به محتویات منتقل شوید
Oleskelulupa puolisolle

اجازه اقامت برای همسر

منتشر شده26.03.2024
در صورتی که می‌خواهید نزد همسر خود که در فنلاند زندگی می‌کند مهاجرت کنید و تابع کشوری غیر از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای نوردیک هستید، به اجازه اقامت نیاز دارید.

همسر فردی که تابعیت فنلاند را دارد

در صورتی که همسر رسمی شخص تابع فنلاند هستید که در فنلاند زندگی می کند، می توانید بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کنید. همچنین همسری که هم‌جنس خود فرد می‌باشد نیز می‌تواند اجازه اقامت را دریافت کند، مشروط بر این‌که شما رسما همسر یکدیگر باشید یا روابط شما از نوع ارتباط ثبت‌شده با هم‌جنس باشد.

همسر غیر رسمی کسی که تابعیت فنلاند را دارد

در صورتی که همسر غیر رسمی شخص تابع فنلاند هستید که در فنلاند زندگی می کند، می توانید بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کنید. اجازه اقامت در صورت وجود شرایط زیر داده می شود:

  • حداقل دو سال با همسرتان زندگی مشترک داشته باشید یا
  • با همسرتان فرزند مشترک داشته باشید (در این صورت شرط دو سال زندگی مشترک لازم نیست) یا
  • برای صدور اجازه اقامت دلیل قوی وجود داشته باشد

در صورتی که اساس تقاضای اجازه اقامت تان دو سال زندگی مشترک با همسرتان است، شما و همسرتان باید بتوانید این موضوع را ثابت کنید. مدرک قابل قبول می تواند مثلاً لیست ساکنین ساختمان (talonkirjaote) یا قرارداد اجاره مسکن (vuokrasopimus) باشد که نام هر دو شما در آن ذکر گردیده است. چنانچه شما و همسرتان در دو کشور مختلف سکونت دارید، اجازه اقامت را نمی توان بر این اساس صادر نمود که مثلاً شما در هنگام مسافرت در تعطیلات با هم زندگی کرده اید. شما یا همسرتان نباید پیوند زناشوئی با شخص دیگری داشته باشید.

پیش‌شرط در مورد تامین معیشتِ همسر رسمی فردی که تابعیت فنلاند را دارد

اگر شما از اعضای خانواده‌ی فردی هستید که تابعیت فنلاند را دارد، پیش‌شرطی در مورد این‌که تامین معیشت شما پیشاپیش تضمین شده‌باشد، وجود ندارد. مجوز کار شما، بدون قید محدودیت است. هنگامی می‌توانید کار کردن را شروع کنید که مجوز اقامت‌تان صادر شده باشد.

اطلاعات لازم درباره نحوه درخواست با مراجعه به تقاضای اجازه اقامت.

همسر شهروند خارجی

اگر همسر رسمی تان اجازه اقامت فنلاند را دارد و در فنلاند زندگی می کند، می توانید بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کنید.

همسری که همجنس است نیز می تواند اجازه اقامت دریافت کند.

همسر غیر رسمی کسی که تابع کشور خارجی است

اگر همسر غیر رسمی تان اجازه اقامت فنلاند را دارد و در فنلاند زندگی می کند، می توانید بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کنید. اجازه اقامت در صورت وجود شرایط زیر داده می شود:

  • حداقل دو سال با همسرتان زندگی مشترک داشته باشید یا
  • با همسرتان فرزند مشترک داشته باشید (در این صورت شرط دو سال زندگی مشترک لازم نیست) یا

در صورتی که اساس تقاضای اجازه اقامت تان دو سال زندگی مشترک با همسرتان است، شما و همسرتان باید بتوانید این موضوع را ثابت کنید. مدرک قابل قبول می تواند مثلاً لیست ساکنین ساختمان (talonkirjaote) یا قرارداد اجاره مسکن (vuokrasopimus) باشد که نام هر دو شما در آن ذکر گردیده است. چنانچه شما و همسرتان در دو کشور مختلف سکونت دارید، اجازه اقامت را نمی توان بر این اساس صادر نمود که مثلاً شما در هنگام مسافرت در تعطیلات با هم زندگی کرده اید. شما یا همسرتان نباید پیوند زناشوئی با شخص دیگری داشته باشید.

پیش‌شرط در مورد تامین معیشتِ همسر رسمی شهروند خارجی

برای این که بتوانید اجازه اقامت فنلاند را دریافت کنید، شما یا همسرتان باید درآمد کافی برای تأمین امرار معاش شما را نیز داشته باشید. می توانید از صفحات اینترنتی اداره کل مهاجرت بررسی کنید که شما چقدر درآمد برای تأمین امرار معاش تان باید داشته باشید.

اگر همسر شما در پی حمایت بین المللی اجازه اقامت گرفت، اما وضعیت پناهندگی نداشت، شرط درآمد کافی شامل حال شما می شود.

به هر حال در برخی شرایط و در مواردی خاص، مثلا چنانچه دلیلی ویژه وجود داشته‌باشد یا اگر منافع کودک چنین اقتضاء کند، ممکن است از پیش‌شرط در مورد تامین معیشت چشم‌پوشی شود.

اطلاعات لازم درباره نحوه درخواست با مراجعه به تقاضای اجازه اقامت.

همسر رسمی فردی که وضعیت پناهندگی به وی اعطا شد‌ه‌است

اگر همسر رسمی شما، مجوز اقامت در فنلاند را بر مبنای قوانین حمایتی بین‌المللی دریافت کرده و به وی وضعیت پناهندگی اعطا شده باشد، شما می‌توانید مجوز اقامت در فنلاند را بر اساس پیوند خانوادگی دریافت کنید.

همسر غیررسمی (هم‌باش) فردی که وضعیت پناهندگی به وی اعطا شد‌ه‌است

اگر همسر غیررسمی (هم‌باش) شما، مجوز اقامت در فنلاند را بر مبنای قوانین حمایتی بین‌المللی دریافت کرده و به وی وضعیت پناهندگی اعطا شده باشد، شما می‌توانید مجوز اقامت در فنلاند را بر اساس پیوند خانوادگی دریافت کنید. اجازه اقامت در صورت وجود شرایط زیر داده می شود:

  • حداقل دو سال با همسرتان زندگی مشترک داشته باشید یا
  • با همسرتان فرزند مشترک داشته باشید (در این صورت شرط دو سال زندگی مشترک لازم نیست) یا

در صورتی که اساس تقاضای اجازه اقامت تان دو سال زندگی مشترک با همسرتان است، شما و همسرتان باید بتوانید این موضوع را ثابت کنید. مدرک قابل قبول می تواند مثلاً لیست ساکنین ساختمان (talonkirjaote) یا قرارداد اجاره مسکن (vuokrasopimus) باشد که نام هر دو شما در آن ذکر گردیده است. چنانچه شما و همسرتان در دو کشور مختلف سکونت دارید، اجازه اقامت را نمی توان بر این اساس صادر نمود که مثلاً شما در هنگام مسافرت در تعطیلات با هم زندگی کرده اید. شما یا همسرتان نباید پیوند زناشوئی با شخص دیگری داشته باشید.

پیش‌شرط در مورد تامین معیشتِ همسر فردی که پناهندگی دریافت کرده

اگر همسر شما، مجوز اقامت در فنلاند را بر مبنای قوانین حمایتی بین‌المللی دریافت کرده و به وی وضعیت پناهندگی اعطا شده باشد، پیش‌شرط در مورد تامین معیشت همسر، به‌شکلی متفاوت شامل حال شما می‌شود. پیش‌شرط در مورد لزوم داشتن درآمد کافی، شامل حال شما نمی‌شود:

  • اگر پیش از تاریخ ١/٧/٢٠١٦ به همسر شما در فنلاند وضعیت پناهندگی اعطا شده یا به‌عنوان پناهنده‌ی سهمیه‌ای برای مهاجرت به فنلاند پذیرفته‌شده‌باشد و پیش از این‌که وی به فنلاند بیاید، خانواده‌ی خود را تشکیل داده‌باشید.
  • اگر به همسر شما در تاریخ ١/٧/٢٠١٦ یا بعد از آن وضعیت پناهندگی اعطا شده‌باشد، شما باید ظرف مدت سه ماه از تاریخی که همسرتان جواب تقاضانامه‌اش را دریافت کرده‌است، تقاضای مجوز اقامت خود را به‌جریان انداخته‌باشید. محاسبه‌ی مهلت سه‌ماهه، از روزی آغاز می‌شود که تصمیم اداری به همسر شما ابلاغ شده‌است.

اگر به دلایلی که فراتر از اختیارات خودتان بودند، نتوانستید ظرف مدت سه ماه، مجوز اقامت را درخواست کنید، به‌هرحال می‌توانید تقاضای الحاق به خانواده را به‌جریان بیندازید. در تقاضای خود همچنین توضیح دهید که چرا از مهلت سه‌ماهه تجاوز شد.

می‌توانید بعدا هم تقاضای الحاق به خانواده را به جریان بیندازید اما در آن‌صورت، پیش‌شرط داشتن درآمد کافی، شامل حال‌تان خواهد شد. همچنین اگر ازدواج رسمی شما پس از آن صورت گرفته‌باشد که همسرتان به فنلاند آمده بود، پیش‌شرط در مورد تامین معیشت شامل حال شما خواهد شد.

به هر حال در برخی شرایط و در مواردی خاص، مثلا چنانچه دلیلی ویژه وجود داشته‌باشد یا اگر منافع کودک چنین اقتضاء کند، ممکن است از پیش‌شرط در مورد تامین معیشت چشم‌پوشی شود.

اطلاعات لازم درباره نحوه درخواست با مراجعه به تقاضای اجازه اقامت.

دوست

معمولاً بر اساس معاشرت و دوست بودن نمی توان اجازه اقامت گرفت. در فنلاند مطابق قانون، دوست عضو خانواده محسوب نمی گردد.

با این حال در برخی موارد می توان بر اساس دوستی و معاشرت اجازه اقامت موقتی (B) فنلاند را گرفت. برای این که بتوان برای شما بر این اساس دوستی و معاشرت اجازه اقامت صادر نمود، رابطه شما و دوست تان باید تثبیت شده باشد. مدرکی که بتواند رابطه تثبیت شده را نشان دهد مثلاً این است که شما قصد دارید در فنلاند ازدواج کنید.

شما یا دوست تان نباید پیوند زناشوئی با شخص دیگری داشته باشید.

برای این که بتوانید اجازه اقامت دریافت کنید، باید برای امرار معاش خود دارای دارائی کافی باشید. دارائی شما باید آزادانه آماده برای استفاده باشند، مثلاً در حساب بانکی تان باشند. درآمد دوست تان که در فنلاند زندگی می کند مورد توجه قرار نمی گیرد.

تقاضای اجازه اقامت

شما بایستی اولین اجازه اقامت خود را قبل از آمدن به فنلاند درخواست کنید. درخواست اقامت خود را در وطن خود و یا در کشوری که بصورت قانونی در آنجا اقامت دارید، انجام دهید. اگر همسرشما دارای تابعیت فنلاندی است و خود شما دارای تابعیت کشوری هستید که نیاز به درخواست ویزا ندارید، در اینصورت می توانید اولین تقاضای اقامت خود را در فنلاند نیز درخواست کنید.

درخواست اقامت خود را می توانید از طریق اینترنت و به کمک سرور Enter Finland -palvelu انجام دهید. بعد از تکمیل درخواست شما بایستی برای اثبات هویت خود و ارائه نسخه های اصلی مدارک پیوست درخواست، به نزدیکترین کنسولگری فنلاند مراجعه کنید. شما تا سه ماه بعد از تکمیل درخواست اینترنتی خود برای مراجعه به کنسولگری مهلت دارید. بعد از مراجعه شما به کنسولگری، درخواست شما می تواند مورد بررسی قرار گیرد. معمولا بایستی از قبل با کنسولگری یا مرکز خدمات اداره مهاجرت وقت بگیرید.

بخاطر داشته باشید که حساب کاربری خود را از طریق سرور Enter Finland -palvelu بطور منظم بررسی کنید. اگر برای درخواست شما نیاز به مدارک و توضیحات بیشتری باشد، درباره آنها در حساب کاربری شما اطلاع داده می شود.

اگرنمی توانید یا بلد نیستید که درخواست خود را بصورت الکترونیکی انجام دهید، می توانید برگه درخواست خود همراه با مدارک پیوست آن را به نزدیکترین کنسولگری فنلاند ببرید. برگه درخواست را می توانید از وب سایت اداره مهاجرت پرینت کنید.

درخواست اجازه اقامت هزینه های مختص به خود را دربر دارد. این هرینه ها بایستی در زمان انجام درخواست، پرداخت شوند.

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

در صورتی که به شما اجازه اقامت در فنلاند تعلق گیرد، شما به طور خودکار در سیستم اطلاعات نفوس نیز ثبت خواهید شد. همزمان به شما شماره شناسایی شخصی فنلاندی داده می شود.

هنگامی که به فنلاند مهاجرت می کنید، باید به نزدیک ترین محل خدمات اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس مراجعه کرده و به عنوان ساکن ثبت گردید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از صفحه ثبت شدن به عنوان ساکن.

اگر همسر رسمی تان اجازه اقامت نگیرد

در صورتی که شروط صدور اجازه اقامت وجود نداشته باشد، برای همسر رسمی اجازه اقامت صادر نمی گردد. در مواقعی که نظر مقامات فنلاندی این باشد که پیوند زناشویی فقط برای گرفتن اجازه اقامت بسته شده است و زوج قصد گذراندن زندگی خانوادگی با هم را ندارند نیز اجازه اقامت صادر نمی گردد. مقامات فنلاندی در مواقعی می توانند مشکوک شوند که پیوند زناشویی فقط برای گرفتن اجازه اقامت بسته شده است که مثلاً شما پس از دوره کوتاه آشنایی ازدواج کرده باشید، دارای اختلاف سنی زیادی باشید و یا یکی از شما چندین مرتبه ازدواج کرده باشد و پس از مدت کوتاهی جدا شده باشد. در صورتی که به تقاضای اجازه اقامت شما پاسخ منفی داده شود، می توانید از این تصمیم به دادگاه اداری شکایت کنید. دستورالعمل انجام شکایت در پیوست تصمیم گرفته شده بابت تقاضای اجازه اقامت به شما داده می شود.

برای آشنایی بیشتر با مشکلات مربوط به اجازه اقامت، در صفحات اینترنتی InfoFinland به قسمت مشکلات اجازه اقامت مراجعه کنید.