به محتویات منتقل شوید
Muutto Espooseen

مهاجرت به اسپو

منتشر شده23.06.2022
وقتی که به اسپو (Espoo) نقل مکان می کنید، می توانید مسائل مربوط به اجازه اقامت را از طریق اینترنت در سایت Enter Finland اداره مهاجرت یا در مرکز خدمات این اداره انجام دهید. ثبت نام به عنوان ساکن، در اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس انجام می شود.

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

موضوعات مربوط به صدور مجوزها

در اداره مهاجرت هلسینکی می توان اجازه های اقامت را درخواست کرده و امور مربوط به ثبت حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را انجام داد.

آدرس اداره مهاجرت هلسینکی:

Kaupparaitti 10
00770 Helsinki
ساعات کار این خدمات: روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8–16.15

علاوه بر این می توانید بسیاری از امور مربوط به درخواست اقامت و به ثبت رساندن حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از طریق وب سایت Enter Finland – palvelu نیز انجام دهید.

اگر با استفاده از اینترنت آشنایی ندارید، درخواست خود را بر روی کاغذ انجام داده و آن را به اداره مهاجرت ببرید.

همیشه برای مراجعه حضوری نیاز به گرفتن وقت قبلی می باشد. می توانید از بخش مربوط به رزرو وقت با اداره مهاجرت وقت بگیرید. توجه داشته باشید که از این مرکز نمی توان برای موضوعات مربوط به صدور مجوزها، راهنمایی دریافت کرد.

جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره به مهاجرت به فنلاند، مراجعه کنید.

ثبت نام و ثبت شدن بعنوان فرد مقیم و ساکن

ثبت نام و ثبت شدن بعنوان فرد مقیم و ساکن زمانیکه به شهرستان اسپو (Espoo) مهاجرت می کنید، شما باید به عنوان سکنه شهر ثبت نام کنید. می توانید در اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس هلسینکی ثبت شوید.

Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 Helsinki

تلفن: 0295536320

در هنگام مراجعه به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس بایستی مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

 • مدرک شناسایی (مثلا پاسپورت)
 • اجازه اقامت و کارت اقامت (چنانچه نیاز به اجازه اقامت در فنلاند را دارید)
 • برگه به ثبت رساندن اجازه اقامت (oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus) (چنانچه از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشید)
 • سند ازدواج
 • شناسنامه فرزندانتان

توجه داشته باشید که مدارک افراد خارجی باید تایید شده و به رسمیت شناخته شده باشند و به زبان فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی ترجمه شده باشد.

می توانید از اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس هم درخواست شماره شناسایی شخصی کنید.

برای کسب آگاهی بیشتر به لینک های ثبت نام کردن به عنوان سکنه، اقامت در فنلاندمراجعه کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردDigi- ja väestötietovirasto

ثبت احوال افراد خارجی

International House Helsinki

اگر به تازگی به منطقه پایتخت نقل مکان کرده اید، از (IHH) International House Helsinki می توانید با یکبار مراجعه، اطلاعات و راهنمایی و خدمات اداری دریافت کنید. می توانید موارد زیر را درخواست کنید:

 • دریافت اطلاعات و راهنمایی رایگان و همچنین دریافت اطلاعات مربوط به نقل مکان به چندین زبان مختلف
 • ثبت حق اجازه اقامت، در صورتی که از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید
 • دریافت شماره شناسایی فنلاندی، ثبت نام بعنوان ساکن و اطلاع دادن آدرس
 • دریافت کارت مالیات و شماره مالیاتی، دریافت راهنمایی های مربوط به مالیات
 • دریافت اطلاعات مربوط به تامینات اجتماعی و کمک هزینه ها
 • دریافت اطلاعات درباره خدمات اداره کار و نحوه شروع تقاضای کار
 • دریافت اطلاعات درباره بازنشستگی کاری و گواهی A1
 • · مرکز مشاوره کاری
 • مشاوره و راهنمایی برای شرکت ها و کارفرمایان

مراجع و مراکز زیر در این خدمات همراه هستند Helsinki-info ،شهر اسپو (Espoo)، اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس، اداره کل مهاجرت، اداره مالیات، کلا ( (Kela، اداره کار و امور کسب معیشت منطقه اوسی ما (Uudenmaan TE-toimisto)، اداره تأمینات بازنشستگی (Eläketurvakeskus)، اتاق بازرگانی شهر هلسینکی و حومه و سازمان مرکزی اتحادیه های حرفه ای فنلاند SAK.

آدرس

International House Helsinki
Lintulahdenkuja 2
00530 Helsinki