به محتویات منتقل شوید
Suomen ja ruotsin kieli Vaasassa

زبان فنلاندی و سوئدی در واسا (Vaasa)

منتشر شده12.12.2022

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

زبان فنلاندی و سوئدی در واسا

در فنلاند دو زبان رسمی وجود دارد: فنلاندی و سوئدی. درواسا ، هر دو زبان در مدارس ، مغازه ها و محل کار صحبت می شود.

شما می توانید زبان فنلاندی یا سوئدی را در دوره آموزش یک پارچه سازی و یا به طور مستقل مطالعه کنید. آموزش یک پارچه سازی برای مهاجران بزرگ سال که تحت پوشش قانون یک پارچه سازی قرار دارند ، ارائه می شود. آموزش یک پارچه سازی برای کارجویان بیکار در نظر گرفته شده است. این آموزش حدود یک سال طول می انجامد و رایگان است. برنامه های آموزشی یک پارچه سازی را از طریق اداره کار TE انجام میشود. جهت این کار با اداره کار در تماس باشید.

همچنین می توانید زبان فنلاندی یا سوئدی را به طور مستقل مطالعه کنید. می توانید خودتان برای دوره اقدام کنید و هزینه دوره را بپردازید. دوره های زبان داوطلبانه توسط موسسات آموزشی زیر برگزار می شود ، از جمله:

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردVaasan Kesäyliopisto

دوره های زبان

می توانید در مورد دوره های زبان در واسا ، گروه های آموزش زبان رایگان و راهنمایی برای یادگیری مستقل زبان ازطریق دفتر خوش امدگویی Welcome Officeبیشتر بدانید.

:همچنین می توانید بصورت آنلاین به طور مستقل زبان فنلاندی را مطالعه کنید

زبان فنلاندی در اینترنت

بیشتر بخوانید: آموختن زبان فنلاندی

مدارک زبان عمومی

در واسا ، می توانید مدرک زبان عمومی را به زبان فنلاندی و سوئدی تکمیل کنید. وب سایت هیئت آموزشی دارای یک موتور جستجو است که به شما امکان می دهد بررسی کنید که کجا و چه زمانی می توانید مدرک خود را تکمیل کنید.

بیشتر بخوانید: مدرک رسمی زبان