به محتویات منتقل شوید
Hätätilanteet

شرایط اضطراری

منتشر شده30.09.2022
شماره تلفن مخصوص شرایط اضطراری و اورژانس (hätänumero) در فنلاند 112 است. در شرایط اضطراری و فوری هنگامی که جان، سلامتی، اموال یا محیط اطراف شما در خطر باشد، با شماره تلفن اضطراری تماس بگیرید.

حتی اگر دارای اقامت فنلاندنباشید، می توانید در شرایط اضطراری خدمات درمانی دریافت کنید. هزینه های درمانی، پس از ارائه خدمات درمانی، از شما گرفته میشود.

بعنوان مثال در شرایط زیر باید با این شماره اورژانس112 تماس بگیرید:

 • در حادثه تصادف اتومبیل (auto-onnettomuus) بوده اید و یا شاهد چنین حادثه ای هستید
 • کسی دچار خطر جانی (hengenvaara) می باشد
 • متوجه شروع آتش سوزی (tulipalo) شده اید
 • به کمک فوری پلیس نیاز دارید
 • متوجه می شوید که در جایی دزدی شده است

اگر موضوع شما فوری نیست، با شماره اورژانس تماس نگیرید. در موارد عادی بیماری، به شماره اورژانس زنگ نزنید. همچنین اگر می خواهید از پلیس (poliisi) درباره صدور مجوزها سئوال کنید نیز به این شماره تلفن نکنید. به خاطر یک تماس تلفنی بیخودی، ممکن است که ارسال کمک به یک مورد جدی و اضطرازی به تاخیر بیافتد. اگر به شیوه ای غلط از این امکان استفاده کنید، ممکن است که جریمه شوید.

مسئول مرکز اورژانس تلفن جواب می دهد. او از شما چند سئوال می پرسد و نیاز به کمک شما را ارزیابی میکند. سپس کمک ارسال می کند. کارمند مذکور همچنین شما را راهنمایی می کند که چه کارهایی انجام دهید. او خط تلفن را به جای دیگری وصل نمی کند، بنابراین با دقت به سئوالات او جواب دهید.

زمانیکه به شماره اورژانس زنگ می زنید، می توانید فنلاندی یا سوئدی حرف بزنید. می توانید از مسئول سئوال کنید که آیا او می تواند به زبان انگلیسی صحبت کند ولی در این باره هیچگونه اطمینانی وجود ندارد. اگر نیاز باشد، مرکز اورژانس در مورد خدمات ترجمه به شما کمک میکند.

از هر تلفنی می توانید به طور رایگان با شماره اورژانس تماس بگیرید. برای تماس نیازی به گرفتن کد یا پیش شماره نمی باشد. حتی اگر دارای خط تلفن خارج کشوری هم باشید، با این حال می توانید بدون گرفتن هیچ پیش شماره ای، به شماره اورژانس تلفن کنید. شماره اورژانس 112 در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعال است.

اگر اپلیکیشن رایگان 112 Suomi را بر روی تلفن خود نصب کرده باشید، در اینصورت لازم نیست حتما بتوانید موقعیت مکانی خود را اطلاع دهید. اگر از طریق این اپلیکیشن با مرکز امدادرسانی تماس بگیرید، کارمند این مرکز موقعیت مکانی شما را می بیند. می توانید این اپلیکیشن را از اپ مارکت ها گرفته و نصب کنید.

زمانی که به شماره اورژانس 112 تلفن میکنید:

 • نام خود را بگویید
 • بگویید که چه اتفاقی افتاده است
 • آدرس دقیق و نام شهرستان خود را بگویید
 • به سئوالات مسئول مرکز اورژانس جواب دهید
 • دستورالعمل های داده شده را اجرا کنید
 • تا به شما اجازه داده نشده، تلفن را قطع نکنید

اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن اورژانس را می توانید از سایتهای اینترنتی مرکز اورژانس (Hätäkeskuslaitos)، دریافت کنید.

اگر می خواهید درباره صدور مجوزها توسط پلیس، دستورات مربوط به وسایط نقلیه و یا پیشروی تحقیقات پلیس درباره جرم صورت گرفته سئوال کنید، با شماره تلفن خود پلیس در اوقات اداری تماس بگیرید.

اگرنسبت به مسموم شدن کسی شک دارید، می توانید از مرکز ارائه اطلاعات درباره مسمومیت (Myrkytystietokeskus) راهنمایی بگیرید. خدمات تلفنی این مرکز به طور شبانه روزی و 24 ساعته می باشد. شماره تلفن این مرکز (09)471977 است.