به محتویات منتقل شوید
Terveys Helsingissä

سلامتی در هلسینکی

منتشر شده20.02.2024
در هلسینکی خدمات بهداشتی عمومی و خصوصی گسترده ای وجود دارد. در صورتی که شهر محل اقامت شما هلسینکی است، بر اساس آدرس خود دارای درمانگاه قابل اعتماد خود هستید.

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

خدمات درمانی در هلسینکی

در صورت وجود وضعیت اضطراری فوری، با شماره تلفن اضطراری 112 تماس بگیرید. مثلاً هنگامی که تصادف جدی اتفاق می افتد و یا کسی دچار حادثه پزشکی می شود، به شماره تلفن اضطراری تلفن کنید. در صورتی که وضعیت اضطراری وجود ندارد به شماره تلفن اضطراری تلفن نکنید.

اگر شما دارای حق اقامتهلسینکی می باشید، می توانید از خدمات درمانی عمومی استفاده کنید. خدمات درمانی عمومی توسط درمانگاه ها، دندانپزشکی ها، مراکز بهداشت و بیمارستانها ارائه داده میشوند.

اگر شما حق استفاده از خدمات درمانی عمومی را ندارید، می توانید از مراکز پزشکان خصوصی درخواست کمک کنید. در مراکز پزشکان خصوصی، پرداخت تمام هزینه ها برعهده خود شما میباشد.

در صورتی که نیاز به اطلاعات در مورد خدمات بهداشت و درمان دارید، می توانید به مشاورت بهداشت تلفن کنید: (09) 310 100 23

با تماس با این شماره تلفن می توانید راهنمایی های لازم را نیز برای درمان بیماری خود دریافت کنید. می توانید به زبان های فنلاندی، سوئدی و یا انگلیسی صحبت کنید.

در این باره بیشتر بخوانید:خدمات درمانی فنلاند.

هنگامی که با درمانگاه (terveysasema) تماس می گیرید، ابتدا پرستار وضعیت شما را مورد ارزیابی قرار می دهد. بر اساس این ارزیابی به شما نزد پزشک، پرستار سلامت عمومی و یا پرستار وقت داده می شود.

ساعات کار درمانگاه ها روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 16.00-8.00 می باشد. در صورتی که در همان روز به معالجه نیاز دارید، صبح به محض این که درمانگاه شروع به کار می کند با درمانگاه تماس بگیرید.

مشخصات تماس درمانگاه ها در صفحات اینترنتی شهر هلسینکی وجود دارد.

خدمات بهداشتی و درمانی خصوصی

حتی اگر حق استفاده از خدمات بهداشت و درمان عمومی را در فنلاند نداشته باشید نیز می توانید از مراکز درمانی خصوصی استفاده کنید. در مراکز درمانی خصوصی شما باید همه هزینه ها را خودتان پرداخت کنید.

داروها

در صفحات داروهـا سایت InfoFinland اطلاعاتی در مورد خرید دارو وجود دارد.

درمان و معالجه اشخاص بدون مدرک

منظور از شخص بدون مدرک مهاجری است که اجازه اقامت ندارد و یا مهاجری است که فاقد بیمه درمانی می باشد.

مهاجرین بدون مدرک حق دارند در هلسینکی از خدمات بهداشت و درمان عمومی، معالجه فوری و ضروری دریافت کنند. اشخاص زیر سن 18 سال و زنان باردار حق دارند تمام خدمات بهداشت و درمان که دیگر ساکنین هلسینکی دریافت می کنند را دریافت نمایند.

در صورتی که به خدمات پزشکی و بهداشتی یا به خدمات اجتماعی نیاز دارید، با مرکز بهداشت و رفاه کالاساتاما (Kalasatama) تماس بگیرید.

مرکز بهداشت و رفاه کالاساتاما (Kalasatama)

Työpajankatu 14 A

تلفن.50333 310 9 358+

کلینیک گلوبال هلسینکی (Helsingin Global Clinic) به افرادی که بدون مدرک لازم و به طور غیر قانونی در کشور اقامت دارند، مشاوره بهداشتی ارائه می‌دهد، شماره تلفن: 47 45 977 044

درمانگاه کشیک

درمانگاه های در شب و ایام آخر هفته تعطیل هستند. در صورتی که در شب و ایام آخر هفته به درمان فوری نیاز دارید، با کشیک (päivystys) تماس بگیرید.

پیش از مراجعه به بخش اورژانس، با شماره تلفن 117 116 که شماره ضروری خدمات رایگان پزشکی است تماس بگیرید. شماره ضروری پزشکی (Päivystysapu) طی ٢٤ ساعت شبانه‌روز خدمات ارائه می‌دهد.

چنانچه در شرق هلسینکی، شمال شرقی هلسینکی، شمال غربی هلسینکی یا شمال هلسینکی زندگی می کنید، کشیک درمانگاه در بیمارستان مالمی (Malmi) می باشد.

بیمارستان مالمی (Malmi)

Talvelantie 6, J-porras

شماره تلفن:117 116 / 6611 310 (09)

چنانچه در جنوب هلسینکی، مرکز هلسینکی یا غرب هلسینکی زندگی می کنید، کشیک درمانگاه در بیمارستان هارتمان (Haartman) می باشد.

بیمارستان هارتمان (Haartman)

Haartmaninkatu 4

ساختمان 12

شماره تلفن: 117 116 / 5018 310 (09)

سلامتی کودکان

سلامتی و رشد و نمو کودکان زیر سن مدرسه در مرکز مشاورت بهداشت کودکان (neuvola) دنبال می شود. در هلسینکی می توانید در صورتی که کارت کلا (Kela) داشته باشید، ارباب رجوع مرکز مشاورت بهداشت کودکان شوید. می توانید در درمانگاه خودتان برای مرکز مشاورت بهداشت کودکان وقت بگیرید.

سلامت و بهداشت کودکانی که مدرسه می روند بر عهده پرستار مدرسه است. اطلاعات بیشتر را می توانید از مدرسه دریافت کنید.

در صورتی که فرزندتان به طور ناگهانی بیمار شد، با درمانگاه خود تماس بگیرید. صبح به محض این که درمانگاه شروع به کار می کند با درمانگاه تماس بگیرید. ساعات کار درمانگاه ها روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 16.00-8.00 می باشد.

در صورتی که درمانگاه تعطیل است، با کشیک بیمارستان کودکان تماس بگیرید. در کشیک فقط مواردی مورد معالجه قرار می گیرند که به کمک فوری نیاز دارند.

بیمارستان کودکان(Uusi lastensairaala)

Stenbäckinkatu 9

شماره تلفن:23 100 87 (09)

.در این زمینه بیشتر بخوانید: بهداشت و سلامتی کودک

مسایل درمانی مربوط به دندان

خدمات دندانپزشکی عمومی

شماره تلفن رزرو وقت خدمات دندانپزشکی هلسینکی 51400 310 (09) است. می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 15-7 با رزرو وقت تماس بگیرید. در صورتی که به درمان فوری نیاز دارید، صبح اول وقت با رزرو وقت تماس بگیرید.

در صورتی که در شب و یا در روزهای تعطیلات آخر هفته نیازی فوری به دندانپزشک دارید، به کشیک تلفن کنید. شماره تلفن 71110 471 (09).

دنداپزشکی خصوصی

در هلسینکی دندانپزشک های خصوصی زیادی فعالیت می کنند. حتی اگر حق استفاده از خدمات بهداشت و درمان عمومی را نداشته باشید نیز می توانید از دندانپزشک های خصوصی استفاده کنید. خدمات دندانپزشکی خصوصی از خدمات دندانپزشکی عمومی گرانتر است.

.در این زمینه بیشتر بخوانید: مراقبت از دندانها

سلامتی روحی و روانی

در صورتی که به خدمات بهداشت روانی احتیاج دارید، با درمانگاه (terveysasema) خود تماس بگیرید. در صورت نیاز پزشک درمانگاه شما را به کلینیک روانی ارجاع می دهد.

موسسه بهداشت روانی فنلاند (Suomen Mielenterveysseura) برای مهاجرین ساکن هلسینکی و حومه در مواقع بحرانی پذیرش دارد. در این پذیرش ها به شما کمک و پشتیبانی در شرایط دشوار داده می شود. در این پذیرش ها به شما کمک و پشتیبانی در شرایط دشوار داده می شود. می توانید به مرکز بحران MIELI ry در هلسینکی تلفن کنید و وقت بگیرید، شماره تلفن: 510 50 413 09. پذیرش در شرایط بحرانی، به زبان های فنلاندی، سوئدی و انگلیسی و نیز به زبان های دیگر بواسطه مترجم خدمات ارائه می دهد.

سلامت جنسی و جلوگیری از بارداری

در صورتی که به جلوگیری از بارداری نیاز دارید و یا در فکر سقط جنین هستید، ، با درمانگاه (terveysasema) خود تماس بگیرید.

چنانچه سنتان زیر 16 سال است و به جلوگیری از بارداری نیاز دارید، با پرستار آموزشگاه خود تماس بگیرید.

اگر فکر می کنید که بیماری جنسی دارید، ولی علائم بیماری را ندارید، با درمانگاه تماس بگیرید. در صورتی که علائم بیماری را دارید، می توانید به پلی کلینیک بیماری های جنسی هلسینکی، روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات11-8 مراجعه کنید. آدرس این است: Meilahdentie 2.

.در این زمینه بیشتر بخوانید: سلامت جنسی و جلوگیری از بارداری

بارداری و زایمان

سلامت مادر، نوزاد و کل خانواده در زمان بارداری در مرکز بهداشت مادران (Äitiysneuvola) تحت بررسی قرار می گیرد. در صورتی که کارت کلا (Kela) داشته باشید، می توانید ارباب رجوع مرکز بهداشت مادران شوید. به محض این که متوجه شدید که باردار هستید، با مرکز بهداشت مادران منطقه سکونت خود تماس بگیرید.

بیمارستان های زایمان هلسینکی و حومه اینها هستند: بیمارستان نایستن کلینیکا Naistenklinikka (هلسینکی) و بیمارستان یوروی Jorvi (اسپو Espoo). مشخصات تماس این بیمارستان ها در صفحات اینترنتی HUS وجود دارد.

.در این زمینه بیشتر بخوانید: هنگامی که کودک در فنلاند متولد می شود و بارداری و زایمان

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

زایمان

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

بخش کشیک بیمارستان زایمان

حقوق بیمار

در صورتی که فکر می کنید با شما در ارتباط با خدمات درمانی برخورد اشتباهی انجام شده، ابتدا موضوع را در محل درمانی خود بررسی و روشن کنید. در صورتی که موضوع حل نشد، با سر پزشک یا سر پرستار محل درمانی خود تماس بگیرید. پس از این مراحل می توانید در صورت نیاز با نماینده حقوقی بیمار (potilasasiamies) تماس بگیرید.

معلولین

شهرداری هلسینکی خدماتی از قبیل وسایل کمکی، خدمات حمل و نقل و فعالیت روزانه در اختیار معلولین قرار می دهد. کودکان معلول نیز می توانند از خدمات معلولین استفاده کنند.

در صورتی که دارای معلولیت هستید، ابتدا با درمانگاه (terveysasema) خود تماس بگیرید. در درمانگاه وضعیت شما مورد ارزیابی قرار می گیرد.

.اطلاعات بیشتر در مورد خدمات معلولین در هلسینکی را از کارمندان امور اجتماعی خدمات معلولین شهر سؤال کنید

در این باره بیشتر بخوانید: معلولین

مشکلات مربوط به مصرف مسکرات​

اگر برای مشکلات مربوط به مصرف مسکرات (از قبیل استفاده از الکل یا مواد مخدر) نیاز به دریافت کمک دارید، با درمانگاه خود تماس بگیرید. همچنین می توانید با کلینیک – آ نیز تماس بگیرید.

افراد جوان 13 تا 23 ساله ای که در رابطه با مصرف مسکراتی چون الکل و مواد مخدر دچار مشکل می باشند، می توانند از مرکز جوانان کمک دریافت کنند.

مطالعه بیشتر از: مشکلات مربوط به مصرف مسکرات.