به محتویات منتقل شوید
Miten Suomen kansalaisuutta voi hakea?

چگونه می توان تابعیت کشور فنلاند را درخواست کرد؟

منتشر شده31.01.2024
در صورتی که مدت 7-4 سال در فنلاند زندگی کرده ‌باشید و زبان محلی را یاد گرفته باشید، می‌توانید درخواست تابعیت فنلاند کنید. چه مسائلی را باید هنگام درخواست تابعیت فنلاندی در نظر داشته باشید؟

لازمه دریافت تابعیت فنلاند توسط درخواست آن، این است که:

  • بتوانید بصورت قابل اعتمادی هویت خود را روشن سازید.
  • حداقل 18 سال داشته یا دارای ازدواج رسمی باشید.
  • طول مدت زمان سکونت شما در فنلاند به حد مورد نیاز رسیده باشد، طول این مدت زمان بستگی به شرایط شما داشته و بطور معمول حداقل 4 الی 7 سال است.
  • مرتکب هیچ جرمی نشده باشید.
  • سابقه عدم پرداخت مواردی چون مالیات، قبضهای جریمه، نفقه یا قبضهای بیمارستان را نداشته باشید.
  • می توانید روشن کنید که چگونه مخارج زندگی خود را در فنلاند تامین می کنید.
  • زبانهای فنلاندی یا سوئدی یا زبان اشاره فنلاندی یا سوئدی فنلاندی را حداقل، در حد رضایت بخشی بلد باشید. برای کسب آگاهی بیشتر درباره ثابت کردن و نشان دادن مهارت زبان، به سایت اینترنتی InfoFinland و مدرک رسمی زبان، مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحصیل زبان فنلاندی و سوئدی، به سایت اینترنتی InfoFinland و زبانهای فنلاندی و سوئدی، مراجعه کنید.

درخواست تابعیت خود را می توانید از طریق اینترنت و به کمک سرور Enter Finland -palvelu انجام دهید. فرم درخواست را از طریق این سرورتکمیل کرده و مدارک لازم را ضمیمه آن کنید. حداقل مدارکی که برای انجام این درخواست نیاز دارید عبارتند از:

  • مدرک شناسایی دارای اعتبار
  • مدرکی که نشانگر وضعیت مهارت زبانی شما باشد
  • مدارکی که نشانگر وضعیت امرار معاش شما هستند.

در عین حال هزینه های مربوط به رسیدگی به درخواست را نیز بپردازید.

تا سه ماه بعد از تکمیل درخواست خود از طریق این سرور مهلت دارید که با معرفی خود به درخواست مذکور اعتبار دهید. با اداره مهاجرین از طریق وب سایت این اداره جهت مراجعه حضوری وقت بگیرید. هنگام مراجعه به این اداره مدارک شناسایی خود و نسخه اصلی مدارک پیوست درخواست را بهمراه داشته باشید.

اگر برای فرزند خود نیز درخواست تابعیت می نمایید، در این صورت فرزند خود را نیز همراه خود به این اداره ببرید.

بعد از تکمیل درخواست بخاطر داشته باشید که حساب کاربری خود را از طریق سرور Enter Finland -palvelu پیگیری کنید. چنانکه اداره مهاجرین مدارک و توضیحات بیشتری از شما بخواهد، در باره آن دراین سرور برای شما پیغام می آید. اگر مدارک درخواست شده را بموقع ارسال نکنید، ممکن است که به درخواست شما جواب منفی داده شود. در صورتیکه درمورد درخواست شما تصمیم گیری شود، در باره آن به شما اطلاع داده می شود.

اگرنمی توانید یا بلد نیستید که درخواست خود را بصورت الکترونیکی انجام دهید، می توانید تابعیت خود را با تکمیل برگه کاغذی مربوط به آن نیز درخواست کنید. برگه درخواست را از وب سایت اداره مهاجرت پرینت کنید و آن را تکمیل کنید. برگه درخواست تکمیل شده همراه با مدارک پیوست آن را شخصا به مرکز خدمات اداره مهاجرت ببرید.

اطلاعات بیشتر درباره درخواست تابعیت و مسائل دیگر مربوط به آن را می توانید از سایتهای اینترنتی اداره کل امور مهاجرین دریافت کنید.

تابعیت فنلاند با اجازه اقامت فنلاند فرق داشته و دو موضوع متفاوت هستند. اگر بزودی قصد مهاجرت به فنلاند را دارید، برای مطالعه بیشتر در این خصوص به InfoFinland و مهاجرت به فنلاند مراجعه کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردMaahanmuuttovirasto

تابعیت کودک