به محتویات منتقل شوید
Abortti

سقط کردن جنین

منتشر شده24.06.2024
زنان در فنلاند از این حق برخوردارند که خودشان درباره اینکه آیا می خواهند سقط جنین کنند، تصمیم بگیرند. اگر می خواهید سقط جنین انجام دهید، تا حد امکان در مراحل ابتدائی بارداری، با بخش مراقبت های بهداشتی و درمانی تماس بگیرید.

پیش از هفته 12 بارداری

در فنلاند تا هفته 0+12 بارداری می توان با تصمیم خود سقط جنین انجام داد. در این صورت نیازی به اجازه گرفتن برای سقط جنین نیست و نیازی به ارائه هیچگونه دلیلی هم برای انجام سقط جنین وجود ندارد.

پس از هفته 12 بارداری

پس از مراحل ابتدائی بارداری نیز می توان در شرایط مختلفی سقط جنین انجام داد. 

در هفته های 1+12 تا 0+20 بارداری، با اجازه ویژه والویرا (Valvira) می توان سقط جنین انجام داد. والویرا (Valvira) اداره نظارت بر بخش بهداشت و امور اجتماعی است. در درخواست خود ذکر کنید که چرا سقط جنین قبلاً انجام نشده است. در قانون فنلاند دلایلی که بر اساس آنها می توان در این دوره از بارداری سقط جنین انجام داد، بیان شده است. در صورتی که دارای یکی از شرایط زیر باشید، می توانید در هفته های 12 تا 20 بارداری سقط جنین انجام دهید:

  • صاحب فرزند شدن بر روی شما فشار قابل توجه ای وارد خواهد کرد،
  • شما یا والد دیگر دارای بیماری هستید که مراقبت و رسیدگی به کودک را دشوار می کند،
  • بارداری در نتیجه جرم جنسی آغاز شده است،
  • شواهدی وجود دارد که نشان می دهد جنین دارای بیماری یا معلولیت جدی است،
  • زمانی که بارداری آغاز شد، سن شما زیر 17 سال یا بالای 40 سال بود، یا
  • قبلاً چهار فرزند بدنیا آورده اید.

در صورتی که جنین دارای بیماری یا معلولیت جدی است، می توانید تا هفته 0+24 بارداری، سقط جنین انجام دهید. برای این کار به اجازه والویرا (Valvira) نیاز دارید.

در صورتی که سلامت شما به دلیل بارداری در خطر قرار دارد، سقط جنین محدودیت زمانی ندارد. در این صورت به اجازه دو پزشک نیاز دارید.

اگر می خواهید سقط جنین انجام دهید، چگونه باید اقدام نمائید

اگر می خواهید سقط جنین انجام دهید، هر چه زودتر با بخش مراقبت های بهداشتی و درمانی منطقه خود، یا با مرکز امور بهداشتی و اجتماعی و یا با پلی کلینیک بیماری های زنان، تماس بگیرید. مرکز امور بهداشتی و اجتماعی ممکن است در قسمت های مختلف فنلاند نام های دیگری داشته باشد، مثلاٌ مرکز درمانی (terveysasema)، درمانگاه (terveyskeskus) یا مرکز امور رفاهی (hyvinvointiasema). همچنین می توانید از مرکز پزشک خصوصی وقت بگیرید. وقتی وقت می گیرید بگوئید که قصد سقط جنین دارید.

در صورت تمایل می توانید همسر خود را نیز با خود به مطب ببرید.

اگر سن شما زیر سن قانونی است و می خواهید درخواست سقط جنین کنید، برای این موضوع نیازی به اجازه والدین خود ندارید. البته در اغلب موارد بهتر است که درباره این موضوع با والدین خود صحبت کنید. اگر نمی خواهید در این باره با والدین خود صحبت کنید، کارکنان بخش بهداشتی و درمانی موظف به محرمانه نگهداشتن مسئله شما هستند.

سقط جنین چگونه انجام می شود؟

سقط جنین بوسیله دارو و یا کورتاژ (kaavinta) انجام می شود.

بیشتر سقط جنین ها در فنلاند بوسیله دارو انجام می شود. بخشی از داروها را در بخش بهداشتی و درمانی دریافت می کنید و معمولاً بخشی از آنها را می توانید در خانه استفاده کنید. در نظر داشته باشید که ممکن است به داروی مسکن نیاز داشته باشید.

کورتاژ معمولاً ضمن بیهوشی انجام می شود و پس از آن باید چند ساعتی را در بیمارستان ماند.

4-2 هفته پس از انجام سقط جنین، از طرف مرکز امور بهداشتی و اجتماعی برای شما کنترل بعدی انجام می شود.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTerveyskylä

سقط کردن جنین

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردSosiaali- ja terveysministeriö

اطلاعاتی در مورد سقط جنین

در صورتی که به کمک نیاز دارید

زمانی که درباره سقط جنین تصمیم می گیرید، از جمله از پرستار و یا پزشک مرکز امور بهداشتی و اجتماعی خود کمک دریافت می کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مکان هایی که در شرایط دشوار زندگی می توانید از آنها کمک دریافت کنید، به صفحات سلامت روحی و روانی InfoFinland مراجعه کنید.