به محتویات منتقل شوید
Jatko-oleskelulupa

تمدید اجازه اقامت

منتشر شده08.02.2024
در صورتی که اعتبار اجازه اقامت شما در حال پایان است و می‌خواهید به اقامت خود در فنلاند ادامه دهید، به اجازه اقامت موقت جدید احتیاج دارید. حائز اهمیت است که قبل از این که اجازه اقامتتان به پایان برسد، درخواست ادامه اجازه اقامت (jatko-oleskelulupa) نمایید. فقط در صورتی که در فنلاند هستید می‌توانید درخواست تمدید اجازه اقامت کنید.

در صورتی که اجازه اقامت قبلی شما در طی بررسی درخواست تان خاتمه یابد، می توانید با این حال تا زمانی که بررسی درخواست شما طول می کشد، در فنلاند سکونت داشته باشید و در شرایط عادی شما از حق انجام کار نیز برخوردارید. چنانکه بعد از اتمام تاریخ اعتبار اجازه اقامت قبلی خود، درخواست تمدید اقامت کنید، در اینصورت تا زمانیکه درخواست تمدید اقامت شما تحت بررسی است، می توانید در فنلاند سکونت داشته باشید، ولی تا زمانی که اجازه اقامت جدید را دریافت نکنید از حق انجام کار برخوردار نیستید.

در صورتی که مبنا و دلیل پذیرش اجازه اقامت پیشین تان هنوز همچنان وجود داشته باشد، اداره مهاجرت با درخواست ادامه اجازه اقامت شما موافقت خواهد کرد. می توانید بر اساس دیگری متفاوت با اساس اجازه اقامت پیشین تان نیز درخواست ادامه اجازه اقامت نمائید. به یاد داشته باشید که شما باید شرایط اجازه اقامت مورد بحث را داشته باشید.

برای مطالعه بیشتر به صفحه InfoFinlandمراجعه کنید: چنانچه دلیل اقامت شما در فنلاند تغییر کند.

درآمد کافی

برای این که بتوانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید، باید برای امرار معاش خود دارای دارایی کافی باشید. در صورتی که اعضای خانواده شما هم تقاضای تمدید اجازه اقامت می کنند، شرط داشتن درآمد کافی شامل آنها می شود. اداره مهاجرین در موارد خاصی شرط داشتن درآمد کافی را در نظر نمی گیرد. می توانید از صفحات اداره مهاجرین بررسی کنید که چه کسی و چه مقداری درآمد باید داشته باشد.

در صورتی که درخواست تمدید اجازه اقامت کنید، اداره مهاجرت اطلاعات مربوط به درآمد شما را از سیستم ثبت درآمدها مشاهده می کند. پیش از انجام درخواست اجازه اقامت، بازبینی کنید که اطلاعات مربوط به درآمد شما در سیستم ثبت درآمدها صحیح است.

در نظر داشته باشید که در صورتی که وضعیت زندگی شما تغییر کند، می تواند بر روی اجازه اقامت تان هم تأثیر بگذارد. اگر آن دلایلی که بر اساس آنها اقامت موقتی صادر شده است دیگر موجود نباشند، می توان اقامت موقتی را لغو کرد.

برای مطالعه بیشتر به صفحه InfoFinlandمراجعه کنید:آیا ممکن است که اجازه اقامت خود را از دست دهیم؟

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردMaahanmuuttovirasto

درآمد کافی

اینگونه درخواست تمدید اجازه اقامت می کنید

در خدمات Enter Finland درخواست تمدید اجازه اقامت کنید:

  1. وارد خدمات شوید. هویت خود را با استفاده از مشخصات بانک اینترنتی، سیستم تصدیق هویت ملی (kansalaisvarmenne) یا سیستم تصدیق هویت تلفن همراه (mobiilivarmenne) تأیید کنید.
  2. فرم درخواست را تکمیل کنید و مدارک لازم را ضمیمه آن کنید. اطلاعات در مورد پیوست های مورد نیاز، در صفحات اینترنتی اداره مهاجرت وجود دارد. مبلغ بررسی اجازه اقامت را هم بپردازید.
  3. خدمات Enter Finland در هنگام ارسال درخواست به شما اطلاع می دهد که آیا شما باید برای اثبات هویت خود و دادن اثر انگشت به مرکز خدمات اداره مهاجرت مراجعه کنید.
  4. در صورتی که باید هویت خود را اثبات کنید و اصل مدارک را نشان دهید، به مرکز خدمات اداره مهاجرت مراجعه نمائید. در عرض سه ماه به مرکز خدمات مراجعه کنید. با استفاده از خدمات رزرو وقت که در صفحات اینترنتی اداره مهاجرت وجود دارد، پیشاپیش وقت بگیرید.
  5. حساب کاربری Enter Finland خود را بطور منظم بازبینی کنید. در صورتی که برای بررسی درخواست شما نیاز به توضیحات بیشتری باشد، به شما در حساب کاربری تان اطلاع داده می شود. اطلاع در مورد تصمیم اتخاذ شده هم در حساب کاربری تان به شما اطلاع داده می شود.

اگر نمی توانید یا بلد نیستید که درخواست تمدید اجازه اقامت را از طریق اینترنت انجام دهید:

  1. درخواست تمدید اجازه اقامت را با استفاده از برگه درخواست انجام دهید.
  2. برگه درخواست مناسب را از صفحات اینترنتی اداره مهاجرت چاپ کرده و آن را بادقت تکمیل کنید. فرم هایی که اشتباه تکمیل شده باشند، تحویل گرفته نمی شوند.
  3. با استفاده از خدمات رزرو وقت که در صفحات اینترنتی اداره مهاجرت وجود دارد، پیشاپیش برای مرکز خدمات اداره مهاجرت وقت بگیرید.
  4. برگه درخواست تکمیل شده، نسخه های اصلی برگه های پیوست و کپی آنها و همچنین گذرنامه وعکس گذرنامه را با خود به مرکز خدمات بیاورید.
  5. وقتی که درخواست را تحویل می دهید، باید مبلغ بررسی را پرداخت کنید.

در صورتی که بر اساس حفاظت موقتی اجازه اقامت دریافت کرده اید

در صورتی که از اوکراین از جنگ فرار کرده اید و بر اساس حفاظت موقتی اجازه اقامت دریافت نموده اید، اجازه اقامت شما بطور خودکار تا تاریخ 4/3/2025 ادامه پیدا می کند. نیازی نیست شما خودتان درخواست ادامه اجازه اقامت تان را انجام دهید.