به محتویات منتقل شوید
EU-kansalaiset

اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا

منتشر شده02.07.2024
در صورتی که تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید، برای فنلاند نیازی به اجازه اقامت ندارید. درصورتی‌که قصد دارید بیشتر از سه ماه در فنلاند سکونت داشته باشید، باید حق اقامت خود را به ثبت برسانید.

این موضوع شامل اتباع کشور سوئیس و لیختن‌اشتاین هم می شود. اگر دارای کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر هستید، می توانید به فنلاند بیایید. شما نیز همانند اتباع فنلاندی، از حق انجام کار، انجام فعالیتهای صنفی و تجاری و انجام تعطیلات، برخوردار می باشید. تأمین هزینه های امرار معاش شما در فنلاند، بر عهده خود شماست.

می توانید حداکثر تا سه ماه بدون ثبت حق اقامت خود در فنلاند به طور پیوسته اقامت داشته باشید. در صورتی که بخواهید در فنلاند بمانید و خود را به عنوان ساکن فنلاند ثبت کنید، باید کار یا شرکت فعال، محل تحصیل، پیوند خانوادگی طولانی یا دارایی کافی داشته باشید.

در صورتی که قصد دارید بیش از سه ماه در فنلاند زندگی کنید، باید از اداره مهاجرت (Maahanmuuttovirasto) درخواست ثبت حق اقامت تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نمایید. این تقاضا باید نهایتاً سه ماه بعد از تاریخ ورود به کشور انجام شود. اگر تابع یکی از کشورهای نوردیک (ایسلند، نروژ، سوئد و دانمارک) هستید، کافی است که اطلاعات خود را در اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس (Digi- ja väestötietovirasto) ثبت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحاتبه ثبت رساندن حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتباع یکی از کشورهای شمال اروپا در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

در صورتی که محل اقامت ثابت شما حداقل به مدت یک سال در فنلاند خواهد بود و می خواهید حق اقامت در یکی از شهرهای فنلاند را دریافت کنید، نقل مکان خود را به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس (Digi- ja väestötietovirasto) اطلاع دهید. اگر شما دارای اقامت (kotikunta) در فنلاند هستید، حق استفاده از خدمات شهر محل اقامت خود را دارید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه‌ شهروندی در فنلانددر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

در صورتی که قصد دارید کمتر از یک سال در فنلاند زندگی کنید و یا نمی خواهید اقامت خود را در یک شهر ثبت کنید، می توانید درخواست ثبت موقتی آدرس در سیستم اطلاعات نفوس را انجام دهید.

مطالعه بیشتر در این باره با مراجعه به InfoFinlandثبت شدن به عنوان ساکن.

اگر اقامت بی وقفه شما در فنلاند کمتر از سه ماه بوده باشد، در اینصورت لازم نیست درخواست ثبت شدن حق اقامت خود را بنمایید. مبدا محاسبه سه ماه از زمان خروج شما از مرز فنلاند آغاز میشود.

آمدن به فنلاند برای انجام کار

 • شما به عنوان تبعه یکی از کشورهای اروپا، نیازی به داشتن اجازه کار در فنلاند ندارید. به محض این که وارد کشور شوید حق انجام کار را دارید.
 • از نزدیک ترین اداره مالیات، کارت مالیاتی دریافت کنید و آن را به کارفرمای خود تحویل دهید. کارفرمای شما برای پرداخت حقوق و مالیات، به آن نیاز دارد.
 • به شماره شناسایی شخصی فنلاندی نیاز خواهید داشت. شماره شناسایی را از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس (Digi- ja väestötietovirasto) و یا اداره مالیات دریافت کنید. کارت شناسایی و گذرنامه معتبر و قرارداد کار همراه خود داشته باشید.
 • اگر طول مدت اشتغال به کار شما در فنلاند بیشتر از 3 ماه است، حق اقامت خود را از طریق خدمات Enter Finland متعلق به اداره مهاجرت یا با مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات اداره مهاجرت، به ثبت برسانید.

شماره شناسایی

اگر از خارج کشور جهت انجام کار به فنلاند می آیید، نیاز به شماره شناسایی (henkilötunnus) فنلاندی دارید. شماره شناسایی را می توان از این ادارات دریافت کرد:

 • اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس،
 • از بعضی از دفاتر مالیات و یا
 • اداره مهاجرت، همزمان با ثبت حق اقامت تبعه یکی از کشورهای اتحادیه اروپا.

در صورتی که از اداره مهاجرت یا اداره مالیات شماره شناسایی دریافت کرده اید، ولی می خواهید که آدرس و اطلاعات روابط خانوادگی شما ثبت شود، باید از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس نسبت به ثبت این اطلاعات درخواست کنید.

مطالعه بیشتر در این باره با مراجعه به InfoFinland ثبت نام برای سکونت.

کارت مالیاتی و شماره مالیاتی

کلیه افرادی که در فنلاند اشتغال به کار دارند باید کارت مالیاتی (verokortti) داشته باشند. در صورتی که در رشته ساختمانی کار می کنید، به شماره مالیاتی هم نیاز دارید. کارت مالیاتی و شماره مالیاتی را می توانید از اداره مالیات دریافت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه کارت مالیاتی مراجعه کنید.

درخواست کار در فنلاند

اگر تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید می توانید برای مدت زمانی مناسب جهت درخواست کار به فنلاند بیایید.

فقط بر اساس درخواست کار نمی توانید بعنوان ساکن ثبت نام کرده و یا درخواست ثبت حق اقامت خود را بنمایید. برای اینکه بتوانید جهت سکونت در فنلاند بمانید، شما بایستی دارای محل کار بوده و یا یکی از دلایل فوق الذکر را داشته باشید و همچنین وضعیت مالی و دارایی شما کفاف زندگی شما را بدهد.

اگر شما در وطن خود حق دریافت کمک هزینه بیکاری را دارید، در فنلاند نیز می توان بطور موقتی این کمک هزینه را به شما پرداخت کرد. توسط تکمیل فرم E303 و یا U2 می توانید درخواست کنید که کمک هزینه بیکاری شما در فنلاند به شما پرداخت شود. این فرم ها را می توانید از کارمندان اداره کار کشور خود دریافت کنید.

در صورتی که برای درخواست کار به فنلاند می آیید، معمولاً نمی توانید از فنلاند کمک هزینه بیکاری دریافت کنید.

مطالعه بیشتر در این باره با مراجعه به InfoFinlandکار در فنلاند

 

دفترچه راهنمای اشتغال در فنلاند

در صفحات Suomi.fi دفترچه راهنمای اشتغال برای اشخاصی که به فنلاند مهاجرت می کنند، وجود دارد. در این دفترچه راهنما گفته شده هنگام مهاجرت به فنلاند برای کار، چه اموری را باید انجام داد.

آمدن به فنلاند جهت انجام فعالیت های صنفی و تجاری

 • در صورتی که دارای محل سکونت ثابت در یکی از کشورهای حوزه اقتصادی اروپا (ETA) هستید، می توانید به عنوان فرد دارای تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در فنلاند شرکت تاسیس کنید. شرکت خارجی هم می تواند در فنلاند فعالیت شرکتی را شروع کند.
 • برای راه اندازی شرکت، در دفتر ثبت تجاری هیئت ثبت اختراعات (Patentti- ja rekisterihallitus) و اداره مالیات، تأسیس شرکت را اعلام کنید.
 • اگر مدت اقامت شما در فنلاند بیشتر از 3 ماه طول می کشد، حق اقامت خود را از طریق خدمات Enter Finland متعلق به اداره مهاجرت و یا با مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات اداره مهاجرت، به ثبت برسانید.

اظهارنامه ثبت شرکت

هنگامی که برای اولین بار شرکت خود را به ثبت می رسانید، شما بایستی اظهارنامه ثبت شرکت (perustamisilmoitus) را تکمیل و به همراه مدارک پیوستی مورد نیاز ارسال کنید. اطلاعات مربوط به شرکت را می توانید به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی (Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri) و اداره مالیات (Verohallinto) با استفاده از یک برگه مشترک به نام فرم-Y اطلاع دهید. در ضمیمه اظهارنامه ثبت شرکت ممکن است نیاز به ارائه مدارک فنلاندی مربوط به تأسیس شرکت و صادره توسط مقامات دولتی نیز باشید.

مطالعه بیشتر در این باره با مراجعه بهInfoFinland تأسیس شرکت در فنلاند.

مهاجرت به فنلاند برای تحصیل

 • شما می توانید به عنوان تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، درخواست تحصیل در آموزشگاهی که در فنلاند قابل پذیرش است بکنید.
 • اگر تحصیل شما در فنلاند بیشتر از 3 ماه طول می کشد، حق اقامت خود را از طریق خدمات Enter Finland متعلق به اداره مهاجرت و یا با مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات اداره مهاجرت، به ثبت برسانید.

اگر اقامت بی وقفه شما در فنلاند کمتر از سه ماه بوده باشد، در اینصورت لازم نیست درخواست ثبت شدن حق اقامت خود را بنمایید. مبدا محاسبه سه ماه از زمان خروج شما از مرز فنلاند آغاز میشود. این قانون بعنوان مثال شامل حال دانشجوهای جابجایی می باشد که یک دوره از تحصیلات خود را (مثلا چهار ماه) در فنلاند انجام می دهند. اگر بینابین از فنلاند خارج می شوید و برای یک دوره سه ماهه بدون وقفه در داخل فنلاند نمی مانید، در اینصورت نیازی به درخواست ثبت حق اقامت خود را ندارید. در این صورت شماره شناسایی فنلاندی را برای خود درخواست کنید و آدرس خود را به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاع دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت InfoFinland و صفحه دانشجوی خارجی در فنلاند مراجعه کنید.

عضو خانواده در فنلاند

 • اگر از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید و برای زندگی با عضو خانواده خود به فنلاند مهاجرت می کنید، باید از طریق خدمات Enter Finland متعلق به اداره مهاجرت و یا با مراجعه به مرکز خدمات اداره مهاجرت، درخواست ثبت حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس پیوندهای خانوادگی، انجام دهید.
 • اگر از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیستید ولی عضو خانواده شما که ساکن فنلاند است، یا تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد، به کارت اقامت مخصوص اعضای خانواده اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نیاز دارید. این کارت را از طریق خدمات Enter Finland متعلق به اداره مهاجرت و یا با مراجعه به مرکز خدمات اداره مهاجرت، درخواست کنید.

افراد زیر عضو خانواده و یا بستگان دیگر شما محسوب میشوند:

 • همسرانی که ازدواج رسمی کرده اند
 • همسر فاقد ازدواج رسمی، که حداقل بمدت دو سال با او زندگی کرده اید و یا با او دارای فرزند تحت سرپرستی مشترک می باشید.
 • فرزند یا نوه تحت سرپرستی شما که دارای سن کمتر از 21 سال می باشد
 • فرزند یا نوه تحت سرپرستی همسر رسمی شما که دارای سن کمتر از 21 سال می باشد
 • والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ تحت سرپرستی شما
 • والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ تحت سرپرستی همسر رسمی شما
 • والدین بچه های دارای سن کمتر از 21 سال

در صورتی که نسبت خویشاوندی دیگری دارید، مدارک زیر را به درخواست پیوست کنید:

 • گواهی در مورد این که به شخصی نیاز دارید که از شما مراقبت کند، مثلاً مدرک مربوط به وضعیت سلامت، نیاز به کمک و همچنین مدرکی در ارتباط با حمایت مالی خویشاوند شما. علاوه بر این، می توانید مدرکی در مورد زندگی کردن مشترک با خویشاوند خود در کشورتان ارائه کنید.
 • مدرکی در مورد روابط خانوادگی (مدارکی که صادره از کشورهای نوردیک و اتحادیه اروپا نیستند، باید قانونی شوند).

همچنین برای کودکانی که در فنلاند بدنیا می آیند و تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، لیختن اشتاین و یا سوئیس را دریافت می کنند نیز بایستی درخواست ثبت حق اقامت را نمود. درخواست ثبت اقامت را بایستی در طول سه ماه اول بعد از تولد کودک انجام داد.

برای مطالعه بیشتر در این باره به سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید، صفحه: هنگامی که کودک در فنلاند متولد می شود.

زمانی که بر اساس پیوندهای خانوادگی به فنلاند مهاجرت می کنید شما دارای حق نامحدود انجام کار و حق انجام تحصیل در فنلاند می باشید.

اقامت کوتاه مدت در فنلاند

اگر از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشید و دارای پاسپورت و کارت شناسایی بوده و ممنوع الورود به کشور نیستید، در اینصورت می توانید وارد فنلاند شوید.

اگر بطور موقت در فنلاند اقامت دارید می توانید شماره شناسایی فنلاندی را چنانکه بعنوان مثال برای انجام کار به آن نیاز دارید، دریافت کنید. می توانید شماره شناسایی شخصی را دریافت کرده و همزمان سکونت موقت خود را در نزدیکترین محل خدمات اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس (Digi- ja väestötietovirasto) و یا در اداره مالیات به ثبت برسانید. کارت شناسایی و پاسپورت دارای اعتبار بهمراه خود داشته باشید.

اگر اقامت موقت شما بطور بی وقفه بیشتر از سه ماه بطول می انجامد، در اینصورت به گواهی مربوط به ثبت حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز نیاز دارید.

مطالعه بیشتر در این باره از : به ثبت رساندن حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا.

اگر بطور موقت در فنلاند سکونت دارید، نام شما بعنوان شهروند در فنلاند ثبت نخواهد شد و علاوه بر این شما از همان حقوقی که افراد دارای سکونت ثابت در فنلاند از آن برخوردارند، برخوردار نخواهید بود.

مسافرت در داخل فنلاند

اگر تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، لیختن اشتاین و یا سوئیس هستید و برای مدت زمانی کوتاه قصد سفر به فنلاند را بعنوان مثال برای گذراندن تعطیلات، سفر تجاری و یا آمدن به نزد خویشاوندان خود دارید، در اینصورت به ویزا نیاز ندارید. اگر دارای کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر هستید، می توانید به فنلاند بیایید.

اگر در حال سفر در داخل فنلاند هستید و شرایط مشکلی برای شما پیش می آید، با کشور خود تماس بگیرید. کنسولگری کشور شما می تواند به شما در مواقعی که سانحه یا تصادفی برای شما پیش آمده است، بیمار شده اید و یا قربانی جرم واقع شده اید، کمک کند. در صورتیکه پاسپورت شما گم شده و یا دزدیده شده باشد نیز کنسولگری می تواند برای شما پاسپورت جدید صادر کند.

اطلاعات محلی