به محتویات منتقل شوید
Pohjoismaiden kansalaiset

اتباع یکی از کشورهای شمال اروپا

منتشر شده11.04.2024
در صورتی که تبعه یکی از کشورهای نوردیک هستید و به فنلاند مهاجرت می کنید، نیازی به درخواست اجازه اقامت یا ارائه دلیل برای اقامت خود در فنلاند ندارید. شما نیز می توانید همانند اتباع فنلاندی کار کنید، فعالیتهای صنفی یا تجاری انجام دهید یا تحصیل نمایید.

 کشورهای نوردیک علاوه بر فنلاند شامل سوئد، نروژ، دانمارک و ایسلند می شود. به دلیل اینکه جزایر آلند (Ahvenanmaa) متلق به فنلند و جزایر فارو (Färsaaret) و گرینلند (Grönlanti) متعلق به دانمارک هستند، اهالی جزایر آلند، جزایر فارو و گرینلند هم عضو کشورهای نوردیک محسوب می شوند.

 در صورتی که قصد دارید حداکثر به مدت شش ماه در فنلاند زندگی کنید، نیازی نیست هیچ موردی را به مسئولین فنلاند اعلام کنید.

 در صورتی که قصد دارید بیش از شش ماه در فنلاند زندگی کنید، برای ثبت نام در دفتر خدمات اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اقدام کنید.  فرم اعلام ثبت اتباع خارجی را از پیش تکمیل کنید. این فرم را شخصاً به دفتر خدمات اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس ببرید و کارت هویت رسمی یا گذرنامه خود را نیز به همراه داشته باشید.

  حداکثر یک ماه پس از اینکه به فنلاند نقل مکان کردید هر چه زودتر برای ثبت نام اقدام کنید.

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

برای انجام بسیاری از امور، به شماره شناسایی شخصی فنلاندی نیاز دارید: مثلاً برای کارفرمای خود و یا برای انجام امور بانکی. وقتی که شماره شناسایی شخصی فنلاندی داشته باشید، می توانید در صورت تمایل در فنلاند شرکت هم تأسیس کنید.

وقتی که مشخصات شما در سیستم اطلاعات نفوس ثبت می شود، از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس شماره شناسایی شخصی فنلاندی دریافت خواهید کرد. اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاعات اولیه شما را در سیستم اطلاعات نفوس ثبت می کند، اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، تابعیت، روابط خانوادگی و آدرس.

بهتر است که شما از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس سؤال کنید که آیا حق ثبت اقامت در شهر محل اقامت خود را دارید یا خیر. اگر شما دارای اقامت (kotikunta) در فنلاند می باشید، در این صورت شما حق استفاده از خدمات آن شهرستان را دارید.

در صورتی که قصد دارید کمتر از یک سال در فنلاند زندگی کنید و یا نمی خواهید اقامت خود را در یک شهر ثبت کنید، می توانید درخواست ثبت موقتی آدرس در سیستم اطلاعات نفوس را انجام دهید.

مطالعه بیشتر در این باره با مراجعه به InfoFinland ثبت نام برای سکونت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه‌ شهروندی در فنلانددر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

اعضای خانواده شخص تابع یکی از کشورهای اسکاندیناوی

در صورتی که عضو خانواده شما، که با شما به فنلاند مهاجرت می کند، تابع یکی از کشورهای اسکاندیناوی نباشد، ممکن است نیاز به اجازه اقامت و یا به مدرک ثبت توابع اتحادیه داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه اتباع یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یاتوابع کشورهای خارج از اتحادیه اروپادر سایت InfoFinland مراجعه کنید.

اطلاعات محلی