به محتویات منتقل شوید
Lastensuojelu

حفاظت ازکودکان

منتشر شده14.06.2022
همه کودکان از حق داشتن دوران کودکی خوب و امن برخوردار هستند. حفاظت از کودکان به این معناست که مددکاران اجتماعی شهرستانها در شرایط توام با مشکلات به کودکان و خانواده های آنها کمک می کنند. سعی می کنیم که تا قبل از بزرگ شدن زیاده از حد مشکلات، نسبت به آنها مداخله کنیم.

خدمات حفاظت از کودکان همواره آخرین راه حل ممکن می باشد. بدین مفهوم که قبل از اینکه با بخش حفاظت از کودکان تماس گرفته شود، کودک و خانواده او بعنوان مثال در مدرسه و یا در مرکز بهداشت مادر و کودک مورد کمک و حمایت قرار می گیرند.

ارتباط و تماس با دایره حفاظت از کودکان توسط ارسال گزارش به این مرکز آغاز میشود. خانواده ها می توانند مستقیما از مقامات دایره حفاظت از کودکان کمک درخواست کنند. همچنین هر شخص دیگری که نگران وضعیت سلامتی و آسایش خانواده می باشد، می تواند گزارش مبنی بر حفاظت از کودکان را انجام دهد. برای مثال آموزگار کودک می تواند با مقامات دایره حفاظت از کودکان در تماس باشد.

گاهی اوقات والدین قادر به مراقبت از سلامتی و آسایش کودکان نیستند. در چنین مواقعی جامعه بایستی در شرایط خانواده مداخله کند. مهمترین موضوع در خصوص حفاظت از کودکان، کاری است که بیشترین نفع را برای کودک دارد.

دایره حفاظت از کودکان در شرایط دشوار از خانواده ها حمایت می کند

خود کودکان نیز میتوانند مثلا در شرایطی که والدین بسیار خسته و ناتوان بوده و یا تغییرات دشواری در زندگی خانوادگی پیش آمده است، از بخش حفاظت از کودکان کمک درخواست کنند. همچنین در مواقعی که کودک یا نوجوان بعنوان مثال الکل یا مواد مخدر استفاده کند و یا مرتکب جرائمی میشود نیز دایره حفاظت از کودکان خانواده ها را مورد حمایت خود قرار می دهد.

دایره حفاظت از کودکان روشهای مختلفی برای کمک به خانواده ها دارد. قبل از هر اقدامی سعی در ارائه مراقبتهای غیر سازمانی میشود یعنی مراقبت هایی که ضمن آنها کودک در داخل خانواده زندگی میکند. مددکار اجتماعی می تواند کمکهایی را برای خانواده برنامه ریزی کرده و افرادی را جهت کمک به آنها در نظر بگیرد.

درصورت وجود خشونت در خانواده و یا سوء استفاده از مواد تخدیر کننده، مددکار اجتماعی بخش حفاظت از کودکان در این امر مداخله می کند. اگر کودک در داخل خانه از امنیت کافی برخوردار نبوده و یا شرایط دشواری در رابطه با کودک وجود داشته باشد، میتوان در رابطه با انتقال کودک به مکانی دیگر و انتقال سرپرستی او، تصمیم گرفت. البته همواره در درجه اول سعی میشود که ارائه کمکها به نحوی باشد که کودک بتواند در خانه خود سکونت کند.

فعالیت ها و سرویس های حفاظت از کودکان مبتنی بر قانون می باشد

حفاظت از کودکان مبتنی بر قوانین موجود در این رابطه و همچنین قراردادهای بین المللی می باشد. قانون حفاظت از کودکان شامل حال تمام کودکانی میشود که در فنلاند سکونت دارند. این موضوع به نوع تابعیت، دین و مذهب و یا فرهنگ آنها بستگی ندارد.