به محتویات منتقل شوید
Lääkkeet

داروهـا

منتشر شده17.07.2024
در فنلاند دارو را می توان فقط از داروخانه خریداری کرد. داروهای معمولی که اصطلاحاُ داروهای خود درمانی (itsehoitolääke) نامیده می شوند را می توانید بدون داشتن نسخه پزشک، خریداری کنید. به هر حال برای خرید خیلی از داروهای دیگر نیاز به نسخه پزشک است. مثلا آنتی بیوتیکها از جمله داروهایی هستند که فقط با نسخه می توان خرید.

نسخه توسط پزشک نوشته می شود. برخی از پرستاران نیز حق تجویز بعضی از داروها را دارند.

اگر مبتلا به بیماری دراز مدتی هستید، زمانی که نزد پزشک می روید، نسخه های قبلی خود را بهمراه داشته باشید. باین ترتیب او می تواند نسخه جدید را با توجه به داروهای شما بنویسد.

تاریخ اعتبار نسخه معمولاً تا دو سال پس از تجویز آن می باشد. اگر دارای نسخه ای هستید که از خارج کشور گرفته اید، آن نسخه در فنلاند اعتبار ندارد. البته نسخه هایی که در یکی از کشورهای اسکاندیناوی تجویز شده اند، و نیز نسخه های اروپائی، از این قاعده مستثنی بوده و در فنلاند دارای اعتبار می باشند. نسخه اروپائی را باید جداگانه از پزشک تقاضا نمود. پرسنل خدمات بهداشتی و درمانی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا عضو حوزه اقتصادی اروپا و یا در کشور سوئیس مشغول کار بوده و حق تجویز دارو را دارند، می توانند نسخه های اروپائی تجویز نمایند.

تاریخ انقضای مصرف دارو بر روی جعبه دارو درج شده است. اگر دارویی کهنه شده باشد، نباید آن را مصرف کرد. داروهایی که تاریخ مصرف آنها به پایان رسیده است را دور نریزید، بلکه آنها را به داروخانه (apteekki) بازگردانید زیرا داروها جزو زباله های مشکل ساز بشمار میروند.

از کجا می توان دارو گرفت؟

دارو را می توان از داروخانه خرید. همچنین داروخانه های واقع در جنب فروشگاهها و مراکز خرید و شعبات داروخانه ها و سایت های اینترنتی خود داروخانه نیز، جزو خدمات داروخانه هستند. در فنلاند اجازه فروش دارو در جاهای دیگر نیست. ویتأمینها و داروهای گیاهی در مغازه ها نیز بفروش می رسند.

داروخانه ها معمولاً از صبح تا شب باز هستند. در شهرهای بزرگ ممکن است داروخانه هایی باشند که تا دیر وقت شب باز می باشند. از سایت اینترنتی اتحادیه داروسازان (Apteekkariliitto)، می توانید اطلاعات لازم درباره داروخانه های شهرستان خود و اوقات کاری آنها را بیابید.

در داروخانه ها این امکان وجود دارد که داروی تجویز شده را با داروی مشابهی که از داروی قبل ارزانتر بوده ولی دارای اثر یکسانی با آن می باشد، عوض کرد. در صورتیکه داروی مشابه ارزانتر موجود باشد، کارمند داروخانه درباره آن به مشتریان اطلاع می دهد.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردSosiaali- ja terveysministeriö

داروخانه ها

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردApteekkariliitto

اطلاعات تماس داروخانه ها

دریافت جبران هزینه دارویی از اداره بیمه بازنشستگی ملی

اگر مربوط به دایره بیمه درمانی (sairausvakuutus) فنلاند هستید، اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) بخشی از هزینه بسیاری از داروها را جبران می کند. کمک هزینه جبرانی مذکور را نمی توان برای داروهایی که بدون نسخه خریداری شده اند، دریافت کرد. کمک هزینه جبرانی هنگامی پرداخت می شود که آن بخش از مخارج دارو که خودتان باید پرداخت کنید (alkuomavastuu) به طور کامل پرداخت شده باشد، یعنی پس از آن که در طول سال تقویمی، 50 یورو داروهائی که کمک هزینه جبرانی به آنها تعلق می گیرد، خریداری شده باشد. بخشی از مخارج دارو که خود شخص باید پرداخت کند، شامل کودکان نمی شود. این بخش، در ابتدای آن سالی که 19 سالتان تمام می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

در خود داروخانه این جبران هزینه شامل حال شما خواهد شد. مبلغ جبرانی در صندوق داروخانه، از مبلغ پرداختی داروها کم می شود. این جبران هزینه را می توان بعد از خرید دارو نیز با تکمیل فرم مربوط به آن درخواست کرد. صورتحساب خرید داروها و رسیدی که از صندوق داروخانه تحویل گرفته اید را ضمیمه فرم مورد نظر نمایید.

اطلاعات بیشتر درباره اینکه چه افرادی مربوط به دایره بیمه درمانی فنلاند می باشند را از سایت اینترنتی InfoFinland و لینک تأمینات اجتماعی فنلاند، می توانید دریافت کنید.

آوردن دارو از خارج از کشور

بعضی از داروها را می توان برای استفاده شخصی خود، از خارج از کشور با خود به فنلاند آورد. البته در مورد آوردن دارو از خارج از کشور، محدودیتهایی وجود دارد. از جمله عوامل موثر بر این امر، نوع دارو و کشوری که دارو را از آنجا به فنلاند می آورید، می باشند. شما همچنین توسط نشان دادن نسخه و یا گواهی پزشکی، باید ثابت کنید که دارو مورد نظر برای استفاده شخصی خود شما است.

قبل از آوردن دارو با خود به فنلاند، محدودیتهایی موجود در این باره را برای خود روشن سازید. همچنین اگر می خواهید برای خود از خارج کشور و از طریق پست دارو سفارش دهید نیز درباره چنین محدودیتهایی اطلاعات لازم را کسب کنید.

از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا عضو حوزه اقتصادی اروپا و نیز از ایرلند شمالی می توانید آن مقدار داروئی که برای مصرف یکسال نیاز دارید، برای مصرف شخصی همراه خود بیاورید. مقدار دارویی که می توانید از طریق پست از این کشورها سفارش دهید، مقداری معادل با مصرف حداکثر سه ماه می باشد.

از کشورهایی که عضو حوزه اقتصادی اروپا نمی باشند و همچنین از ایرلند شمالی، می توانید آن مقدار دارو را برای استفاده شخصی همراه خود به فنلاند بیاورید که معادل با مصرف حداکثر سه ماه شما می باشد.‎ مطابق قانون، نمی توان از کشورهایی که هوا بیرون از حوزه اقتصادی اروپا هستند، از طریق پست دارو سفارش داد.

اگر دارویی جزء مواد مخدر به حساب آید، محدودیتهای شدیدتری در مورد آن موجود می باشد.

اگر در مورد آوردن دارویی به فنلاند، اطمینان ندارید، می توانید از گمرک (Tulli) سئوال کنید. اطلاعات بیشتر در این باره را می توانید از سایت اینترنتی بنام فیمه آ، مرکز پیشرفت کیفیت و امنیت حرفه دارو سازی
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea) و گمرک دریافت کنید.

اگر از خارج کشور دارو سفارش می دهید، نمی توانید برای آنها از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) جبران هزینه دارویی دریافت کنید.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یکسری داروخانه های اینترنتی وجود دارند که از آنها می توان به طور قانونی داروهای آزاد را که اصطلاحا داروهای مخصوص خود درمانی نامیده میشوند را بخرید. اکثریت فروشگاههای اینترنتی دارو، غیر قانونی هستند. خرید دارو از فروشگاههای غیر قانونی اینترنتی می تواند برای سلامتی خطر داشته باشد.