به محتویات منتقل شوید
Taloudelliset ongelmat

مشکلات اقتصادی

منتشر شده17.05.2024

اگر با دخل و خرج خود مشکل دارید، در فنلاند می توان در مورد مسائل مالی کمک و مشاوره دریافت نمود.

اگر توان پرداخت قبض های خود را ندارید

اگر قبضی دارید که نمیتوانید پرداخت کنید، بلافاصله با جایی که قبض مورد نظر را ارسال کرده است، تماس بگیرید. اغلب اوقات می توانید برای پرداخت قبض خود مهلت بیشتری بگیرید. در چنین مواقعی فقط مبلغ اضافه کوچکی به قبض اضافه می شود.

در صورتی که قبض خود را تا مهلت تعیین شده پرداخت نکنید و یا برای دریافت مهلت بیشتر توافق نکرده باشید، مجبور خواهید بود که مخارج قبض یادآور و هزینه های اخذ و دریافت مبلغ و نیز بهره تأخیر بپردازید.

اخذ و دریافت

اگر تا مهلت مقرر شده قبض خود را پرداخت نکرده باشید، برای شما قبض یادآور ارسال می شود. پس از یک یا دو قبض یادآور، قبض ممکن است به دفتر اخذ و دریافت منتقل شود. دفتر اخذ و دریافت، مطالبه پرداخت را برای شما ارسال خواهد نمود. چنانچه نمی توانید قبض را بلافاصله پرداخت کنید، با دفتر اخذ و دریافت تماس بگیرید و در مورد برنامه پرداخت قرار بگذارید.

در صورتی که قبض را پرداخت نکنید و یا در مورد برنامه پرداخت قرار نگذارید، بدهی شما می تواند نهایتاً به مصادره (ulosotto) منتقل گردد. مصادره به این معنی است که مسئولین حق دارند بخشی از درآمد شما را برای پرداخت بدهی هایتان برداشت کنند. علاوه بر این، مسئول مصادره می تواند اموال ارزشمند شما را نیز بفروشد تا بدهی بتواند پرداخت گردد.

اغلب اوقات برای مصادره به حکم دادگاه بدوی نیاز است. با این حال برخی از مبالغ مستقیماً شامل مصادره می شوند. این مبالغ عبارتند از مثلاً مالیات، مبالغ درمانگاه و مبالغ تعلیم و تربیت خردسالان.

سوء سابقه مالی

در صورتی که پرداختی یا بدهی خود را پرداخت نکنید، ممکن است در مرکز ثبت اطلاعات اعتباری برایتان سوء سابقه مالی (maksuhäiriömerkintä) ثبت گردد. این موضوع موجب بروز دشواری های زیادی می شود. موجرها و بانکها اغلب اطلاعات اعتباری را از مرکز ثبت اطلاعات اعتباری پرس و جو می کنند. در صورتی که سوء سابقه مالی داشته باشید، لزوماً مسکن استجاری، وام بانکی یا کارت اعتباری به شما تعلق نخواهد گرفت. علاوه بر این، کارفرما نیز ممکن است خواستار این باشد که کارمندش سوء سابقه مالی نداشته باشد.

چنانکه توان پرداخت اجاره خانه خود را نداشته باشید

اگر اجاره خانه خود را پرداخت نکنید، مؤجر شما حق دارد که قرارداد اجاره نامه شما را فسخ کند. مؤجر باید درباره فسخ قرارداد اجاره نامه، به مستاجر خود اطلاع دهد. پس از کسب اطلاعیه از جانب مؤجر، معمولا شخص مستاجر هنوز امکان به توافق رسیدن با مؤجر خود را دارد. اگر اجاره خود را پرداخت نکنید، مؤجر شما می تواند حکم تخلیه شما را از دادگاه دریافت کند. این امر بدین معنی می باشد که شما موظف به تخلیه مسکن و پرداخت اجاره خانه های عقب مانده می باشید.

اگر جهت پرداخت کرایه خانه خود دچار مشکلاتی می باشید، با مؤجر خود تماس بگیرید.

سعی کنید از مؤجر خود برای پرداخت کرایه خانه مهلت بیشتری بگیرید. می توانید از خدمات امور اجتماعی منطقه خود نیز راهنمایی و مشاوره بخواهید. می توانید در رابطه تعلق گرفتن کمک هزینه مسکن و کمک هزینه امرار معاش نیز تحقیق و بررسی کنید. درباره تعلق گرفتن کمک هزینه مسکن و کمک هزینه امرار معاش می توانید از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) سوال کنید.

در سایت اینترنتی InfoFinland و کمک هزینه مسکن، اطلاعاتی درباره کمک هزینه مسکن موجود می باشد.

کمک در مشکلات اقتصادی

مزایای اجتماعی

کلا به امور تأمین اجتماعی در فنلاند رسیدگی می کند. در صورتی که در فنلاند کار می‌کنید یا اقامت دائم دارید، ممکن است حق دریافت مزایای کلا را داشته باشید.

برای مطالعه بیشتردر این باره به سایت InfoFinland و صفحه تأمین اجتماعی فنلاند، مراجعه کنید.

اطمینان حاصل کنید که همه مزایای اجتماعی را که حق برخورداری از آنها دارید را تقاضا کرده باشید. این مزایای اجتماعی ممکن است از جمله تأمین اجتماعی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک های مالی برای خانواده های دارای فرزند باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی InfoFinland، صفحات زیر مراجعه نمایید:

کمک هزینه امرار معاش

اگر درآمد و دارایی شما و خانواده شما کفاف مخارج ضروری روزمره شما را نمی دهند، می توانید از اداره کلا Kela کمک هزینه امرار معاش پایه (perustoimeentulotuki) را درخواست کنید. منظور از مخارج ضروری بعنوان مثال مخارج در حد مناسب خوراک، پوشاک، هزینه مراقبتهای درمانی و همچنین مخارج مربوط به مسکن می باشد. در صورتی که به طور ثابت در فنلاند سکونت دارید، می توانید درخواست کمک هزینه کنید.

کلیه درآمدها و دارایی های شما بر روی مقدار این کمک هزینه تاثیر می گذارند. علاوه بر این کمک هزینه های اجتماعی که بعنوان مثال از اداره کلا Kela، سازمان بیمه بازنشستگی و یا صندوق بیکاری دریافت می کنید نیز در محاسبه مقدار این کمک هزینه در نظر گرفته میشود.

قبل از اینکه کمک هزینه امرار معاش را درخواست کنید، سایر کمک هزینه هایی را که حق دریافت آنها را دارید (از قبیل کمک هزینه بیکاری، کمک هزینه مسکن، بازنشستگی، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه والدین، کمک هزینه بیماری، کمک هزینه مراقبت از طفل خردسال در خانه و نفقه) را درخواست کنید.

کمک هزینه امرار معاش یک کمک موقتی به حساب می آید. فقط در زمانی که نمی توانید درآمد دیگری کسب کرده و یا کمک هزینه دیگری را دریافت کنید و یا کمک هزینه های دریافتی شما کفاف مخارج ضروری شما را نمی دهند، این کمک هزینه به شما پرداخت می شود.

اگر شما یا خانواده شما با مخارج ناشی از نیازهایی خاص روبرو شده اید که برای آنها نمی توانید کمک هزینه امرار معاش دریافت کنید، ناحیه رفاهی شما می تواند کمک هزینه امرار معاش تکمیلی و بازدارنده از محرومیت (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) را برای شما بپذیرد. کمک هزینه امرار معاش تکمیلی را می توانید بعنوان مثال برای تأمین مسکن و یا برای شرایطی که وضعیت اقتصادی شما به ناگهان ضعیف شده است، دریافت کنید.

همواره در ابتدا از اداره کلا Kela کمک هزینه امرار معاش را درخواست کنید. اگر به کمک هزینه امرار معاش تکمیلی یا بازدارنده از محرومیت نیاز دارید، می توانید در این باره توسط همان برگه درخواست اطلاع دهید. می توانید درخواست کنید که کلا درخواست شما را برای بررسی به ناحیه رفاهی بفرستد.

در صورت نیاز می توانید از کلا، خدمات امور اجتماعی منطقه خود یا از دفتر مشاوره مهاجرین، در مورد درخواست کمک تقاضای راهنمائی کنید.

کمک و راهنمایی در مورد مسائل مالی

در صورتی که در پرداخت قبض ها و بدهی های خود مشکل دارید، با مشاوره امور اقتصادی و بدهی اداره کمک های حقوقی تماس بگیرید. مشاوره امور اقتصادی و بدهی اداره کمک های حقوقی رایگان است و از طرف دولت ارائه می شود.

مشاور امور اقتصادی و بدهی:

  • وضعیت اقتصادی شما را همراهتان مورد بررسی قرار می دهد،
  • کمک می کند تا راه حل های مختلف را مورد سنجش قرار دهید و
  • کمک می کند تا قرارداد پرداخت تنظیم گردد.

علاوه بر این، مشاوره امور اقتصادی و بدهی می تواند شما را در درخواست وام توافق بدهی و توافق برای پرداخت بدهی، راهنمایی کند.

می توانید از Takuusäätiö برای پرداخت بدهی های خود کمک و راهنمایی دریافت نمائید. این بنیاد می تواند به شما کمک کند تا بدهی های خود را به صورت یک وام با هم ترکیب کنید. در صورتی که برای پرداخت بدهی های خود نیاز به وام بانکی داشته باشید، می توانید از Takuusäätiö تقاضای ضمانت نمائید. علاوه بر این، در صورتی که برای خرج های تک موردی از قبیل تهیه لوازم الکترونیکی خانه، وسایل خانه، وثیقه اجاره مسکن، تعمیر خودرو یا عینک به پول احتیاج داشته باشید، می توانید از Takuusäätiö وام کوچکی درخواست کنید.

Velkalinja خط تلفنی رایگان Takuusäätiö می باشد. شماره تلفن کمک و راهنمایی 8009 9 0800 به زبان فنلاندی و در صورت نیاز به زبان های سوئدی و انگلیسی نیز خدمات ارائه می دهد.

در شرایط اضطراری که بعنوان مثال پول شما برای تهیه خوراک کافی نمیباشد، می توانید با کارمند کلیسا (diakoniatyöntekijä) خود تماس بگیرید. اطلاعات تماس را می توانید از کلیسای خود دریافت کنید.

اگر مشکلات اقتصادی شما ناشی از قمار بازی کردن می باشد، بهتر است که کمک درخواست کنید.

اگر مشکلات اقتصادی شما ناشی از قمار بازی کردن می باشد، بهتر است که کمک درخواست کنید.

می توانید برای کمک در مشکلات قمار به کلینیک های آ  (A-klinikat)، خدمات بهداشت روان و مواد تخدیر کننده (mielenterveys- ja päihdepalvelut) و مراکز امور اجتماعی و بهداشت (sosiaali- ja terveyskeskukset) مراجعه کنید. همچنین بستگان نزدیک شخص معتاد به قمار نیز می توانند کمک دریافت کنند.

می توانید از سازمانهای مختلف نیز برای مشکلات مربوط به قمار بازی کردن کمک دریافت کنید. در لینک مسکرات (Päihdelinkki) که نوعی خدمات اینترنتی چند زبانه است، اطلاعات فراوانی درباره مشکلات مربوط به قمار وجود دارد.

خط تلفن کمک رسان Peluuri مختص افراد دچار مشکل قمار بازی، بستگان نزدیک آنها و افراد دیگری است که با مشکل قمار مواجه می باشند. شماره تلفن کمک رسان مذکور 0800100101 می باشد. این مرکز خدمات خود را بسته به امکانات موجود، به زبانهای فنلاندی، سوئدی و همچنین به انگلیسی ارائه می دهد. Peluuri به کمک رسانی از طریق اینترنت نیز می پردازد.

اطلاعات محلی