به محتویات منتقل شوید
Yrittäjän velvollisuudet

وظایف شخص صاحب شرکت

منتشر شده02.02.2023
هنگامی که فعالیت شرکت را آغاز می کنید، وظایف زیادی بر عهده دارید. شما باید از جمله شرکت خود را ثبت کنید، مالیات بدهید و برای شرکت خود خدمات حسابداری ترتیب بدهید.

کسب جواز یا اعلام دادن

در فنلاند می توان آن دسته از شیوه های امرار معاش را که اصولی و قانونی می باشند را بدون نیاز به گرفتن جواز و پروانه کسب از مقامات، در پیش گرفت. آغاز نمودن فعالیت های صنفی و تجاری ، در بعضی از موارد نیازمند گرفتن جواز بوده و یا اینکه باید مراتب امر را به اطلاع مقامات رساند.

به عنوان مثال اگر شما کسب و کار آرایشی و زیبایی راه اندازی کرده اید و یا شرکت فروش مواد غذایی دارید، محل فعالیت شما باید بازرسی شود. پیش از شروع فعالیت، از مسئولین بهداشت شهر خود تقاضای جواز و پروانه کسب نمایید.

قبل از آغاز نمودن فعالیت های صنفی و تجاری، لازم است بررسی کنید که آیا برای انجام فعالیت های شغلی خود نیاز به گرفتن جواز دارید و یا اینکه در باره شروع فعالیت صنفی و تجاری خود بایستی به مقامات اطلاع دهید. می توانید از ادارات استانی و یا سایتهای اینترنتی Yritys-Suomi درباره نیاز یا عدم نیاز جواز و پروانه کسب برای تاسیس شرکت خود، سوال کنید.

اظهار نامه ثبت شرکت

باید درباره آغاز فعالیت های صنفی و تجاری به: اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (Patentti- ja rekisterihallitus) و سازمان ثبت اسناد و املاک، اطلاع داده شود. می توانید با استفاده از همان برگه و فرم، درباره تاسیس شرکت و فعالیت تجاری خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و همچنین به اداره مالیات اطلاع دهید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردPatentti- ja rekisterihallitus

اعلام تاسیس شرکت

بیمه ها

داشتن بیمه بازنشستگی مشاغل آزاد با نام اختصاری بیمه YEL، (YEL-vakuutus) برای تاجرین و اصنافی که 68 – 18 سال سن داشته و درآمد سالانه شغل آزاد آنها حداقل 8575,45, یورو میباشد (2023)، اجباری است. بیمه بازنشستگی در مواقعی که فعالیت صنفی و تجاری شخص بدلیل ناتوانی کاری و یا کهولت وی به پایان می رسد، هزینه های امرار معاش او را تامین کرده و پس از مرگ شخص به خانواده وی کمک هزینه بازنشستگی خانواده را پرداخت می کند. بیمه های بازنشستگی را می توان از شرکتهای بیمه و یا از صندوق بازنشستگی (eläkekassa) دریافت کرد. سعی کنید که نهایتا پس از گذشت شش ماه از شروع فعالیت صنفی و تجاری خود، بیمه بازنشستگی بگیرید. اشخاصی که به تازگی فعالیت تجاری خود را شروع کرده اند، در طی چهار سال اول آغاز فعالیت کاریشان 22 درصد تخفیف از پرداختی های بازنشستگی شان میگیرند.

مبلغ بیمه های پرداختی و مقدار بازنشستگی بسته به درآمد کاری (työtulo) شرکت فرق می کنند. مقدار درآمد کاری، بر روی کمک هزینه هایی که به نسبت حقوق محاسبه می شوند (ansiosidonnainen etuus) ، از قبیل مقدار کمک هزینه بیماری، تاثیر می گذارد.

چنانکه افرادی در شرکت یا محل کسب شما برای شما کار می کنند، باید مراقب کمک هزینه های بازنشستگی و بیکاری (eläke- ja työttömyysturvamaksu) و همچنین کمک هزینه های اجتماعی (sosiaaliturvamaksu) آنها باشید. باید برای کارکنان خود بیمه بازنشستگی (TyEL-vakuutus) و همچنین بیمه حوادث غیر مترقبه را که شامل بیمه عمر گروهی و بیمه بیکاری می باشد را بگیرید. شخص کارفرما همزمان با کسر کردن درصد مالیاتی، حق تأمین اجتماعی را نیز از حقوق کارکنان خود کسر کرده و به مامور مالیاتی پرداخت می کند.

در مورد برخی از حرفه ها و مشاغل علاوه بر این بیمه ها داشتن بیمه های اجباری دیگر نیز لازم می باشد. بعلاوه شما می توانید به انواع دیگر بیمه ها که اختیاری می باشند نیز فکر کنید، مانند بیمه حوادث غیر مترقبه برای دارندگان مشاغل آزاد.

امور حسابداری

در فنلاند، تمامی شرکتهای تجاری و محلهای کسب آزاد، موظف به رسیدگی به امور حسابداری خود می باشند.

اگر نمیخواهید که شخصا به حسابهای خود رسیدگی کنید، می توانید به حسابدار اداره حسابداری و حسابرسی حقوق پرداخت کنید که به امور حسابداری شما رسیدگی کند. در فنلاند بسیاری از شرکتها از خدمات اداره حسابداری و حسابرسی استفاده می کنند.

مالیات

نوع شرکت بر چگونگی تعلق گیری مالیات، تاثیر می گذارد. زمانی که نوع شرکت را انتخاب می کنید بهتر است که به این موضوع توجه داشته باشید.

شخصی که تازه کسب و کار آزاد و فعالیت تجاری خود را آغاز کرده است می تواند مراتب را به مرکزثبت پیش پرداختهای مالیاتی در اداره مالیات اعلام کند. اعلام این موضوع به مرکزثبت پیش پرداختهای مالیاتی توسط همان برگه ای صورت میگیرد که بوسیله آن درباره اظهار نامه تاسیس شرکت (yrityksen perustamisilmoitus) اطلاع داده می شود. چنانکه شرکت شما جزو شرکتهای موجود در فهرست مرکز ثبت پیش پرداختهای مالیاتی میباشد، می توانید بدون کسر کردن مالیات، برای مشتریان خود صورتحساب صادر کنید.

کسر مالیات از درآمد خالصی که برای شرکت یا صاحب شرکت پس از کم شدن تمامی مخارج و مصارف شرکت از فروش، باقی می ماند، صورت می گیرد. پرداخت مالیات شرکت قبلا و بر اساس تخمین های صورت گرفته از مقدار درآمد، می باشد. تخمین آن بر اساس آن مقدار از درآمد سال قبل که به آن مالیات تعلق گرفته، صورت میگیرد. در مورد محل کسب و یا شرکت تجاری که تازه فعالیت خود را شروع کرده است، شخص کاسب و یا تاجر باید مقدار درآمد خود را که مالیات به آن تعلق میگیرد را تخمین زده و به مامور مالیاتی اطلاع دهد.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده (arvonlisävero)، مالیات کالاهای مصرفی است که در فنلاند تقریباً به تمام کالاهای مصرفی و خدمات تعلق میگیرد. کاسبان و تاجرانی که در فنلاند به فروش کالاها و خدمات می پردازند، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. چنانکه در آمد حاصل از فروش کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از 15000 یورو در سال باشد، لازم نیست که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. نوع شرکت تجاری تاثیری بر مقدار مالیات بر ارزش افزوده ندارد. ولی مقدار مالیات بر ارزش افزوده در مورد محصولات مختلف متفاوت میباشد.

سیستم ثبت درآمد

سیستم ثبت درآمد یک پایگاه داده هاست که کارفرمایان حقوق ها و دستمزدهایی که به کارگران و کارمندان خود پرداخت کرده اند را به آن اطلاع می دهند. این اطلاع باید حداکثر پنج روز پس از پرداخت حقوق یا دستمزد انجام شود. اطلاعات باید در شکل الکترونیکی به سیستم ثبت درآمد ارسال گردد:

  • مستقیماً از طریق سیستم پرداخت حقوق و دستمزد، در صورتی که این سیستم ارتباط تکنیکی با سیستم ثبت درآمد دارد؛ یا
  • در خدمات مراجعه سیستم ثبت درآمد که با استفاده از مشخصات کاربری بانک اینترنتی یا ابزار شناسایی الکترونیکی دیگر می توان به آن دسترسی داشت.

اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد را می توان فقط در شرایط ویژه بوسیله فرم های کاغذی اطلاع داد. اطلاعات بیشتر در مورد سیستم ثبت درآمد و دادن اطلاعات به این سیستم را از صفحات سیستم ثبت درآمد مطالعه نمائید.

آموزش و آشناسازی کارکنان و امنیت کار

بعنوان صاحب محل کسب و یا شرکت، شما دارای مسئولیت آموزش و آشنا ساختن کارمندان خود به وظایف کاریشان می باشید. کارفرما باید کارمندان خود را به شرایط محل کاری و روشهای درست انجام کار آشنا سازد. کارفرما همچنین موظف است که مراقب امنیت و سلامت کارمندان خود در محل کار باشد. شخص کارفرما باید برنامه عملکرد در مورد حفاظت کاری (työsuojelun toimintaohjelma) را تنظیم کند که در آن ریسک ها و خطراتی که برای سلامتی و امنیت افراد در محل کار و یا ضمن انجام کار موجود می باشند، ذکر شده باشد و همچنین توضیح داده شده باشد که چگونه می توان در محل کار از این خطرات دوری کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کار به عنوان کارفرما، به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه حقوق و وظایف کارفرمایان مراجعه نمایید.