشینه هم بخواهد.

آشنا کردن با کار

با کارفرما در مورد کار و محل کار خود صحبت کنید. کارفرما باید شما را با کار خود آشنا کند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرهنگ کاری در فنلاند، به صفحه زندگی کاری فنلاندی در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید. 

حقوق و مرخصی ها

در فنلاند حقوق و فوق العاده ها معمولاً بر اساس قرارداد شرایط کار تعیین می شوند. کارفرما می تواند بیشتر از آنچه در قرارداد شرایط کار تعیین شده، به شما حقوق پرداخت کند. از فیش حقوقی خود همه مبالغی که از حقوق تان کسر می شود، نظیر مالیاتی که پرداخت کرده اید، مبالغ بیمه بیکاری و مبالغ بازنشستگی را بازبینی کنید. همه کارکنان حق تعطیلات سالیانه یا حقوق یا مزایای مرخصی که بابت مدت تعطیلات پرداخت می شود را دارند. حق خود برای مرخصی های خانوادگی، مرخصی تحصیلی یا مرخصی های دیگر را هم بررسی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحات تعطیلات و مرخصی ها و حقوق و زمان کاری در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید. 

حقوق و وظایف کارکنان

قانون کار و قرارداد شرایط کار حقوق و وظایف کارکنان را تعیین می کنند.

در صورتی که در فنلاند کار می کنید حق مسائل زیر را دارید: 

  • دریافت حقوق و حداقل مزایا، مطابق با مفاد مندرجه در قرارداد کاری 
  • داشتن امنیت شغلی مطابق با قانون و قرارداد کاری 
  • به اتحادیه صنفی بپیوندید 
  • داشتن محیط کاری سالم و امن 

شما به عنوان کارگر یا کارمند این وظایف را دارید:

  • دقت در انجام دادن کار 
  • رعایت ساعات انجام کار 
  • رعایت دستورات روسا و کارمندان بالا دست 
  • امتناع کردن از شرکت در فعالیت های کاری که در رقابت با فعالیت های کاری کارفرما می باشند 
  • رازداری و محرمانه نگهداشتن اسرار شغلی 
  • توجه کردن به منافع کارفرما 

اتحادیه های صنفی

وقتی کار خود را شروع می کنید، عضو اتحادیه صنفی (ammattiliitto) شوید. بیشتر کارکنان در فنلاند عضو اتحادیه صنفی خود هستند. می توانید از اتحادیه صنفی خود، اطلاعاتی در مورد رشته کاری تان، مزایای عضویت مختلف و مشاوره در مواردی که با کارفرمای خود مشکل دارید، دریافت کنید.

به اتحادیه صنفی بپیوندید، می توانید همزمان به صندوق بیکاری (työttömyyskassa) رشته خود هم بپیوندید. در صورتی که بیکار شوید، صندوق بیکاری می تواند به شما پول روزانه مطابق با درآمد (ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha) پرداخت کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحات اتحادیه های کار و تامینات بیکاری در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمائید. 

 مراقبت های بهداشت کار

تمام کارفرمایان موظفند که برای حفظ سلامتی کارکنان خود، برای آنها مراقبت های بهداشت کار (työterveyshuolto) فراهم نمایند. کارفرما باید به شما بگوید که مراقبت های بهداشت کار چه خدماتی در اختیار شما می گذارد. بهتر است از سرپرست خود بپرسید که غیبت به دلیل بیماری و دلایل دیگر را چگونه باید اطلاع دهید. بخش از کارفرمایان ممکن است از طریق مراقبت های بهداشت کار، خدمات درمانی نیز ارائه کنند.

برای مطالعه بیشتر در این مورد، به صفحه مراقبت های بهداشت کار و بیمار شدن در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید. 

ایمنی کار و حفاظت کاری

در فنلاند کارفرما و سرپرست موظف هستند مراقب این باشند که کار، امنیت یا سلامت کارکنان را به خطر نیاندازد. شما به عنوان کارگر یا کارمند باید خودتان هم مراقب باشید که کارتان را به طور ایمن انجام دهید و دستورالعمل ها را رعایت کنید. وظیفه کارفرما این است که در محل کار، بر ایمنی کار نظارت کند. نماینده حفاظت کاری می تواند در مسائل مربوط به ایمنی کار، به کارکان کمک کند.

برای مطالعه بیشتر در این مورد، به صفحه ایمنی کار و حفاظت کاری در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید. 

برابری

تمام کارمندان چه در مورد تقاضای کار و چه در محل کار، از حق مساوات و عدم تبعیض، برخوردار می باشند. بر اساس قانون، در امور مربوط به کار، شرایط کار، آموزش کارمندان و پیشرفت در شغل، باید با کارکنان بطور برابر برخورد کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه برابری و مساوات در زندگی کاری در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمایید. 

مشاوره در مسائل مربوط به رابطه کاری

اگر شما دارای سؤالات یا مشکلاتی درخصوص روابط کاری می باشید، می توانید با مرکز ارائه مشاوره در جهت موضوعات مربوط به روابط کاری مهاجرین تماس بگیرید. ارائه این مشاورات توسط سازمان مرکزی اتحادیه صنفی با نام اختصار SAK (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK) صورت می گیرد. حتی اگر عضو اتحادیه صنفی نباشید می توانید از این مرکز، مشاوره و راهنمایی دریافت کنید. وکیل اتحادیه، به پرسش های مربوط به مسائلی از قبیل قرارداد کاری، دستمزد و حقوق و یا سؤالات مربوط به زمان کاری پاسخ می دهد. خدمات رایگان به زبان های فنلاندی یا انگلیسی ارائه می شوند. 

مشاوره رابطه کاری (Työsuhdeneuvonta)

 شماره تلفن: 004 414 0800، روزهای دوشنبه ساعت 14 تا 17، روزهای سه ‌شنبه چهارشنبه بین ساعات 9 تا 11 و 12 تا 15 آدرس پست الکترونیکی: workinfinland@sak.fi (Link opens default mail program) 

مشاوره تلفنی مسئولین محافظت کاری

می توانید با شماره تلفن سراسری مشاوره مسئولین محافظت کاری (työsuojeluviranomainen) که به زبان های فنلاندی، سودئدی و انگلیسی خدمات ارائه می دهد، تماس بگیرید: 

تلفن:620 016 0295 

 اپلیکیشن همراه Work Help Finland

می توانید اپلیکیشن Work Help Finland را در تلفن خود نصب کنبد. این اپلیکیشن برای کارکنان در نظر گرفته شده که به فنلاند مهاجرت می کنند و در فنلاند سکونت می کنند. 

از این اپلیکیشن می توانید اطلاعاتی درباره حقوق و وظایف کارکنان در فنلاند را دریافت کنید. اگر در محل کار یا با کارفرمای خود مشکلی دارید، از طریق این اپلیکیشن می توانید کمک هم پیدا کنید. 

کمک در شرایط دشوار زندگی کاری

در صورتی که فکر می کنید مشکلاتی دارید که مربوط به قراداد کار یا رابطه کاری هستند، یا اگر با شما برخوردی ناعادلانه شده است، می توانید با سرپرست خود، نماینده حفاظت کاری محل کار خود یا نماینده کارکنان، تماس بگیرید. نماینده حفاظت کاری می تواند در مسائل مربوط به امنیت، به کارکنان کمک کند. نام و اطلاعات تماس نماینده حفاظت کاری باید در محل کار درمکانی قابل رؤیت در دسترس باشد. نماینده کارکنان نظارت می کند که کارفرما در محل کار مقررات و قرارداد شریط کار را رعایت کند. 

اگر فکر می کنید که مورد تبعیض کاری واقع شده اید، می توانید با مسئول محافظت کاری، نماینده امور برابری یا اتحادیه صنفی خود تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه مشکلات در زندگی کاری در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.